КОНОВАЛОВ Роман Валентинович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Ж. Суравалдиеванын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-мартынан тартып бошотулсун жана № 2103 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

18-04-2018 10:59

КОНОВАЛОВ Роман Валентинович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Ж. Суравалдиеванын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-мартынан тартып бошотулсун жана № 2103 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 472