Шрифттин өлчөмү:
А-
А
А+
Түстөр:
А
А
А
Сүрөттөр:
Өчүрүү
Кадимки версия

“Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө” Мыйзам долбоору  2016-жылдын 16-июнунан тартып коомдук талкууга коюлат

16-06-2016
13:15

ДЕМИЛГЕЧИ:  Жогорку Кеңештин депутаттары      Г.А. Скрипкина, Ч.А. Султанбекова, А.Н. Шыкмаматов, Ч.И. Джакупова, И.А. Масалиев, К.Т. Зулушев, Т.Б. Исакунова

 

Сунуш-пикирлерди төмөнкү телефон аркылуу билдирсеңиз болот 0312 63-92-41

 

Каттоо номери: № 6-15208/ 16   08.06.16

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

                                                                                                        

Долбоор

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

1-берене.

 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 10, 1095-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 

1. 31-берененин 3-бөлүгүндө «Ыйгарым укуктарын аткарууну токтоткон Жогорку Кеңештин депутаты» деген сөздөр «Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууну токтоткон адам» деген сөздөр менен алмаштырылсын.

 

2. 36-беренеде:

- 1-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын: «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатына өргүүгө чыгуу сессия өзүнүн жумушун аяктагандан кийин берилет.»;

 

- 3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы жумуш стажы беш, он, он беш жана жыйырма жылдан ашык болсо, акы төлөнүүчү эмгек өргүүсү тийиштүүлүгүнө жараша эки, төрт, алты жана сегиз калдендардык күнгө көбөйөт. Окумуштуулук даражасы жана илимий наамы болсо, эмгек өргүүсү Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык белгиленет»».

 

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын

Президент

 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

Ушул мыйзам долбоор «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын айрым ченемдерин Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан 2016-жылдын 30-майында кол коюлган «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдерине шайкеш келтирүү максатында иштелип чыкты.

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык мурда кабыл алынган ченемдик укуктук актынын (структуралык элементтин) жоболоруна каршы келгенде же ченемдик укуктук актыны (структуралык элементти) өзүнө сиңирип алган жаңы ченемдик укуктук акт кабыл алынганда ченемдик укуктук актынын (структуралык элементтин) колдонулушу токтотулаарын белгилөө зарыл.

Ошол эле учурда, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын колдонулушу мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын натыйжалуулугун жогорулатууга, мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында Кыргыз Республикасынын жарандарынын кесиптик кызматтык ишинин жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылууга багытталган. Демек, аталган Мыйзам мамлекттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты өтөө алкагында базалык болуп эсептелет. Ошол себептүү, бул мыйзам долбоорду иштеп чыгуу зарылдыгы келип чыкты.

Сунуш кылынып жаткан мыйзам долбоорун кабыл алуу ар кандай категориядагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин жана чыгымдарын декларациялоо чөйрөсүн жөнгө салган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын коллизиясын жана бири-бирин кайталоосун болтурбоого мүмкүндүк берет.

Белгилеп кетүү керек, мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясына шайкеш келет жана колдонуудагы мыйзамдарга карама-каршы келбейт, ошондой эле ишкердик ишинин маселелерин козгобойт, ошол себептүү жөнгө салуу таасирин талдоо жүргүзүүнүн зарылдыгы жок.

Коомдук талкууну жүргүзүү максатында мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин сайтына (www.kenesh.kg) жайгаштырылган. Сунуштар келип түшкөн жок.

Сунуш кылынган мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочу, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.

Бул мыйзам долбоорун ишке ашыруу республикалык бюджеттен кошумча каражаттарды бөлүүнү талап кылбайт, анткени кошумча финансылоону талап кылуучу жаңы укуктук жоболорду киргизбейт.

 

 

Депутаттар                                                                                                 Г.А. Скрипкина

 

Ч.А. Султанбекова

 

А.Н. Шыкмаматов

 

Ч.И. Джакупова

 

И.А. Масалиев

 

К.Т. Зулушев

 

Т.Б. Исакунова

 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрд киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна

САЛЫШТЫРМА-ТАБЛИЦА

Колдонуудагы редакция

Сунушталуучу редакция

31-берене. Жогорку Кеңештин депутатынын турак жай менен камсыз болууга укугу

1. Бишкек шаарында турак жайы жок Жогорку Кеңештин депутатына анын өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу мезгилине турак жай мыйзамдарында каралган тартипте жана шарттарда кызматтык турак жай берилет.

2. Бош кызматтык турак жай жок болгон учурда Жогорку Кеңештин депутатына Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген ченемдик укуктук актыларда каралган өлчөмдөрдө жана тартипте турак жайды ижарага алгандыгы үчүн ай сайын компенсация төлөнөт.

3. Ыйгарым укуктарын аткарууну токтоткон Жогорку Кеңештин депутаты ушул берененин 1-бөлүгүнө ылайык берилген кызматтык турак жайды мандаттын күчү токтотулган күндөн тартып бир айдан кечиктирбестен бошотуп берүүгө милдеттүү. Ээлеген кызматтык турак жай ордун бошотуп бербөө турак жай мыйзамдарында белгиленген тартипте көчүрүлүп чыгарууга алып келет.

4. Ушул берененин 2-бөлүгүндө аныкталган турак жайга акы төлөө Жогорку Кеңештин иш-милдети үчүн тиешелүү жылга бюджет жөнүндө мыйзам менен каралган каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт. Жогорку Кеңештин депутаты коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөнү өз каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырат.

 

31-берене. Жогорку Кеңештин депутатынын турак жай менен камсыз болууга укугу

1. Бишкек шаарында турак жайы жок Жогорку Кеңештин депутатына анын өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу мезгилине турак жай мыйзамдарында каралган тартипте жана шарттарда кызматтык турак жай берилет.

2. Бош кызматтык турак жай жок болгон учурда Жогорку Кеңештин депутатына Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген ченемдик укуктук актыларда каралган өлчөмдөрдө жана тартипте турак жайды ижарага алгандыгы үчүн ай сайын компенсация төлөнөт.

3. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууну токтоткон адам ушул берененин 1-бөлүгүнө ылайык берилген кызматтык турак жайды мандаттын күчү токтотулган күндөн тартып бир айдан кечиктирбестен бошотуп берүүгө милдеттүү. Ээлеген кызматтык турак жай ордун бошотуп бербөө турак жай мыйзамдарында белгиленген тартипте көчүрүлүп чыгарууга алып келет.

4. Ушул берененин 2-бөлүгүндө аныкталган турак жайга акы төлөө Жогорку Кеңештин иш-милдети үчүн тиешелүү жылга бюджет жөнүндө мыйзам менен каралган каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт. Жогорку Кеңештин депутаты коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөнү өз каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырат.

 

36-берене. Депутаттын өргүүсү

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган ден соолугун чыңдоо үчүн жөлөкпул жана кошумчаларды төлөө менен 30 календардык күн өлчөмүндөгү акы төлөнүүчү ар жылдык эмгек өргүүсү берилет.

 

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Жогорку Кеңештин депутатына төмөндөгүлөр берилет:

1) кош бойлуулугуна жана төрөгөндүгүнө, бала асырап алгандыгына байланыштуу өргүү;

2) эмгек акысы сакталбаган өргүү (үй-бүлөлүк жагдайлар боюнча, никеге катталган, бала төрөлгөн, баланы баккан, жакын туугандары өлгөн учурларда);

3) окуу өргүүсү.

Мамлекеттик кызматтагы жумуш стажы беш, он жана он беш жылдан ашык болсо, акы төлөнүүчү эмгек өргүүсү тийиштүүлүгүнө жараша эки, төрт жана алты калдендардык күнгө көбөйөт. Окумуштуулук даражасы жана илимий наамы болсо, эмгек өргүүсү “Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык белгиленет.

 

36-берене. Депутаттын өргүүсү

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган ден соолугун чыңдоо үчүн жөлөкпул жана кошумчаларды төлөө менен 30 календардык күн өлчөмүндөгү акы төлөнүүчү ар жылдык эмгек өргүүсү берилет. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатына өргүүгө чыгуу сессия өзүнүн жумушун аяктагандан кийин берилет.

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Жогорку Кеңештин депутатына төмөндөгүлөр берилет:

1) кош бойлуулугуна жана төрөгөндүгүнө, бала асырап алгандыгына байланыштуу өргүү;

2) эмгек акысы сакталбаган өргүү (үй-бүлөлүк жагдайлар боюнча, никеге катталган, бала төрөлгөн, баланы баккан, жакын туугандары өлгөн учурларда);

3) окуу өргүүсү.

Мамлекеттик кызматтагы жумуш стажы беш, он, он беш жана жыйырма жылдан ашык болсо, акы төлөнүүчү эмгек өргүүсү тийиштүүлүгүнө жараша эки, төрт, алты жана сегиз калдендардык күнгө көбөйөт. Окумуштуулук даражасы жана илимий наамы болсо, эмгек өргүүсү “Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык белгиленет.