2018-жылдын 25 - октябрындагы № 2665-VI “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын № 2 түзөтүү абагында ден-соолукту коргоого укуктун сакталышы” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы жөнүндө

25-10-2018 18:11

 

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын № 2 түзөтүү абагында ден-соолукту коргоого укуктун сакталышы” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы жөнүндө

 

 

“Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын № 2 түзөтүү абагында ден-соолукту коргоого укуктун сакталышы” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) баяндамасын угуп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м   к ы л а т:

1. “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын №2 түзөтүү абагында ден-соолукту коргоого укуктун сакталышы” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы (мындан ары – атайын баяндама) эске алынсын.

2. Жогоруда көрсөтүлгөн атайын баяндаманы кароонун жыйынтыктары боюнча төмөнкүдөй сунуштар кабыл алынсын жана аларды аткаруу төмөнкүлөргө тапшырылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

-алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын пенитенциардык саламаттыкты сактоонун, клиникалык жетекчиликтердин/протоколдордун жана далилдөө медицинасынын принциптеринин эл аралык стандарттарына ылайык келтирсин;

-Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун медициналык кызматтарынын медициналык иштерин координациялоону жана контролдоону жөнгө салуу жаатында “Кыргыз Республикасында саламаттыкты сактоо уюмдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин талаптарынын тикелей сакталышы боюнча чараларды көрсүн;

-бардык кызыкдар тараптардын өкүлдөрүнүн катышуусун камсыз кылуу менен пенитенциардык саламаттыкты сактоону саламаттыкты сактоонун жалпы тутумуна интеграциялоо процессине эксперттик коштоп жүрүүнү камсыздоого багытталган кеңейтилген секторал аралык жумушчу топ түзсүн;

-стратегиялык максаттарды жана милдеттерди, аларга жетишүү боюнча иш-чараларды, жооптуу аткаруучуларды, иш-чараларды аткаруунун мөөнөттөрүн жана каржылоо булактарын көрсөтүү менен интеграциялоо боюнча концепцияны жана аракеттер планын иштеп чыксын жана бекитсин;

2) Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги:

-№ 2 түзөтүү абагынын медициналык персоналын кыйноолорду, жазалоону жана ырайымсыз мамиле жасоону натыйжалуу документтештирүү боюнча окутсун;

-медициналык кызматкерлерди соттолгон аялдар менен балдарды медициналык кароодон өткөрүү жөнүндө 003-3у формасы, 087-журнал, сурап-билүү бланкалары, мүмкүн болуучу зордук-зомбулук, кыйноолор жана ырайымсыз мамиле жасоолор жөнүндө жазуу жүзүндө кабарлоо бланкалары менен камсыз кылсын;

-соттолгон аялдарды ден соолугунун абалы, дарылоо ыкмалары жөнүндө, дары-дармек препараттарын кабыл алуунун жана алардын тескери таасирлерин кошуп алганда, өз мезгилинде жана толук маалымдоону, ошондой эле медициналык кызматкерлер тарабынан балдардын ден соолугуна тиешелүү болгон медициналык документтерди педиатрияда кабыл алынган стандарттарга ылайык жол-жоболоштуруу эрежелерин камсыздасын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жогоруда көрсөтүлгөн атайын баяндаманы угуунун жыйынтыктары боюнча кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) сунуштарын ишке ашыруу боюнча маалыматты Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Аппаратына маалымат берсин.

4. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) сунуштарды ишке ашыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн маалыматына талдоо жүргүзсүн жана анын жыйынтыктарын кийинки жылга Жогорку Кеңешке киргизүүдө ар жылдык баяндамада чагылдырсын.

 

 

 

Төрага                                                                                 Д.А. Джумабеков

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 39