Эркинбек кызы Акылай - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.Ш. Исаеванын коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2020-жылдын 24-январынан тартып бошотулсун жана № 1047 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

27-01-2020 11:17

Эркинбек кызы Акылай - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.Ш. Исаеванын коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2020-жылдын 24-январынан тартып бошотулсун жана № 1047 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 76