Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин контролунда турган токтомдордун, протоколдук тапшырмалардын жана депутаттык суроо-талаптардын аткарылышы жөнүндө МААЛЫМАТ 2018- жылдын 01-ноябрына карата

01-11-2018 16:42

Токтомдор, тапшырмалар,  депутаттык   суроо-талаптар

Баары

Аткарылгандары

Аткарууда тургандары

I.

Жогорку Кеңештин контролунда турган токтомдору:

783

645

138

1.

Жогорку Кеңештин комитеттеринин аткаруусуна  жөнөтүлгөндөр

688

590

98

2.

Жогорку Кеңештин  убактылуу депутаттык комиссияларын түзүү жөнүндө

12

8

4

3.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына жөнөтүлгөндөр

-

-

-

4.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аткаруусуна   жөнөтүлгөндөр

72

40

32

5.

Министрликтерге,  ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдардын   аткаруусуна жөнөтүлгөндөр

6

3

3

6.

Жогорку Кеңештин  Аппаратынын,  Иш башкармалыгынын аткаруусуна  жөнөтүлгөндөр

5

4

1

II.

Жогорку Кеңештин комитеттерине берилген протоколдук тапшырмалар

256

211

45

III.

Төмөнкүлөргө жиберген депутаттык  суроо-талаптар:

1485

1447

38

1.

Жогорку Кеңештин  жетекчилигине жана комитеттерине

-

-

-

2.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына

4

4

-

3.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

1481

1443

38

4.

Министрликтерге,  ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдарга 

-

-

-Көрүүлөрдүн саны : 455