ОСМОНАЛИЕВ Улан Адамалиевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.А. Айнакуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 21-майынан тартып бошотулсун жана № 409 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

21-05-2018 18:05

ОСМОНАЛИЕВ Улан Адамалиевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.А. Айнакуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 21-майынан тартып бошотулсун жана № 409 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 434