НИЯЗАЛИЕВА Дамира Абаскановна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Ч.А. Турсунбековдун коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-декабрынан тартып бошотулсун жана № 779 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

08-12-2017 17:15

НИЯЗАЛИЕВА Дамира Абаскановна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Ч.А. Турсунбековдун коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-декабрынан тартып бошотулсун жана № 779 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 961