КЕНЖАБАЕВ Шафкат Хабибуллаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.С. Ибраимжановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-июнунан тартып бошотулсун жана № 1095 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

20-06-2018 16:49

КЕНЖАБАЕВ  Шафкат Хабибуллаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.С. Ибраимжановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-июнунан тартып бошотулсун жана № 1095 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 451