2018-жылдын 25 - октябрындагы № 2663-VI “Кыргыз Республикасындагы улгайган адамдарга карата стереотиптер жана басмырлоо” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы жөнүндө

25-10-2018 17:50

 

“Кыргыз Республикасындагы улгайган адамдарга карата стереотиптер жана басмырлоо” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) атайын баяндамасы жөнүндө

 

 

“Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык “Кыргыз Республикасындагы улгайган адамдарга карата стереотиптер жана басмырлоо” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) баяндамасын угуп,

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м  к ы л а т:

 

“Кыргыз Республикасындагы улгайган адамдарга карата стереотиптер жана басмырлоо” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) баяндамасы эске алынсын.

 

 

 

Төрага                                                                                 Д.А. Джумабеков

 

 Көрүүлөрдүн саны : 45