2018-жылдын 25 - октябрындагы № 2666-VI “Кыйноолордун жана катаал мамиленин курмандыктарына карата соттук экспертизаларды жүргүзүү учурунда Стамбул протоколунун принциптерин колдонуунун натыйжалуулугу” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы жөнүндө

25-10-2018 18:16

 

 

“Кыйноолордун жана катаал мамиленин курмандыктарына карата соттук экспертизаларды жүргүзүү учурунда Стамбул протоколунун принциптерин колдонуунун натыйжалуулугу” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы жөнүндө

 

 

“Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык “Кыйноолордун жана катаал мамиленин курмандыктарына карата соттук экспертизаларды жүргүзүү учурунда Стамбул протоколунун принциптерин колдонуунун натыйжалуулугу” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) баяндамасын угуп,

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м  к ы л а т:

1. “Кыйноолордун жана катаал мамиленин курмандыктарына карата соттук экспертизаларды жүргүзүү учурунда Стамбул протоколунун принциптерин колдонуунун натыйжалуулугу” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы (мындан ары – атайын баяндама) эске алынсын.

2. Жогоруда көрсөтүлгөн атайын баяндаманы кароонун жыйынтыктары боюнча төмөнкүдөй сунуштар кабыл алынсын жана аларды аткаруу төмөнкүлөргө тапшырылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ведомстволук эксперттик кызматтарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматка өткөрүп берүү жөнүндө чечим кабыл алууда тиешелүү министрликтердин, эксперттик жана кесиптик коомдоштуктардын позицияларын ачык талкуулоону жана максималдуу эсепке алууну камсыз кылсын жана “Соттук-эксперттик иш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизсин;

2) Кыргыз Республикасынын Жогорку соту, Башкы прокуратурасы, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, Кыргыз Республикасынын адвокатурасы:

-тергөөчүлөр, прокурорлор, адвокаттар, соттор үчүн зордук-зомбулукту, кыйноолорду жана ырайымсыз мамиле жасоолорду натыйжалуу документтештирүү боюнча билим деңгээлин жогорулатуу максатында алар экспертизаларды өз мезгилинде дайындоо жана соттук эксперттердин корутундуларын баалай ала тургандай окуу программаларын иштеп чыксын/жаңыласын;

-Кыргыз Республикасында зордук-зомбулуктун, кыйноолордун жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн натыйжалуу документтештирүү боюнча Практикалык жетекчиликтин (мындан ары – зордук-зомбулукту, кыйноолорду жана ырайымсыз мамилелерди жасоолорду натыйжалуу документтештирүү боюнча Практикалык жетекчилик) жоболорун Стамбул протоколунун принциптеринин негизинде колдонуу боюнча, эксперттик мекемелерди кошуп алганда, медициналык мекемелер менен тергөө органдарынын өз ара аракеттенүү механизмдерин өркүндөтсүн;

3) Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги:

-зордук-зомбулукту, кыйноолорду жана ырайымсыз мамиле жасоолорду натыйжалуу документтештирүү боюнча Практикалык жетекчиликтин жоболорун Стамбул протоколунун принциптеринин негизинде колдонуу боюнча, эксперттик мекемелерди кошуп алганда, тергөө органдары, адвокаттар, соттор менен медициналык мекемелердин өз ара аракеттенүү механизмдерин өркүндөтсүн;

-соттук психологиялык-психиатриялык экспертизалардын эрежесин иштеп чыксын жана бекитсин;

-медициналык экспертизалардын сапатынын жана аныктыгынын тышкы жана ички аудиттерин баалоо усулун иштеп чыксын жана бекитсин;

-зордук-зомбулукту жана ырайымсыз мамиле жасоолорду, моралдык зыянды Стамбул протоколунун стандарттарына ылайык документтештирүү маселелери боюнча соттук эксперттердин, психологдордун жана психиаторлордун адистешкен окууларын жана компетенттүүлүгүн жогорулатууну үзгүлтүксүз негизде жүргүзсүн;

-жалпы практикадагы дарыгерлер тарабынан 003-3у формасынын толтурушунун, айрыкча зордук-зомбулукту, кыйноолорду жана ырайымсыз мамиле жасоолорду натыйжалуу документтештирүү боюнча Практикалык жетекчиликте бекитилген жазуу алгоритмдерин пайдалануу менен дене жаракаттарынын морфологиясын жазуу бөлүгүндө, өз мезгилдүүлүгүнө жана сапатына контролду күчөтсүн;

-кесипкөй персоналды, медициналык жабдууларды, сүрөткө тартып алуу графикалык жабдууларын, диагностикалык жабдууларга жана лабораториялык тесттерди чыгарууга жеткиликтүүлүктү кошуп алганда, натыйжалуу медициналык кароолорду/экспертизаларды жүргүзүү үчүн жетиштүү финансылык жана кадрдык ресурстарды камсыз кылсын;

4) Соттук-медициналык экспертизанын республикалык борбору жана Психикалык ден соолуктун республикалык борбору соттук экспертизаларды жүргүзүү мөөнөттөрү боюнча ченемдерди актуалдаштырсын жана соттук-медициналык экспертизаларды өткөрүү үчүн 003-4у формасынын жана соттук психологиялык-психиатриялык экспертизаларды жүргүзүү үчүн 003-5у формасынын соттук эксперттер тарабынан өз мезгилинде жана сапаттуу толтурулушуна контролду камсыз кылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана ушул токтомдун
2-пунктунда көрсөтүлгөн башка мамлекеттик органдар жогоруда көрсөтүлгөн атайын баяндаманы угуунун жыйынтыктары боюнча кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) сунуштарын ишке ашыруу боюнча маалыматты Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Аппаратына берсин.

4. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) сунуштарды ишке ашыруу жөнүндө маалыматына талдоо жүргүзсүн жана анын жыйынтыктарын кийинки жылга Жогорку Кеңешке киргизүүдө ар жылдык баяндамада чагылдырсын.

 

 

 

 

 

Төрага                                                                                 Д.А. Джумабеков

 

 Көрүүлөрдүн саны : 118