МУСАЕВ Тахир Насырович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.И. Мусаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2019-жылдын 06-сентябрынан тартып бошотулсун жана № 2148 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

09-09-2019 16:55

МУСАЕВ Тахир Насырович  - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.И. Мусаевдин  коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2019-жылдын 06-сентябрынан тартып бошотулсун жана № 2148 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 28