АСАНОВ Үрүстөм Асанович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.И. Икрамовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 27-февралынан тартып бошотулсун жана № 502 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

28-02-2018 16:16

АСАНОВ Үрүстөм Асанович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.И. Икрамовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 27-февралынан тартып бошотулсун жана № 502 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 756