“Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2018-жылдын 30-январынан тартып коомдук талкууга коюлат

30-01-2018 12:41

Демилгечилер:  Жогорку Кенештин депутаттары М.Мавлянова, У.Примов

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-86-18

Каттоо  № 6-1838/18      29.01.2018

                                                             

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

Долбоор

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене

«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Жарчысы, 2009-ж., № 1, 30-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 

1. 2-берененин 13-абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

  «Жайыттарды башка максаттарга пайдалануу - жайыт ресурстарын мергенчилик, аарычылык, дары чөптөрдү чогултуу, мөмө-жемиш терүү, чөп жана отун даярдоо, жер казынасын пайдаланууда пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүү жана  инфраструктура объекттерин куруу, туризм жана жарандардын эс алуусу максаттарында пайдалануу.»;

 

2. 31-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«3. Жайыттарды башка максаттарда пайдалануу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте жүзөгө ашырылат.».

 

2-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты жана милдети болуп «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жер участокторун аларды жерлердин башка категорияларына которбостон (транформациялабастан) жер казынасын пайдалануу үчүн берүү жагында Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык келирүү саналат.

  2017-жылдын 1-июнундагы № 95 «Жер пайдалануу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында Кыргыз Республикасынын Жер кодексине түзөтүүлөр киргизилген, анын ичинде 28-статьясына өзгөртүүлөр киргизилген. Бул өзгөртүүлөргө ылайык, жер казынасын пайдалануучуга пайдалуу кендерди иштетүү жана инфратүзүм объекттерин куруу үчүн берилген жер участоктору, өзгөчө айыл чарба жерлерин жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген тартипте жерлердин башка категориясына которулбастан (трансформацияланбастан) берилет. Мында айыл чарбасынын жана токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун наркынын суммасын төлөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте, укугун ырастоочу документтерди бергенге чейин жер казынасын пайдалануучу тарабынан жүргүзүлөт.

Бирок, практикада жер казынасын пайдалануучунун ишине жана бүтүндөй алганда жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү инвестициялык климатка терс таасир кылган кырдаалдар түзүлүп калып жатат.

2017-жылдын 1-июнундагы № 95 «Жер пайдалануу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенден кийин, жер казынасын пайдалануучулардын жер участокторун алуусундагы негизги проблема болуп жайыттарга кирген жерлерге укук ырастоочу документтерди алуунун мүмкүн эместиги саналат. «Жайыттар жөнүндө» Мыйзамдын 2-беренесине ылайык, жайыттарды башка максаттарга пайдалануу - жайыт ресурстарын мал жаюудан башка максаттар үчүн пайдалануу, аларга аң уулоо, бал чарбачылык, дары чөптөрдү чогултуу, мөмө-жемиш терүү, чөп жана отун дайындоо, жалпы таралган пайдалуу кендерди казып алуу, туризм жана жарандардын эс алуусу кирет, бирок бул ушуну менен эле чектелбейт.

Геологиялык  өзгөчөлүгү боюнча алганда, жалпы таралган пайдалуу кендер – бул, чектелген пайдалуу кендер, аларга алтын, күмүш д.у.с. кен түрлөрү кирбейт. Ошондой эле жер казынасы жөнүндө колдонуудагы мыйзамдарда жалпы таралган пайдалуу кендер деген түшүнүк жок.

Ушуга байланыштуу, жайыттардын жерлерин пайдалуу кендердин бардык түрлөрүн иштетүү үчүн берүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу, ошондой эле «Жайыттар жөнүндө» Мыйзамдын 2-беренесин Жер кодексинин
28-статьясынын талаптарына туура келтирүү үчүн  жайыттарды башка максаттарга пайдалануу деген түшүнүктү кайра кароо зарыл.

Жер участокторун, анын ичинде жайыттарды жер казынасын пайдалануу үчүн берүү маселесин мыйзамдан төмөн тийиштүү акт менен жөнгө салуу максатында «Жайыттар жөнүндө» Мыйзамдын 31- беренесинин 3-бөлүгүн төмөнкүдөй редакцияда баяндоо сунушталып жатат: «Жайыттарды башка максаттарда пайдалануу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте жүзөгө ашырылат.».

Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, экологиялык, коррупциялык терс натыйжаларга алып келбейт.

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесине ылайык мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин расмий сайтына  2018-жылдын __._________ жайгаштырылган.

Сунушталып жаткан мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдарга, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган,  белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге каршы келбейт.

Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорду талап кылбайт.

Мыйзам долбоору «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык келтирүүгө багытталгандыктан, анын ишкердикти жөнгө салуучу таасирин талдоо талап кылынбайт.

 

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеӊешинин депутаты                                                 У. Примов

 

 

 

 

«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

 

Колдонуудагы редакция

Сунушталып жаткан редакция

1.

2-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр

          …

Жайыттарды башка максаттарга пайдалануу - жайыт ресурстарын мал жаюудан башка максаттар үчүн пайдалануу, аларга аң уулоо, бал чарбачылык, дары чөптөрдү чогултуу, мөмө-жемиш терүү, чөп жана отун дайындоо, жалпы таралган пайдалуу кендерди казып алуу, туризм жана жарандардын эс алуусу кирет, бирок ушуну менен эле чектелбейт.

         …

2-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр

          …

Жайыттарды башка максаттарга пайдалануу - жайыт ресурстарын мергенчилик, аарычылык, дары чөптөрдү чогултуу, мөмө-жемиш терүү, чөп жана отун даярдоо, жер казынасын пайдаланууда пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүү жана  инфраструктура объекттерин куруу, туризм жана жарандардын эс алуусу максаттарында пайдалануу.

         …

2.

3-1-берене. Жайыттарды пайдалануу

1. Жайыттарды пайдалануу жайыттарды башкаруу планына ылайык жүзөгө ашырылат.

2. Жайыттарды мал жаюу үчүн пайдалануу жайыт белеттеринин негизинде жүзөгө ашырылат.

3. Жайыттарды башка максаттарда пайдалануу жайыттарды башка максаттарда пайдалануу тууралуу келишимдердин негизинде жүзөгө ашырылат.

 

3-1-берене. Жайыттарды пайдалануу

1. Жайыттарды пайдалануу жайыттарды башкаруу планына ылайык жүзөгө ашырылат.

2. Жайыттарды мал жаюу үчүн пайдалануу жайыт белеттеринин негизинде жүзөгө ашырылат.

3. Жайыттарды башка максаттарда пайдалануу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте жүзөгө ашырылат.

 

 

 

        Көрүүлөрдүн саны : 2007