ХЕГАЙ Александр Константинович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Д.А. Джумабековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2020-жылдын 12-февралынан тартып бошотулсун жана № 2096 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

13-02-2020 09:15

ХЕГАЙ Александр Константинович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Д.А. Джумабековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2020-жылдын 12-февралынан тартып бошотулсун жана № 2096 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 141