РАХМАНОВ Бекболот - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.З. Сарсейитовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 27-июнунан тартып бошотулсун жана № 1091 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

05-07-2018 12:48

РАХМАНОВ Бекболот - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.З. Сарсейитовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 27-июнунан тартып бошотулсун жана № 1091 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 353