“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине, «Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2018-жылдын 22-январынан тартып коомдук талкууга коюлат

22-01-2018 15:17

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты И.Өмүркулов

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-92-14

Каттоо  № 922/18      17.01.2018

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

долбоор

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине, «Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

         1-берене

         Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине («Эркин Тоо» газетасы, 2013-ж, 26-июль, № 62) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

         2-берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

         «4. 2-берененин 1 жана 2-бөлүктөрүндө каралган турак жайлык мамилелер турак жай мыйзамдарында жөнгө салынбаган учурларда жана жарандык жана башка мыйзамдарда мындай мамилелерди тикелей жөнгө салуучу нормалар болбогондо, эгерде бул мамилелелрдин маӊызына каршы келбесе, аларга карата окшош мамилелерди жөнгө салуучу турак жай мыйзамдары (мыйзам аналогиясы) колдонулат. 

         Мыйзам аналогиясын колдонууга мүмкүн болбогондо турак жайлык мамилелердин катышуучуларынын укуктары жана милдеттери турак жай мыйзамдарынын жалпы башталыштарына жана маӊызына (укук аналогиясына), ак ниеттүүлүк, гумандуулук, акыл-эстүүлүк жана адилеттүүлүк талаптарына жараша аныкталат.».

 

         2-берене

          «Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына («Эркин Тоо» газетасы, 2013-ж, 12-июль, № 58) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 

         1) Мыйзамдын аталышында «Көп батирлүү үйлөрдүн» деген сөздөр алып салынсын.

 

         2) 1-беренеде:

а) аталышында «Көп батирлүү үйлөрдүн» деген сөздөр алып салынсын.

б) «Көп батирлүү үйдүн» деген сөздөр алып салынсын.

 

3) 2-беренеде:

а) «көп батирлүү үйлөрдүн», «көп батирлүү үйдүн», «көп батирлүү үйдү» деген сөздөр алып салынсын.

б) «турак эмес жайларынын» деген сөздөрдөн кийин «(имараттагы же бир нече имараттардагы, анын ичинде көп батирлүү үйдөгү, коттедж жана дача үйлөрдөгү жайлардын)» деген сөздөр менен толукталсын.

в) «Ушул Мыйзам» деген сөздөрдөн кийин «турак жана турак эмес жайларды» деген сөздөр менен толукталсын.

 

4) 3-беренеде:

а) аталышында «Көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр алып салынсын.

б) 1-бөлүктө «Көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр алып салынсын.

в) 2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

«2. Турак жайдын менчик ээлеринин шериктигин төмөндөгүлөр уюштурат:

1) көп батирлүү үйлөрдөгү турак жана турак эмес жайлардын  менчик ээлери.

2) эгерде үйлөр чек арасы жалпы болгон жер участогунда жайгашса,  анын чегинде бирден ашык турак үйдү тейлөөгө арналган инженердик-техникалык камсыздоо тармагы жана инфраструктуранын башка элементтери болсо, жакын жайгашкан турак жана турак эмес жайлардын, короо-жай участогу бар же жок, гаражы же башка объекттери бар коттедж жана дача үйлөрдүн менчик ээлери.».

г) 3-бөлүктүн экинчи абзацында «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

д) 4-бөлүктө «Көп батирлүү бир үйдө» деген сөздөр «Бир турак жана (же) турак эмес жайда» деген сөздөргө алмаштырылсын:

 

5) 6-беренеде:

а) 1-бөлүктүн 1-пунктунда «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

б) 1-бөлүктүн 2-пунктунда «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

в) 1-бөлүктүн 3-пунктунда «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын

г) 1-бөлүктүн 8-пунктунда «көп батирлүү үйдөгү батирлерде» деген сөздөр «турак жайларда» деген сөздөргө алмаштырылсын.

д) 2-бөлүктүн 1-пунктунда «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

6) 7-беренеде:

а) 2-пунктта «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

б) 4-пунктта «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

в) 5-пунктта «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

г) 7-пунктта «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

7) 9-беренеде «көп батирлүү үйлөрдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

8) 10-берененин 3-бөлүгүнүн экинчи абзацында «үйдүн ичиндеги» деген сөздөр «ички» деген сөзгө, «көп батирлүү үйдүн имаратынын» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардын» деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

9) 11-беренеде:

а) 2-бөлүктө «көп батирлүү үйдө» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайларда» деген сөздөргө алмаштырылсын.

б) 2-бөлүктө «бул үйдөн» деген сөздөр алып салынсын.

в) 3-бөлүктө «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр алып салынсын.

 

10) 13-беренеде:

а) 5-пунктта «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө, «анын» деген сөз «алардын» деген сөздөргө алмаштырылсын.

б) 10-пунктта «көп батирлүү үйдү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайларды» деген сөздөргө алмаштырылсын.

в) 12-пунктта «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

г) 15-пунктта «көп батирлүү үйдө» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайларда» деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

11) 15-берененин 1-пунктунда «Көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес» деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

12) 16-беренеде:

а) 4-пунктта «көп батирлүү үйдү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайларды» деген сөздөргө алмаштырылсын:

б) 5-пунктта «көп батирлүү үйдү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайларды» деген сөздөргө алмаштырылсын.

в) 6-пунктта «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

13) 17-берененин 2-бөлүгүндө «көп батирлүү үйдү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайларды» деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

14) 19-беренеде:

а) 1-бөлүктө «көп батирлүү үйдүн» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардын» деген сөздөргө алмаштырылсын.

б) 2-бөлүктүн 3-пунктунда «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

15) 20-беренеде:

а) 2-бөлүктүн 1-пунктунда «көп батирлүү үйдөгү» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайлардагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

б) 2-бөлүктүн 2-пунктунда «көп батирлүү үйдө» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайларда» деген сөздөргө алмаштырылсын.

в) 2-бөлүктүн 3-пунктунда «көп батирлүү үйдө» деген сөздөр «турак жана турак эмес жайларда» деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине, «Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

Бул мыйзам долбоору турак жана турак эмес жайлардын (имараттагы же бир нече имараттардагы, анын ичинде көп батирлүү үйдөгү, коттедж жана дача үйлөрдөгү жайлардын) менчик ээлеринин коомдук мамилелерин  жөнгө салуу, коммерциялык эмес уюмду -  турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин  шериктигин (мындан ары - ТМЭШ) түзүү жолу менен жалпы мүлктү натыйжалуу башкарууну камсыз кылуу максатында иштелип чыкты.

Мыйзам долбоорунда  көп батирдүү үйлөрдө гана эмес, коттежддер жана дачалар жайгашкан жерлерде да ТМЭШ-н түзүү мүмкүндүгү каралууда.

Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине киргизилип жаткан толуктоого ылайык, турак жайлык мамилелер турак жай мыйзамдарында жөнгө салынбаган учурларда жана жарандык жана башка мыйзамдарда мындай мамилелерди тикелей жөнгө салуучу нормалар болбогондо, эгерде бул мамилелелрдин маӊызына каршы келбесе, аларга карата окшош мамилелерди жөнгө салуучу турак жай мыйзамдары (мыйзам аналогиясы) колдонулат. Бул болсо ТМЭШ-н түзүүнү чечкен менчик ээлеринин ортосундагы турак жайлык мамилелелерди жөнгө салуу үчүн зарыл.

«Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 09.07.2017-ж. кабыл алынгандан кийин ТМЭШ көп батирлүү үйлөрдө гана түзүлүп калган, ал эми бул Мыйзам кабыл алынганга чейин Ысык-Көл областындагы коттедждер жайгашкан жерлерде ТМЭШтер түзүлгөн, алар азыр да иштеп жатат. Азыркы убакта Кыргыз Республикасында коттежддер шаарчаларын жана эс алыш борборлорун куруу жигердүү жүргүзүлүп жатат, аларда жекече пайдаланууга арналган заманбап турак жай комплекстери берилип жатат, алар инженердик жана инфраструктуралык  жактан мыкты камсыз кылынууда.

Чет өлкөлүк тажрыйба көрсөтүп жаткандай, ТМЭШ көп батирлүү үйлөрдө эле түзүлбөйт. Мисалы, Россия Федерациясында ТМЭШ деп кыймылсыз мүлктүн (имараттагы, анын ичинде көп батирлүү үйдөгү же бир нече имараттардагы жайлардын, турак үйлөрдүн, дача үйлөрдүн, бакчылык, бакчачылык же дачалык жер участокторунун д.у.с.) менчик ээлери тарабынан мыйзамга жараша алардын жалпы менчигинде же жалпы пайдалануусунда турган мүлктөрдү (буюмдарды) мыйзамда белгиленген чектерде биргелешип ээлөө, пайдалануу үчүн, ошондой эле мыйзамдарда каралган башка максаттарга жетишүү үчүн түзүлүүчү, аталган менчик ээлеринин ыктыярдуу бирикмеси таанылат.

Беларусь Республикасында ТМЭШ – өзүндө жер участогун жана анда жайгашкан имаратты (имараттарды) жана (же) башка кыймылсыз мүлк объекттерин камтыган, айрым бөлүктөрү эки же андан көп менчик ээлерине мамлекеттик жана (же) жеке  менчик формасында  таандык болгон, ал эми калган бөлүктөрү жалпы үлүштүк менчик болуп саналган кыймылсыз мүлктүн менчик ээлеринин укук мамилелерин билдирет.

Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу ТМЭШ-н түзгөн менчик ээлерине ТМЭШ-нин инфраструктурасын өз алдынча же кесипкөй адистерди тартуу менен натыйжалуу башкаруу (бардык тургундардын жашоосу үчүн мыкты жагымдуу шарттарды түзүүгө кам көрүү, калктын төлөмдөрүнөн жана мамлекеттин материалдык колдоосунан түзүлүүчү ТМЭШ-нин  каражаттарын чыгымдоого контролду жүзөгө ашыруу, жамааттык жарандык-укуктук бүтүмдөрдү түзүү, кыймылсыз мүлктү, жабдууларды тейлөө, иштетүү жана оӊдоо, үй жанындагы участоктордун аймагын күзөтүү) үчүн мүмкүндүктөрдү түзөт.

Практика көрсөтүп жаткандай, ТМЭШ-н түзүү турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринде эсепке алуу түйүндөрүн милдеттүү түрдө орнотуунун жана энергия үнөмчүл технологияларды колдонуунун эсебинен  сууну, жылуулукту, электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга контролду жүзөгө ашырууга натыйжалуу таасир кылат.

Сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык чөйрөдө оӊ натыйжаларга алып келет, анткени ал коттедж жана дача үйлөрдүн жалпы мүлкүн натыйжалуу башкаруунун болбогондугунан улам келип чыгуучу чыр-чатактарды чечүүгө, мүлктүн ал-абалынын начарлоосуна, үйлөрдүн бузула баштоосуна д.у.с. жол бербөөгө  шарт түзөт.

Мыйзам долбоорун ишке ашыруу республикалык бюджеттен каражаттарды кошумча бөлүүнү талап кылбайт.

Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарынын нормаларына каршы келбейт.

Мыйзам долбоорун кабыл алуу укуктук, социалдык, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, экономикалык, коррупциялык терс натыйжаларга алып келбейт.

Мыйзам долбоору ишкердик ишти козгобойт, ошондуктан анын жөнгө салуучу таасирин талдоо талап кылынбайт.

 

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеӊешинин депутаты                                              И. Өмүркулов

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине, «Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

Колдонуудагы редакция

Сунушталып жаткан редакция

Кыргыз Республикасынын Турак жай кодекси

2-берене. Ушул Кодекстин колдонулуу чөйрөсү

       …

      3. Эгерде Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимде турак жай мыйзамдарында каралгандагыдан башка эрежелер белгиленсе, эл аралык келишимдин эрежелери колдонулат.

 

 

2-берене. Ушул Кодекстин колдонулуу чөйрөсү

       …

      3. Эгерде Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимде турак жай мыйзамдарында каралгандагыдан башка эрежелер белгиленсе, эл аралык келишимдин эрежелери колдонулат.

      4. 2-берененин 1 жана 2-бөлүктөрүндө каралган турак жайлык мамилелер турак жай мыйзамдарында жөнгө салынбаган учурларда жана жарандык жана башка мыйзамдарда мындай мамилелерди тикелей жөнгө салуучу нормалар болбогондо, эгерде бул мамилелелрдин маӊызына каршы келбесе, аларга карата окшош мамилелерди жөнгө салуучу турак жай мыйзамдары (мыйзам аналогиясы) колдонулат. 

         Мыйзам аналогиясын колдонууга мүмкүн болбогондо турак жайлык мамилелердин катышуучуларынын укуктары жана милдеттери турак жай мыйзамдарынын жалпы башталыштарына жана маӊызына (укук аналогиясына), ак ниеттүүлүк, гумандуулук, акыл-эстүүлүк жана адилеттүүлүк талаптарына жараша аныкталат.

 

«Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

«Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

«Турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

1-берене. Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө мыйзамдар

        Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө мыйзамдар Конституциядан, Жарандык кодекстен, Турак жай кодексинен, ушул Мыйзамдан жана аларга ылайык чыгарылуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынан турат.

 

1-берене. Турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө мыйзамдар

        Турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө мыйзамдар Конституциядан, Жарандык кодекстен, Турак жай кодексинен, ушул Мыйзамдан жана аларга ылайык чыгарылуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынан турат.

 

2-берене. Ушул Мыйзамдын колдонулуу чөйрөсү

       Ушул Мыйзамдын колдонулушу коммерциялык эмес уюм - көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктигин (мындан ары - турак жай менчик ээлеринин шериктиги) түзүү жолу менен, көп батирлүү үйдүн жалпы мүлкүндөгү турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин аны натыйжалуу күтүү жана башкаруу менен байланышкан мамилелерине жайылтылат. Ушул Мыйзам көп батирлүү үйлөрдү куруу жана реконструкциялоо процессинде турак жай менчик ээлеринин жаңыдан түзүлгөн шериктигине да жайылтылат.

 

2-берене. Ушул Мыйзамдын колдонулуу чөйрөсү

        Ушул Мыйзамдын колдонулушу коммерциялык эмес уюм - турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин шериктигин (мындан ары - турак жай менчик ээлеринин шериктиги) түзүү жолу менен, жалпы мүлкүндөгү турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин аны натыйжалуу күтүү жана башкаруу менен байланышкан мамилелерине жайылтылат. Ушул Мыйзам турак жана турак эмес жайларды куруу жана реконструкциялоо процессинде турак жайдын менчик ээлеринин жаңыдан түзүлгөн шериктигине да жайылтылат.

3-берене. Көп батирлүү үйдөгү турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин шериктиги

1. Көп батирлүү үйдөгү турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин шериктиги - көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү (кыймылсыз мүлк комплексин) биргелешип башкаруу, ошол комплексти эксплуатациялоону камсыз кылуу, ээлик кылуу, пайдалануу жана мыйзамдарда белгиленген чектерде көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү тескөө үчүн көп батирлүү үйдөгү турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлери тарабынан түзүлүүчү коммерциялык эмес уюм.

2. Турак жай менчик ээлеринин шериктиги көп батирлүү үйлөрдөгү турак жана турак эмес жайлардын (менчик ээлери) менчик ээлери тарабынан уюштурулат.

 

 

 

 

 

 

 

3. Мүчө болууну каалаган менчик ээлери турак жай менчик ээлеринин шериктиги мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин анын мүчөлөрү болуп калышат жана турак жай менчик ээлеринин шериктигинин мүчөлөрүнүн ушул Мыйзамда каралган укуктарына жана милдеттерине ээ болушат.

Турак жай менчик ээлеринин шериктигине мүчө болуп саналбаган менчик ээлери көп батирлүү  үйдөгү жалпы мүлктү күтүү түйшүгүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тең тартышат.

       4. Көп батирлүү бир үйдө эки же андан көп турак жай менчик ээлеринин шериктиктерин түзүүгө жол берилбейт.

      …

 

3-берене. Турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин шериктиги

1. Турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин шериктиги - жалпы мүлктү (кыймылсыз мүлк комплексин) биргелешип башкаруу, ошол комплексти эксплуатациялоону камсыз кылуу, ээлик кылуу, пайдалануу жана мыйзамдарда белгиленген чектерде жалпы мүлктү тескөө үчүн турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлери тарабынан түзүлүүчү коммерциялык эмес уюм.

2. Турак жайдын менчик ээлеринин шериктигин төмөндөгүлөр уюштурат:

1) көп батирлүү үйлөрдөгү турак жана турак эмес жайлардын  менчик ээлери;

2) эгерде үйлөр чек арасы жалпы болгон жер участогунда жайгашса,  анын чегинде бирден ашык турак үйдү тейлөөгө арналган инженердик-техникалык камсыздоо тармагы жана инфраструктуранын башка элементтери болсо, жакын жайгашкан турак жана турак эмес жайлардын, короо-жай участогу бар же жок, гаражы же башка объекттери бар коттедж жана дача үйлөрдүн менчик ээлери.

3. Мүчө болууну каалаган менчик ээлери турак жай менчик ээлеринин шериктиги мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин анын мүчөлөрү болуп калышат жана турак жай менчик ээлеринин шериктигинин мүчөлөрүнүн ушул Мыйзамда каралган укуктарына жана милдеттерине ээ болушат.

Турак жай менчик ээлеринин шериктигине мүчө болуп саналбаган менчик ээлери жалпы мүлктү күтүү түйшүгүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тең тартышат.

      4. Бир турак жана (же) турак эмес жайда эки же андан көп турак жай менчик ээлеринин шериктиктерин түзүүгө жол берилбейт.

      …

6-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктештигинин укуктары

1. Турак жай менчик ээлеринин шериктиги төмөнкүлөргө укуктуу:

1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү күтүү жана оңдоо жөнүндө келишимдерди жана менчик ээлеринин жана шериктиктин мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарындагы башка келишимдерди түзүүгө;

2) бир жылга кирешелердин жана чыгашалардын сметасын, анын ичинде көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү күтүүгө жана оңдоого зарыл чыгашаларды, көп батирлүү үйдү капиталдык оңдоого жана реконструкциялоого чыгымдарды, атайын төгүмдөрдү жана резервдик фондго чегерүүлөрдү, ошондой эле мыйзамда жана шериктиктин уставында белгиленген башка максаттар үчүн чыгашаларды аныктоого;

3) бир жылга кабыл алынган кирешелер жана чыгашалар сметасынын негизинде ар бир менчик ээси үчүн анын көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлккө жалпы менчиктеги укугунун үлүшүнө ылайык төлөмдөрдүн жана төгүмдөрдүн өлчөмүн белгилөөгө;

       …

8) кызыкдар жактарга көп батирлүү үйдөгү батирлерде иш жүзүндө жашаган жарандар жөнүндө маалыматтарды берүүгө.

2. Эгерде бул менчик ээлеринин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузбаса, турак жай ээлеринин шериктиги төмөнкүлөргө укуктуу:

1) көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктүн бир бөлүгүн пайдаланууга берүүгө;

6-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктештигинин укуктары

1. Турак жай менчик ээлеринин шериктиги төмөнкүлөргө укуктуу:

1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык турак жана турак эмес жайлардагы жалпы мүлктү күтүү жана оңдоо жөнүндө келишимдерди жана менчик ээлеринин жана шериктиктин мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарындагы башка келишимдерди түзүүгө;

2) бир жылга кирешелердин жана чыгашалардын сметасын, анын ичинде жалпы мүлктү күтүүгө жана оңдоого зарыл чыгашаларды, турак жана турак эмес жайларды капиталдык оңдоого жана реконструкциялоого чыгымдарды, атайын төгүмдөрдү жана резервдик фондго чегерүүлөрдү, ошондой эле мыйзамда жана шериктиктин уставында белгиленген башка максаттар үчүн чыгашаларды аныктоого;

3) бир жылга кабыл алынган кирешелер жана чыгашалар сметасынын негизинде ар бир менчик ээси үчүн анын турак жана турак эмес жайлардагы жалпы мүлккө жалпы менчиктеги укугунун үлүшүнө ылайык төлөмдөрдүн жана төгүмдөрдүн өлчөмүн белгилөөгө;

       …

8) кызыкдар жактарга турак жайларда иш жүзүндө жашаган жарандар жөнүндө маалыматтарды берүүгө.

2. Эгерде бул менчик ээлеринин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузбаса, турак жай ээлеринин шериктиги төмөнкүлөргө укуктуу:

1) турак жана турак эмес жайлардагы жалпы мүлктүн бир бөлүгүн пайдаланууга берүүгө;

 

 7-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин милдеттери

        Турак жай менчик ээлеринин шериктиги төмөнкүлөргө милдеттүү:

        …

2) көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү күтүү жана оңдоо жөнүндө менчик ээлери менен, анын ичинде шериктиктин мүчөлөрү болуп саналбагандар менен келишимдерди түзүүгө;

        …

4) көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктүн талаптагыдай санитардык жана техникалык абалын камсыз кылууга;

5) ушул мүлккө жалпы менчик үлүшүнө ылайык көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү күтүү жана оңдоо боюнча милдеттемелердин бардык менчик ээлери тарабынан аткарышын камсыз кылууга;

7) көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктүн менчик ээлеринин ээлик кылуу, пайдалануу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чектерде тескөө укугун ишке ашырууга бөгөт болгон же ага тоскоолдук кылган үчүнчү жактардын аракеттерине жол бербөө же токтотуу үчүн зарыл чараларды кабыл алууга;

 

7-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин милдеттери

        Турак жай менчик ээлеринин шериктиги төмөнкүлөргө милдеттүү:

        …

2) турак жана турак эмес жайлардагы жалпы мүлктү күтүү жана оңдоо жөнүндө менчик ээлери менен, анын ичинде шериктиктин мүчөлөрү болуп саналбагандар менен келишимдерди түзүүгө;

        …

4) турак жана турак эмес жайлардагы жалпы мүлктүн талаптагыдай санитардык жана техникалык абалын камсыз кылууга;

5) ушул мүлккө жалпы менчик үлүшүнө ылайык турак жана турак эмес жайлардагы жалпы мүлктү күтүү жана оңдоо боюнча милдеттемелердин бардык менчик ээлери тарабынан аткарышын камсыз кылууга;

7) турак жана турак эмес жайлардагы жалпы мүлктүн менчик ээлеринин ээлик кылуу, пайдалануу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чектерде тескөө укугун ишке ашырууга бөгөт болгон же ага тоскоолдук кылган үчүнчү жактардын аракеттерине жол бербөө же токтотуу үчүн зарыл чараларды кабыл алууга;

10-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигине документтерди өткөрүп берүү

        …

3. Турак жай ээлеринин шериктигин түзүүдө жалпы мүлк, эреже катары, мурда тейлеген уюм тарабынан ойдогудай абалга келтирилиши керек.

         Жалпы мүлктүн талаптагыдай абалын үйдүн ичиндеги түйүндөрдүн жана инженердик жабдуулардын нормалдуу иштешин, ошондой эле көп батирлүү үйдүн имаратынын коопсуздугун камсыз кылуу тутумунун оң экенин талаптайт.

 

10-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигине документтерди өткөрүп берүү

        …

3. Турак жай ээлеринин шериктигин түзүүдө жалпы мүлк, эреже катары, мурда тейлеген уюм тарабынан ойдогудай абалга келтирилиши керек.

         Жалпы мүлктүн талаптагыдай абалын ички түйүндөрдүн жана инженердик жабдуулардын нормалдуу иштешин, ошондой эле турак жана турак эмес жайлардын коопсуздугун камсыз кылуу тутумунун оң экенин талаптайт.

 

        11-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигине мүчө болуу

        …

2. Эгерде көп батирлүү үйдө турак жай менчик ээлеринин шериктиги түзүлгөн болсо, бул үйдөн жай сатып алышкан адамдар аларда турак же турак эмес жайга менчик укугу пайда болгондон кийин шериктикке мүчө болууга укуктуу.

       3. Турак жай менчик ээлеринин шериктигине мүчө болуу шериктиктин мүчөлүгүнөн чыгуу жөнүндө арыз берген учурдан тартып, же көп батирлүү үйдөгү турак же турак эмес жайга менчик укугу токтотулган учурдан тартып токтотулат.

 

11-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигине мүчө болуу

        …

2. Эгерде турак жана турак эмес жайларда турак жай менчик ээлеринин шериктиги түзүлгөн болсо, жай сатып алышкан адамдар аларда турак же турак эмес жайга менчик укугу пайда болгондон кийин шериктикке мүчө болууга укуктуу.

       3. Турак жай менчик ээлеринин шериктигине мүчө болуу шериктиктин мүчөлүгүнөн чыгуу жөнүндө арыз берген учурдан тартып, же турак же турак эмес жайга менчик укугу токтотулган учурдан тартып токтотулат.

 

        13-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу

        …

2. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

       …

5) шериктиктин атайын фонддорун, анын ичинде резервдик фонду, көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү жана анын жабдууларын калыбына келтирүү жана оңдоо фондун түзүү;

        …

       10) шериктиктин башкармалыгынын төрагасынын сунуштамасы боюнча милдеттерине көп батирлүү үйдү тейлөө кирген кызматкерлерге карата шериктиктин ички иш эрежелерин, алардын эмгек акысын төлөө тууралуу жобону кабыл жана өзгөртүү;

        …

12) көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү ижарага берүү же башка укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

15) көп батирлүү үйдө кошумча жайларды жана жалпы мүлк объекттерин куруу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

        13-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу

        …

2. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

       …

5) шериктиктин атайын фонддорун, анын ичинде резервдик фонду, турак жана турак эмес жайлардагы жалпы мүлктү жана алардын жабдууларын калыбына келтирүү жана оңдоо фондун түзүү;

        …

       10) шериктиктин башкармалыгынын төрагасынын сунуштамасы боюнча милдеттерине турак жана турак эмес жайларды тейлөө кирген кызматкерлерге карата шериктиктин ички иш эрежелерин, алардын эмгек акысын төлөө тууралуу жобону кабыл жана өзгөртүү;

        …

12) турак жана турак эмес жайлардагы жалпы мүлктү ижарага берүү же башка укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

15) турак жана турак эмес жайларда кошумча жайларды жана жалпы мүлк объекттерин куруу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

15-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин башкармалыгы

        1. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин ишине жетекчилик шериктиктин башкармалыгы тарабынан жүзөгө ашырылат. Көп батирлүү үйдөгү жайлардын менчик ээлеринин жалпы чогулушунун өзгөчө компетенциясына жана турак жай менчик ээлеринин шериктигинин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун компентенциясына киргизилген маселелерди кошпогондо, турак жай менчик ээлеринин шериктигинин башкармалыгы шериктиктин ишинин бардык маселелери боюнча чечимдерди кабыл алууга укуктуу.

        …

15-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин башкармалыгы

       1. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин ишине жетекчилик шериктиктин башкармалыгы тарабынан жүзөгө ашырылат. Турак жана турак эмес жайлардагы жайлардын менчик ээлеринин жалпы чогулушунун өзгөчө компетенциясына жана турак жай менчик ээлеринин шериктигинин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун компентенциясына киргизилген маселелерди кошпогондо, турак жай менчик ээлеринин шериктигинин башкармалыгы шериктиктин ишинин бардык маселелери боюнча чечимдерди кабыл алууга укуктуу.

      …

16-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин башкармалыгынын милдеттери

       Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин башкармалыгынын милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

        …

4) көп батирлүү үйдү башкаруу;

5) көп батирлүү үйдү тейлөө үчүн кызматкерлерди жалдоо жана аларды бошотуу;

6) көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү тейлөөгө, эксплуатациялоого жана оңдоого келишимдерди түзүү;

 

16-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин башкармалыгынын милдеттери

       Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин башкармалыгынын милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

        …

4) турак жана турак эмес жайларды башкаруу;

5) турак жана турак эмес жайларды тейлөө үчүн кызматкерлерди жалдоо жана аларды бошотуу;

6) турак жана турак эмес жайлардагы жалпы мүлктү тейлөөгө, эксплуатациялоого жана оңдоого келишимдерди түзүү;

        17-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин башкармалыгынын төрагасы

        …

        2. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин башкармалыгынын төрагасы шериктиктин атынан ишеним катсыз аракеттенет, төлөм документтерине кол коет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, шериктиктин уставына ылайык шериктиктин башкармалыгы же шериктиктин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун милдеттүү түрдө жактыруусун талап кылбаган бүтүмдөрдү жасайт, милдетине көп батирлүү үйдү тейлөө кирген кызматкерлерге карата шериктиктин ички тартибинин эрежелерин, алардын эмгек акыларын төлөө тууралуу жобону иштеп чыгат жана шериктиктин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушуна бекитүүгө киргизет.

 

       17-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин башкармалыгынын төрагасы

        …

        2. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин башкармалыгынын төрагасы шериктиктин атынан ишеним катсыз аракеттенет, төлөм документтерине кол коет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, шериктиктин уставына ылайык шериктиктин башкармалыгы же шериктиктин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун милдеттүү түрдө жактыруусун талап кылбаган бүтүмдөрдү жасайт, милдетине турак жана турак эмес жайларды тейлөө кирген кызматкерлерге карата шериктиктин ички тартибинин эрежелерин, алардын эмгек акыларын төлөө тууралуу жобону иштеп чыгат жана шериктиктин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушуна бекитүүгө киргизет.

 

19-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин каражаттары жана мүлкү

1. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин менчигинде кыймылдуу мүлк, ошондой эле көп батирлүү үйдүн ичинде же сыртында жайгашкан кыймылсыз мүлк турушу мүмкүн.

2. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин каражаттары төмөнкүлөрдөн турат:

3) көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктү эксплуатациялоону, учурдагы жана капиталдык оңдоолорду жүргүзүүнү, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн берүүнү камсыз кылуучу субсидиялардан жана башка субсидиялардан;

 

19-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин каражаттары жана мүлкү

1. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин менчигинде кыймылдуу мүлк, ошондой эле турак жана турак эмес жайлардын ичинде же сыртында жайгашкан кыймылсыз мүлк турушу мүмкүн.

2. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин каражаттары төмөнкүлөрдөн турат:

3) турак жана турак эмес жайлардагы жалпы мүлктү эксплуатациялоону, учурдагы жана капиталдык оңдоолорду жүргүзүүнү, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн берүүнү камсыз кылуучу субсидиялардан жана башка субсидиялардан;

 

       20-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин чарбалык иши

       …

2. Турак жай менчик ээлеринин шериктиги чарбалык иштердин төмөнкүдөй түрлөрү менен алектене алат:

1) көп батирлүү үйдөгү кыймылсыз мүлктү тейлөө, эксплуатациялоо жана оңдоо;

2) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык көп батирлүү үйдө кошумча жайларды жана жалпы мүлк объекттерин куруу;

3) ижарага берүү, көп батирлүү үйдөгү жалпы мүлктүн бир бөлүгүн жалдоо;

       20-берене. Турак жай менчик ээлеринин шериктигинин чарбалык иши

       …

2. Турак жай менчик ээлеринин шериктиги чарбалык иштердин төмөнкүдөй түрлөрү менен алектене алат:

1) турак жана турак эмес жайлардагы кыймылсыз мүлктү тейлөө, эксплуатациялоо жана оңдоо;

2) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык турак жана турак эмес жайларда кошумча жайларды жана жалпы мүлк объекттерин куруу;

3) турак жана турак эмес жайлардагы жалпы мүлктүн бөлүгүн ижарага, жалдап алууга берүү;

 

 

 

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 1583