АБДРАШИТОВ Баатырбек - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.С. Нурматовдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2020-жылдын 29-августунан тартып бошотулсун жана № 329 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

11-09-2020 16:46

АБДРАШИТОВ Баатырбек - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.С. Нурматовдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2020-жылдын 29-августунан тартып бошотулсун жана № 329 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 433