ОСМОНБЕКОВ Пахтакеч - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.З. Сарсейитовдун коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 27-июнунан тартып бошотулсун жана № 922 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

05-07-2018 12:40

ОСМОНБЕКОВ Пахтакеч - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.З. Сарсейитовдун коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 27-июнунан тартып бошотулсун жана № 922 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 445