АЖЫБАЕВА Айзада Каленовна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ф.А. Иминовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 05-мартынан тартып бошотулсун жана № 1087 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

13-03-2018 09:13

АЖЫБАЕВА Айзада Каленовна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ф.А. Иминовдун  коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 05-мартынан тартып бошотулсун жана № 1087 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 502