КОЧКАРОВ Дилшод Хамидович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Г.А. Скрипкинанын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 29-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 558).

23-08-2016 14:20

КОЧКАРОВ Дилшод Хамидович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Г.А. Скрипкинанын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 29-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 558).Көрүүлөрдүн саны : 1226