2018-жылдын 25 - октябрындагы № 2667-VI “Балдардын республикалык психиатриялык ооруканасындагы балдардын укуктары (Ивановка айылы, Чүй областы)” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы жөнүндө

25-10-2018 18:22

 

“Балдардын республикалык психиатриялык ооруканасындагы балдардын укуктары (Ивановка айылы, Чүй областы)” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы жөнүндө

 

 

“Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык “Балдардын республикалык психиатриялык ооруканасындагы балдардын укуктары (Ивановка айылы, Чүй областы)” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) баяндамасын угуп,

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м  к ы л а т:

1. “Балдардын республикалык психиатриялык ооруканасындагы балдардын укуктары (Ивановка айылы, Чүй областы)” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы (мындан ары – атайын баяндама) эске алынсын.

2. Жогоруда көрсөтүлгөн атайын баяндаманы кароонун жыйынтыктары боюнча төмөнкүдөй сунуштар кабыл алынсын жана аларды аткаруу төмөнкүлөргө тапшырылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

-белгиленген тартипте “Психиатриялык жардам жана аны көрсөтүүдөгү кепилдиктер жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана башка мыйзамдарда дарылоо усулуна талаптарын жана балдарды алардын ата-энелеринен/аларды багууну камсыз кылган адамдардан ажыратууну болтурбоо жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу сунуштарды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизсин;

-зордук-зомбулук же кызматтык шалаакылык учурларын эсепке алуу жана териштирүү, келтирилген зыяндын деңгээлин аныктоо; адвокаттын кызмат көрсөтүүлөрүнө пациенттин акы төлөө жөндөмүнө карабастан мажбурлап дарылоону колдонуу жөнүндө сот процесстерине адвокат берүү милдеттерин белгилөө жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Жогорку Кеңешке сунуш киргизсин;

2) Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги:

-оорукананын фонддорунун жана ресурстарынын, каржылоосун, оорукананы реконструкциялоо мүмкүнчүлүктөрүн талдоосун кошуп алганда Балдардын республикалык психиатриялык ооруканасынын (мындан ары – БРПО) ишине ар тараптуу баа берсин, ошондой эле БРПОну кадрлар менен (адистерди туруктуу негизде тартуу мүмкүнчүлүгү болбогондо психиатрлардын, психологдордун, невропатологдордун кошумча ставкаларын) камсыз кылсын, госпитализациялоосуз жана балдардын психикасын кошумча бузуусу жок психиатриялык жардам көрсөтүү үчүн балдар жашаган мекемелерге жана жерлерге чыгуу менен бир багыттагы адистердин үзгүлтүксүз консультацияларын камсыздасын;

-интернаттык мекемелерден психиатриялык ооруканаларга балдардын жайгаштыруусун болтурбасын;

3) Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы БРПОдо психиатриялык жардам көрсөтүүлөргө үзгүлтүксүз контролду жана прокурордук көзөмөлдү жүзөгө ашырсын;

4) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги БРПОнун имараттарынын балдардын жашоосу жана персоналдын иштөөсү үчүн ылайыктуулугуна баа берсин;

5) Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги социалдык өнүктүрүүнүн аймактык башкармалыктары аркылуу БРПОго балдарды жайгаштыруунун мыйзамдуулугунун мониторингин үзгүлтүксүз негизде (айына бир жолудан кем эмес) жүргүзсүн;

6) Балдардын республикалык психиатриялык ооруканасы:

-оорулууларга санитардык-гигиеналык талаптарга жооп берген жашоо шартын камсыз кылсын, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин клиникалык протоколдоруна ылайык балдарды госпитализациялоо мөөнөттөрүн так сактасын;

-документтердин толук комплекти болгондо гана балдарды кабыл алууну жүзөгө ашырсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана ушул токтомдун 2-пунктунда көрсөтүлгөн башка мамлекеттик органдар жогоруда көрсөтүлгөн атайын баяндаманы угуунун жыйынтыктары боюнча кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) сунуштарын ишке ашыруу боюнча маалыматты Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Аппаратына берсин.

4. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) сунуштарды ишке ашыруу жөнүндө маалыматтарга талдоо жүргүзсүн жана анын жыйынтыктарын кийинки жылга Жогорку Кеңешке киргизүүдө ар жылдык баяндамада чагылдырсын.

 

 

 

Төрага                                                                                   Д.А. Джумабеков

 Көрүүлөрдүн саны : 39