КАРИМОВ Камолиддин Тохтасинович – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Т. Каримовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2019-жылдын 03-майынан тартып бошотулсун жана № 624 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын

03-05-2019 17:15

КАРИМОВ Камолиддин Тохтасинович – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Т. Каримовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2019-жылдын 03-майынан тартып бошотулсун жана № 624 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсынКөрүүлөрдүн саны : 56