АЙДАРОВ Кубанычбек Пазылович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Калмаматовдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-январынан тартып бошотулсун жана № 1076 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

25-01-2018 10:59

АЙДАРОВ Кубанычбек Пазылович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Калмаматовдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-январынан тартып бошотулсун жана № 1076 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 778