«Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2018-жылдын 11-апрелинен тартып коомдук талкууга коюлат

11-04-2018 15:59

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутат М.Бакиров

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 66-13-28

Каттоо  № 6-6409/18      03.04.2018

 

 

Долбоор

 

«Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

1-берене.

1. «Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 1-беренедеги «бонитетинин баллы 40тан төмөн…» деген сөздөрү алып салынсын.

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

«Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

маалымкат-негиздеме

 

1. Максаттары жана милдеттери

Кыргыз Республикасынын Конституциясына, «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык  «Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору иштелип чыкты.

Бул долбоордун максаты жана милдети Кыргыз Республикасынын  айыл-чарба багытындагы жерлерин натыйжалуу пайдалануу, ошондой эле фермердик жана дыйкан чарбаларды колдоо жана өнүктүрүү болуп саналат.

2. Сүрөттөө бөлүгү

«Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесине ылайык, бонитетинин баллы 40тан төмөн көп жылдык мөмө-жемиш дарактары өстүрүлгөн сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка түрлөрүнө которууга жайылтпоо жөнүндө каралган.

Баткен областынын жергиликтүү бийлигинин кайрылуусу боюнча сугат айдоо жеринин 3500 гектарга жакын аянтында көп жылдык мөмө-жемиш дарактары отургузулган, ал эми Кыргыз Республикасы боюнча алардын аянты 49,2 миң гектарды түзөт. Анткени акыркы жылдары Баткен областынын фермерлери аймак үчүн экономикалык жактан пайдалуу деп эсептелген чие, өрүк, шабдаалы жана башка сыяктуу мөмө-жемиш дарактарынын аянтын кеңейте баштаган. Ошондуктан көптөгөн чарба субъектилери үлүштүк жер тилкелеринин бардык аянттарына көп жылдык мөмө-жемиш дарактарын отургуза баштады. Мындан сырткары Ош, Жалал-Абад жана Ысык-Көл областарынын  көптөгөн райондорунда башка айыл чарба өсүмдүктөрүнө салыштырмалуу экономикалык жактан пайдалуу болгон мөмө-жемиш дарактарын отургузууну башташты.  Көптөгөн аймактар айрым айыл чарба өсүмдүктөрүнүн мекени катары аталып келет, мисалы: чиенин мекени Кадамжай району, өрүктүн мекени – Баткен району, кара өрүктүн мекени – Аксы району, төө буурчактын мекени – Кара-Буура району, алманын мекени – Ысык-Көл областы ж.б. саналат. Ошондой эле Кыргызстандын жаратылыш климатынын шарттары башка коңшу республикалардан айырмаланып, келечекте багбанчылык тармагын өнүктүрүү үчүн, өзгөчө мөмө-жемиш өсүмдүктөрүн, анын ичинен күн карама уруктуу жана данектүү өсүмдүктөрдү жайылтуу үчүн ылайыктуу экендигин белгилөөгө болот. Бул тармак келечекте өлкөнүн айыл чарбасын өнүктүрүүнүн негизги багыттарынын бирин ээлеп калат. Анткени мөмө-жемиш продукциялары аймактардын экономикасын өнүктүрүү үчүн экспортко багытталган жана экономикалык жактан пайдалуу болуп саналат. Мындан сырткары өлкөбүздө туризмди өнүктүрүүдө өзгөчө мааниге ээ.

Жогоруда көрсөтүлгөн Мыйзам боюнча бонитетинин баллы 40тан жогору болгон сугат айдоо жерлерин көп жылдык мөмө-жемиш дарактары өстүрүлгөн жерлерге которууга жол брилбейт.  Бул долбоор менен жерди пайдалануу чөйрөсүндө  максатка ылайык экономикалык өнүктүрүү үчүн  айыл чарба багытындагы жерлерди өнүмдүү пайдалануу үчүн  фермерлерге шарттарды түзүү каралган.

3. Мүмкүн болуучу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттердин болжолдоолору.

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын көрсөтүлгөн долбоорун кабыл алуу терс таасир берүүчү социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.

4. Долбоордун мыйзамга ылайык келишин талдоо

Сунушталган долбоор колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине, ошондой эле катышуучусу Кыргыз Республикасы болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге карама-каршы келбейт.

5. Каржылоо зарылдыгы тууралуу маалымат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун ушул долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча каржылык сарптоолорду талап кылбайт.

6. Регулятивдик таасирди талдоо тууралуу маалымат

Сунушталган долбоор ишкердик ишти жөнгө салууга багытталбагандыктан, регулятивдик таасирин талдоо талап кылынбайт.

 

«Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

салыштырма таблица

 

Аракеттеги редакция

Сунушталган редакция

1

1-берене.

… Мораторий төмөнкү сугат айдоо жерлерин которууга (трансформациялоого) жайылтылбайт:

 

1) бонитетинин баллы 40тан төмөн көп жылдык мөмө-жемиш дарактары өстүрүлгөн жерлерге;

 

2)…

 

1-берене.

… Мораторий төмөнкү сугат айдоо жерлерин которууга (трансформациялоого) жайылтылбайт:

 

1) көп жылдык мөмө-жемиш дарактары өстүрүлгөн жерлерге;

 

2)…

 

 

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 1216