КИРГИЗБАЕВ Музафаржон Кенжаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.С. Нурматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2020-жылдын 29-августунан тартып бошотулсун жана № 677 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

11-09-2020 16:52

КИРГИЗБАЕВ Музафаржон Кенжаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.С. Нурматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2020-жылдын 29-августунан тартып бошотулсун жана № 677 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 14