КАРИМБЕКОВ Абдисаит Момунбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Саматовдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 12-июлунан тартып бошотулду (ырастама № 481).

23-08-2016 14:22

КАРИМБЕКОВ Абдисаит Момунбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Саматовдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 12-июлунан тартып бошотулду (ырастама № 481).Көрүүлөрдүн саны : 1233