2019-жылдын 27-июнундагы № 3215 -VI Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 11-апрелиндеги № 3004-VI токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыгылган “Энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын кабыл алуу тууралуу

27-06-2019 18:30

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 11-апрелиндеги № 3004-VI токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыгылган “Энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын кабыл алуу тууралуу

 

 

“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 62 жана 63-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши

т о к т о м  к ы л а т:

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 11-апрелиндеги № 3004-VI токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыгылган “Энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган варианты кабыл алынсын.

 

 

 

Төрага                                                                                 Д.А. Джумабеков

 

 Көрүүлөрдүн саны : 314