ПАРПИЕВ Гайрат Баходырович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Т. Каримовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 749 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

05-03-2018 11:49

ПАРПИЕВ Гайрат Баходырович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Т. Каримовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 749 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 668