ЮСУПБЕКОВА Гулзода Шавкатбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.К. Касымалиеванын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2019-жылдын 12-сентябрынан тартып бошотулсун жана № 2334 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

16-09-2019 17:58

ЮСУПБЕКОВА Гулзода Шавкатбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.К. Касымалиеванын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2019-жылдын 12-сентябрынан тартып бошотулсун жана № 2334 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 165