КЕНЕНБАЕВ Азамат Муканович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.С. Чолпонбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 30-ноябрынан тартып бошотулсун жана № 173 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

05-12-2017 15:20

КЕНЕНБАЕВ Азамат Муканович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.С. Чолпонбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 30-ноябрынан тартып бошотулсун жана № 173 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 762