АБДУСАТТАРОВ Абдухаким Абдувахитович – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.А. Исаковдун коомдук кенешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 26-декабрынан тартып бошотулсун жана № 808 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

26-12-2018 15:52

АБДУСАТТАРОВ Абдухаким Абдувахитович – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.А. Исаковдун коомдук кенешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 26-декабрынан тартып бошотулсун жана № 808  кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 1852