2018-жылдын 25 - октябрындагы № 2668-VI “Ата-энелеринин камкордугунан ажыраган балдардын укуктарынын сакталышы” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы жөнүндө

25-10-2018 18:26

 

“Ата-энелеринин камкордугунан ажыраган балдардын укуктарынын сакталышы” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы жөнүндө

 

 

“Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык “Ата-энелеринин камкордугунан ажыраган балдардын укуктарынын сакталышы” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) баяндамасын угуп,

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м  к ы л а т:

1. “Ата-энелеринин камкордугунан ажыраган балдардын укуктарынын сакталышы” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы (мындан ары – атайын баяндама) эске алынсын.

2. Жогоруда көрсөтүлгөн атайын баяндаманы кароонун жыйынтыктары боюнча төмөнкүдөй сунуштар кабыл алынсын жана алардын аткарылышы төмөнкүлөргө сунушталсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “2015-2020-жылдары жеткиликтүү турак жай” Программасынын алкагында интернаттык мекемелердин бүтүрүүчүлөрү үчүн социалдык турак жай куруу боюнча тез арада чара көрсүн;

2) Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги:

-турак жайга муктаж болгон жетим балдардын жана ата-энелеринин камкордугунан ажыраган балдардын, анын ичинде интернат тибиндеги балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүнүн, маалыматтар базасын түзсүн;

-татаал турмуштук кырдаалдарга туш болгон үй-бүлөлөр жана балдар үчүн социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүүнүн так жана бирдиктүү тутумун иштеп чыксын;

-интернат тибиндеги балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн социалдык коштоп жүрүүнүн бирдиктүү механизмин иштеп чыксын;

-мамлекеттик балдар мекемелеринде тарбиялоочулардын жана мугалимдердин кызмат орундарына талаптарды жана кызматкерлерди тандоону күчөтсүн;

-персонал тарабынан да жана бүтүрүүчүлөр тарабынан да балдарга карата зордук-зомбулук фактыларын алдын алуу, табуу жана көңүл буруу маселелери боюнча интернат тибиндеги балдар мекемелеринин кызматкерлеринин арасында окутууларды жүргүзсүн;

3) Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги:

ар кандай себептер боюнча мектептик программалардан артта калган балдар үчүн интернат тибиндеги бардык мекемелеринде интенсивдүү окутуу топторун уюштурсун, ошондой эле жалпы билим берүүчү мекемелердеги бардык предметтерден сабак берүүнү киргизсин;

4) ЖӨБЖУМА турак жай менен камсыздоого муктаж болгон жетим балдар жана ата-энелеринин камкордугунан ажыраган балдар багылган мекемелердин (менчиктин ар кандай формаларындагы) бардык жетекчилерин УСР менен бирдикте кезексиз турак жай (жер участогун) алуу укугу менен балдарды эсепке коюуга милдеттендирсин. ЖӨБ уюмдарында жана жергиликтүү мамлекеттик администрацияларда бул багытта тиешелүү жыйынтыкка жетишкенге чейин план ченемдүү иштерди жүргүзсүн;

5) Кыйноолордун жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору интернет тибиндеги балдар мекемелерине превентивдүү баруу иштерин күчөтсүн.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жогоруда көрсөтүлгөн атайын баяндаманы угуунун жыйынтыктары боюнча кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) сунуштарын ишке ашыруу боюнча маалыматты Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Аппаратына берсин.

4. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) сунуштарды ишке ашыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн маалыматына талдоо жүргүзсүн жана анын жыйынтыктарын кийинки жылга Жогорку Кеңешке киргизүүдө ар жылдык баяндамада чагылдырсын.

 

 

 

Төрага                                                                                 Д.А. Джумабеков

 

 Көрүүлөрдүн саны : 44