НУРМАТОВ Абдынасир Хатамович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Калмаматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-январынан тартып бошотулсун жана № 840 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

25-01-2018 11:14

НУРМАТОВ Абдынасир Хатамович  - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Калмаматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-январынан тартып бошотулсун жана № 840 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 730