АБДЫКУЛОВ Самат Сайнилович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.А. Джумабековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2020-жылдын 12-февралынан тартып бошотулсун жана № 1074 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

13-02-2020 09:13

АБДЫКУЛОВ Самат Сайнилович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.А. Джумабековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2020-жылдын 12-февралынан тартып бошотулсун жана № 1074 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 555