“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө («Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө», «Кыргыз Респуликасынын  жарандарынын жалпы аскердик милдеттери тууралуу, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына)” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору 2017-жылдын 25-декабрынан тартып коомдук талкууга коюлат

25-12-2017 12:54

Демилгечилер:  Жогорку Кенештин депутаттары К.Керезбеков, А.Нурбаев

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-88-93

Каттоо  № 6-25595/17      22.12.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

(«Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө»,

«Кыргыз Респуликасынын  жарандарынын жалпы аскердик милдеттери тууралуу, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» жана

«Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына)

 

1-берене.

«Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору,  1999-ж., № 8, 396-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 3-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«3-статья. Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды классификациялоо

Прокуратура органдарынын кызматкерлеринин атайын наамдары:

- орто атайын наамдар кенже лейтенанттан тартып капитанды кошуу менен;

- улук атайын наамдар майордон тартып полковникти кошуу менен;

- жогорку атайын наамдар генерал-майордон тартып андан жогоркулар болуп бөлүнөт.

Ички иштер, Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун, бажы кызматтарынын жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча органдарынын кызматкерлеринин аскердик жана атайын наамдары:

- кенже аскердик жана атайын наамдар катардагы аскер кызматчысынан (курсанттан) тартып улук прапорщикти кошуу менен;

- орто аскердик жана атайын наамдар кенже лейтенанттан тартып капитанды кошуу менен;

- улук аскердик жана атайын наамдар майордон тартып полковникти кошуу менен;

- жогорку аскердик жана атайын наамдар генерал-майордон тартып андан жогорку наамдар болуп бөлүнөт.

Салык кызматтарынын кызматкерлеринин атайын наамдары:

- орто атайын наамдар салык кызматынын кенже инспекторунан тартып салык кызматынын 1-рангадагы инспекторун кошуу менен;

- улук атайын наамдар салык кызматынын 3-рангадагы кеңешчисинен тартып салык кызматынын 1-рангадагы кеңешчисин кошуу менен;

- жогорку атайын наамдар салык кызматынын 3-рангадагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып андан жогорку наамдар болуп бөлүнөт.

Мамлекеттик кызматчылардын класстык чендери:

- орто класстык чендер мамлекеттик кызматтын кенже инспекторунан тартып мамлекеттик кызматтын 1-класстагы мамлекеттик инспекторун кошуу менен;

- улук класстык чендер мамлекеттик кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып мамлекеттик кызматтын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчисин кошуу менен;

- жогорку класстык чендер 3-класстагы мамлекеттик кеңешчи жана андан жогорку чендер болуп бөлүнөт.

Атайын класстык чендер:

-орто атайын класстык чендер кенже юристтен тартып 1-класстагы юристти кошуу менен;

-улук атайын класстык чендер юстициянын 3-класстагы кеңешчисинен тартып юстициянын 1-класстагы кеңешчисин кошуу менен;

-жогорку атайын класстык чендер юстициянын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып андан жогорку наамдар болуп бөлүнөт.

Аскердик наамдардын, атайын класстык чендердин жана атайын наамдардын катышы тиркемеге ылайык аныкталат»;

2) 5-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«5-берене. Атайын наам

Атайын наам - бул ички иштер, Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча органдарынын, бажы жана салык кызматтарынын органдарынын, прокуратура органдарынын аттестацияланган ар бир кызматкерине анын кызматтык абалына, жумуштук тажрыйбасына, жалпы билимине, кызматынын мөөнөтүнө жана жеке сиңирген эмгегине ылайык ар кимге өзүнчө ыйгарыла турган наам.».

3) 6-статьяда «, прокуратура органдарынын» деген сөз алынып салынсын.

4) 10-статьяда «юстициянын генерал-лейтенанты» деген сөз алынып салынсын.

5) 11-статьяда:

статьянын аталышында «, прокуратура органдарынын» деген сөз алынып салынсын;

биринчи абзацтагы «, прокуратура органдарынын» деген сөз алынып салынсын;   

6) төмөнкүдөй мазмундагы 11-1-статья менен толукталсын:

«11-1-статья. Прокуратура органдарынын кызматкерлерине ыйгарылуучу атайын наамдар

Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын кызматкерлерине төмөнкүдөй атайын наамдар ыйгарылат:

-юстициянын кенже лейтенанты;

-юстициянын лейтенанты;

-юстициянын улук лейтенанты;

-юстициянын капитаны;

-юстициянын майору;

-юстициянын подполковниги;

-юстициянын полковниги;

-юстициянын генерал-майору;

- юстициянын генерал-лейтенанты;

- юстициянын генерал-полковниги.»;

7) Мыйзамдын тиркемесинде:

«Жогорку аскердик наамдар, класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар» бөлүмүнүн «Аскердик прокуратурасынын кызматкерлеринин аскердик наамдары» графасындагы «Юстициянын генерал-лейтенанты», «Юстициянын генерал-полковниги» деген сөздөр алынып салынсын;

«Юстиция органдарынын, соттун аппараттарынын, Сот департаментинин, прокуратура жана сот органдарынын атайын класстык чендери» деген графанын аталышындагы «, прокуратура органдары» деген сөздөр алынып салынсын;

«Прокуратура органдарынын кызматкерлеринин атайын наамдары» деген графасы менен толукталсын:

 

Прокуратура органдарынын кызматкерлеринин атайын наамдары

Кенже аскердик наамдар,класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар

---

Орто аскердик наамдар, класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар

Юстициянын кенже лейтенанты

Юстициянын лейтенанты

Юстициянын улук лейтенанты

Юстициянын капитаны

Улук аскердик наамдар, класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар

Юстициянын майору

Юстициянын подпол­ковниги

Юстициянын полковниги

Жогорку аскердик наамдар, класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар

Юстициянын генерал-майору

Юстициянын генерал-лейтенанты

Юстициянын генерал-полковниги

 

2-берене.

«Кыргыз Респуликасынын  жарандарынын жалпы аскердик милдеттери тууралуу, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору,  2009-ж., № 2, 116-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

4-статьяда:

он үчүнчү абзацта «жана атайын наамдар,» деген сөздөр алынып салынсын;

төмөнкүдөй мазмундагы он төртүнчү абзац менен толукталсын:

«Атайын наамы бар адамдарды офицердик курамдын кызмат ордуна пайдалануу үчүн аскердик кызматка аныктоодо (чакырууда) аларда болгон атайын наамга туура келген аскердик наам кайрадан аттестациялоонун тартибинде ыйгарылат.».

 

3-берене.

«Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2014-ж., № 7, 672-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

19-беренеде:

1) 4-бөлүк төмөнкүдөй редакциядагы 5) пункт менен толукталсын:

«5) прокурор катарында.»;

2) 5-бөлүгүндө «1-4» сандары «1-5» деген сандарына алмаштырылсын.

 

4-берене.

1) Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын                                                         

Президенти

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» («Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө», «Кыргыз Респуликасынын  жарандарынын жалпы аскердик милдеттери тууралуу, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

Маалымкат-негиздеме

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» («Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө», «Кыргыз Респуликасынын  жарандарынын жалпы аскердик милдеттери тууралуу, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ушул долбоору «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамынын 24-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык иштелип чыкты.

Бул мыйзам долбоору «Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө» Мыйзамдын долбоору менен катар иштелип чыкты.

Ошентип, «Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө» Мыйзамдын долбоорунда прокуратура органдарынын кызматкерлерине атайын жана аскердик наамдарды ыйгаруу боюнча жобо каралууда.

Ушуга байланыштуу, карама-каршылыктарды жокко чыгаруу максатында Мыйзамдын долбоорунда «Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө» Мыйзамга тийиштүү өзгөртүү киргизүү сунушталат.        

«Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө» Мыйзамдын долбоорунда прокуратура органдарынын кызматкерлеринин аскердик кызматка аныктоодо кайрадан аттестациялоо тартибинде алардын  аскердик наамга туура келген атайын наамдарын теңдештирүүгө тиешелүү ченемди кароо сунушталып жаткандыгын эске алуу менен, долбоордо «Кыргыз Респуликасынын  жарандарынын жалпы аскердик милдеттери тууралуу, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Мыйзамга тийиштүү өзгөртүү каралган.

Маселен, «Кыргыз Респуликасынын  жарандарынын жалпы аскердик милдеттери тууралуу, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Мыйзамдын 4-статьясынын он үчүнчү абзацында, класстык чени, атайын класстык чени жана атайын наамы бар адамдарды офицердик курамдын кызмат ордуна пайдалануу үчүн аскердик кызматка аныктоо (чакыруу) учурунда, аларда болгон каласстык ченге, атайын класстык ченге жана атайын наамга туура келген аскердик наам кайрадан аттестациялоонун тартибинде ыйгарылбайт. Көрсөтүлгөн адамдар аскердик кызматка запастагы аскердик наамы менен аныкталат (чакырылат).

Белгилей кетүүчү нерсе, укук коргоо кызматы аскердик кызмат менен жарандык кызматтын ортосундагы орто аралык абалды ээлеп турат. Бул анткени укук коргоо кызматы аскердик (өзүнүн милдеттери жана катуу тартиби менен), ошондой эле жарандык кызмат (укук коргоо кызматынын кызматкерлерине алардын ишмердүүлүгү атайын мыйзам менен жөнгө салынбаган өлчөмдө мамлекеттик жарандык кызматтын мыйзамдары жайылтылат) менен окшоштугу шарттап турат.

Мындан тышкары, эске алуучу нерсе укук коргоо органдарынын жана прокуратура органдарынын кызматкерлерин пенсиялык камсыздоонун шарты, ченемдери жана тартиби «Аскер кызматчыларын пенсиялык камсыздоо жөнүндө» Мыйзам менен регламенттелген.

Ушуга байланыштуу, укук коргоо органдарынын жана прокуратура органдарынын кызматкерлерин аскердик кызматка аныктоодо, аларда болгон атайын наамдарга теңдеш аскердик наамды кайрадан аттестациялоонун тартибинде ыйгаруу туура келет.

Ушундан улам, долбоордо «Кыргыз Респуликасынын  жарандарынын жалпы аскердик милдеттери тууралуу, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Мыйзамга тийиштүү өзгөртүү киргизүү сунушталат.

Ошону менен бирге, долбоор менен «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» Мыйзамынын 19-беренесине беш жылдык иш стажысы бар прокурорлорго квалификациялык сынак бердирбестен лицензия берилери тууралуу өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталып жатат.

Аталган толуктоонун киргизүү зарылчылыгы төмөнкүгө байланыштуу. Прокурор, квалификациялык сынак бербестен лицензия алууга укугу бар башка кызмат адамдардай эле юридикалык жогорку билими жана юридикалык тармакта тажрыйбасы бар.

Ошентип, прокурордун функцияларын ишке ашырууда ал сот өндүрүшүнүн бардык стадияларында катышат. Прокурор жазыктык куугунтуктоону ишке ашырууда, жазык иштерин козгойт, жазык иштерин тергейт (аскер прокуратурасы), изин суутпай издөө ишин, тергөөнү иш жүзүнө ашырган органдардын мыйзамдарды сакташына көзөмөл жүргүзөт, соттук өндүрүштө мамлекеттик айыптоону ишке ашырат жана ошондой эле, жазык иштери боюнча соттун чечимдерин аткарууда мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөйт.

Мындан тышкары, прокурор аткаруу бийлик органдарынын, ошондой эле тизмеси «Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген прокуратуранын айрым ыйгарым укуктары жөнүндө» конституциялык Мыйзамы менен аныкталган башка мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана аталган органдардын кызмат адамдарынын мыйзамдарды так жана бирдей аткаруусун көзөмөлдөйт.

Прокурор Мыйзамда белгиленген учурларда сотто жарандын же мамлекеттин кызыкчылыктарына өкүлчүлүк кылат.

Ошентип, бардык деӊгээлдеги прокурорлор системалуу түрдө мыйзамдардын ар түрдүү, анын ичинде процессуалдык тармактарында билим топтойт. Адвокаттык ишти кенен алып барууга мүмкүнчүлүк түзгөн жогорку квалификацияга жана билимге ээ болушат.

Ошого байланыштуу, прокурор квалификациялык сынак бербестен лицензия алуу укугу менен пайдалануу укугуна ээ болушу керек.

Улуттук жана эл аралык мыйзамдардын колдонуудагы ченемдерине жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы боюнча, Мыйзамдын сунушталган долбоорунун ченемдери башка колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга карама-каршы келбестиги аныкталды, ошондой эле долбоор жөнгө салуу таасирин талдоого жатпайт, анткени ишкердик ишмердүүлүктү жөнгө салууга багытталган эмес.

Бул долбоорду кабыл алуу терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт жана мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарды талап кылбайт.

 

Депутаттар                                                                                     Керезбеков К.К.

                                                                                                          Нурбаев А.М.

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» («Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө» жана «Кыргыз Респуликасынын  жарандарынын жалпы аскердик милдеттери тууралуу, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына)

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна 

Салыштырма таблица

 

Колдонуудагы редакция

Сунушталган редакция

 

«Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

3-статья. Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды жиктештирүү

Ички иштер, Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, бажы кызматтарынын жана каржы полициясынын органдарынын кызматкерлеринин аскердик жана атайын наамдары:

кенже аскердик жана атайын наамдар - катардагы аскер кызматчысынан (курсанттан) тартып улук прапорщикти кошуу менен;

орто аскердик жана атайын наамдар - кенже лейтенанттан тартып капитанды кошуу менен;

улук аскердик жана атайын наамдар - майордон тартып полковникти кошуу менен;

жогорку аскердик жана атайын наамдар генерал-майордон тартып андан жогорку наамдар болуп бөлүнөт.

Салык кызматтарынын кызматкерлеринин атайын наамдары:

орто атайын наамдар - салык кызматынын кенже инспекторунан тартып салык кызматынын 1-рангадагы инспекторун кошуу менен;

улук атайын наамдар - салык кызматынын 3-рангадагы кеңешчисинен тартып салык кызматынын 1-рангадагы кеңешчисин кошуу менен;

жогорку атайын наамдар - салык кызматынын 3-рангадагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып андан жогорку наамдар болуп бөлүнөт.

Мамлекеттик кызматчылардын класстык чендери төмөнкүчө бөлүнөт:

орто класстык чендер - мамлекеттик кызматтын кенже инспекторунан тартып мамлекеттик кызматтын 1-класстагы мамлекеттик инспекторун кошо;

улук класстык чендер - мамлекеттик кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып мамлекеттик кызматтын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчисин кошо;

жогорку класстык чендер - 3-класстагы жана андан жогорку мамлекеттик кеңешчи.

Атайын класстык чендер:

орточо атайын класстык чендер - кенже юристтен тартып 1-класстагы юристти кошуу менен;

улук атайын класстык чендер - юстициянын 3-класстагы кеңешчисинен тартып юстициянын 1-класстагы кеңешчисин кошуу менен;

жогорку атайын класстык чендер - юстициянын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып андан жогорку наамдар болуп бөлүнөт.

Аскердик наамдардын, атайын класстык чендердин жана атайын наамдардын катышы тиркемеге ылайык аныкталат.

 

3-статья. Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды жиктештирүү

Прокуратура органдарынын кызматкерлеринин атайын наамдары:

- орто атайын наамдар кенже лейтенанттан тартып капитанды кошуу менен;

- улук атайын наамдар майордон тартып полковникти кошуу менен;

- жогорку атайын наамдар генерал-майордон тартып андан жогоркулар болуп бөлүнөт.

Ички иштер, Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун, бажы кызматтарынын жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча органдарынын кызматкерлеринин аскердик жана атайын наамдары:

- кенже аскердик жана атайын наамдар катардагы аскер кызматчысынан (курсанттан) тартып улук прапорщикти кошуу менен;

- орто аскердик жана атайын наамдар кенже лейтенанттан тартып капитанды кошуу менен;

- улук аскердик жана атайын наамдар майордон тартып полковникти кошуу менен;

- жогорку аскердик жана атайын наамдар генерал-майордон тартып андан жогорку наамдар болуп бөлүнөт.

Салык кызматтарынын кызматкерлеринин атайын наамдары:

- орто атайын наамдар салык кызматынын кенже инспекторунан тартып салык кызматынын 1-рангадагы инспекторун кошуу менен;

- улук атайын наамдар салык кызматынын 3-рангадагы кеңешчисинен тартып салык кызматынын 1-рангадагы кеңешчисин кошуу менен;

- жогорку атайын наамдар салык кызматынын 3-рангадагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып андан жогорку наамдар болуп бөлүнөт.

Мамлекеттик кызматчылардын класстык чендери:

- орто класстык чендер мамлекеттик кызматтын кенже инспекторунан тартып мамлекеттик кызматтын 1-класстагы мамлекеттик инспекторун кошуу менен;

- улук класстык чендер мамлекеттик кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып мамлекеттик кызматтын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчисин кошуу менен;

- жогорку класстык чендер 3-класстагы мамлекеттик кеңешчи жана андан жогорку чендер болуп бөлүнөт.

Атайын класстык чендер:

- орто атайын класстык чендер кенже юристтен тартып 1-класстагы юристти кошуу менен;

- улук атайын класстык чендер юстициянын 3-класстагы кеңешчисинен тартып юстициянын 1-класстагы кеңешчисин кошуу менен;

- жогорку атайын класстык чендер юстициянын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып андан жогорку наамдар болуп бөлүнөт.

Аскердик наамдардын, атайын класстык чендердин жана атайын наамдардын катышы тиркемеге ылайык аныкталат.

 

5-статья. Атайын наам

Атайын наам - бул ички иштер Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун, органдарынын, каржы полициясынын, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын, бажы жана салык кызматтарынын аттестацияланган ар бир кызматкерине анын кызматтык абалына, жумуштук тажрыйбасына, жалпы билимине, кызматынын мөөнөтүнө жана жеке сиңирген эмгегине ылайык ар кимге өзүнчө ыйгарыла турган наам.

 

5-статья. Атайын наам

Атайын наам - бул ички иштер, Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча органдарынын, бажы жана салык кызматтарынын, прокуратура органдарынын  аттестацияланган ар бир кызматкерине анын кызматтык абалына, жумуштук тажрыйбасына, жалпы билимине, кызматынын мөөнөтүнө жана жеке сиңирген эмгегине ылайык ар кимге өзүнчө ыйгарыла турган наам.

 

  6-статья. Атайын класстык чен

Атайын класстык чен - бул юстиция органдарынын, соттордун аппаратынын, Сот департаментинин, прокуратура органдарынын ар бир кызматчысына жана судьяларга ишинин стажына, билимине жана ээлеген кызматына ылайык ар кимге өзүнчө ыйгарыла турган атайын наам.

 

  6-статья. Атайын класстык чен

Атайын класстык чен - бул юстиция органдарынын, соттордун аппаратынын, Сот департаментинин ар бир кызматчысына жана судьяларга ишинин стажына, билимине жана ээлеген кызматына ылайык ар кимге өзүнчө ыйгарыла турган атайын наам.

 

10-статья. Аскер прокуратурасынын кызматкерлерине ыйгарылуучу аскердик наамдар

Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасынын кызматкерлерине:

юстициянын кенже лейтенанты;

юстициянын лейтенанты;

юстициянын улук лейтенанты;

юстициянын капитаны;

юстициянын майору;

юстициянын подполковниги;

юстициянын полковниги;

юстициянын генерал-майору;

юстициянын генерал-лейтенанты деген аскердик наамдар ыйгарылат.

 

10-статья. Аскер прокуратурасынын кызматкерлерине ыйгарылуучу аскердик наамдар

Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасынын кызматкерлерине:

юстициянын кенже лейтенанты;

юстициянын лейтенанты;

юстициянын улук лейтенанты;

юстициянын капитаны;

юстициянын майору;

юстициянын подполковниги;

юстициянын полковниги;

юстициянын генерал-майору деген аскердик наамдар ыйгарылат.

 

11-статья. Юстиция органдарынын, соттордун аппаратынын, Сот департаментинин, прокуратура органдарынын кызматкерлерине жана судьяларга ыйгарылуучу атайын класстык чендер

Кыргыз Республикасынын юстиция органдарынын, соттордун аппараттарынын, Сот департаментинин, прокуратура органдарынын кызматкерлерине жана судьяларга:

кенже юрист:

3-класстагы юрист;

2-класстагы юрист;

1-класстагы юрист;

юстициянын 3 класстагы кеңешчиси;

юстициянын 2 класстагы кеңешчиси;

юстициянын 1-класстагы кеңешчиси;

юстициянын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси;

юстициянын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси;

юстициянын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчиси деген атайын класстык чендер ыйгарылат.

 

11-статья. Юстиция органдарынын, соттордун аппаратынын, Сот департаментинин  кызматкерлерине жана судьяларга ыйгарылуучу атайын класстык чендер

Кыргыз Республикасынын юстиция органдарынын, соттордун аппараттарынын, Сот департаментинин кызматкерлерине жана судьяларга:

кенже юрист:

3-класстагы юрист;

2-класстагы юрист;

1-класстагы юрист;

юстициянын 3 класстагы кеңешчиси;

юстициянын 2 класстагы кеңешчиси;

юстициянын 1-класстагы кеңешчиси;

юстициянын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси;

юстициянын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси;

юстициянын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчиси деген атайын класстык чендер ыйгарылат.

 

 

 

 

11-1татья. Прокуратура органдарынын кызматкерлерине ыйгарылуучу атайын наамдар

Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын кызматкерлерине төмөнкүдөй атайын наамдар ыйгарылат:

- юстициянын кенже лейтенанты;

- юстициянын лейтенанты;

- юстициянын улук лейтенанты;

- юстициянын капитаны;

- юстициянын майору;

- юстициянын подполковниги;

- юстициянын полковниги;

- юстициянын генерал-майору;

- юстициянын генерал- лейтенанты;

- юстициянын генерал- полковниги.

 

«Кыргыз Респуликасынын  жарандарынын жалпы аскердик милдеттери тууралуу,

аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

4-берене. Аскер кызматчыларынын курамы. Офицердик курамдагы аскер наамдарында иштеген жылдарынын мөөнөттөрү

1. Аскер кызматчылары жана аскерге милдетүүлөр төмөнкү курамдарга бөлүнөт:

солдаттар;

сержанттар;

старшиналар;

прапорщиктер;

офицерлер.

2. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүмдөрүндө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарда төмөнкүдөй аскердик наамдар белгиленет:

солдаттар - катардагы жоокер (курсант), ефрейтор;

сержанттар жана старшиналар - кенже сержант, сержант, улук сержант, старшина;

прапорщиктер - прапорщик, улук прапорщик;

офицердик курам:

- кенже офицерлер - кенже лейтенант, лейтенант, улук лейтенант, капитан;

- улук офицерлер - майор, подполковник, полковник;

- жогорку офицерлер - генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, армиянын генералы.

3. Аскердик кызматта турган офицерлер үчүн офицердик курамдагы аскер наамдарында иштеген жылдарынын мөөнөттөрү төмөнкүдөй белгиленет:

аскердик наамда:

иштеген жылдарынын мөөнөттөрү:

кенже лейтенант

1 жыл

Лейтенант

2 жыл

улук лейтенант

3 жыл

Капитан

4 жыл

Майор

5 жыл

Подполковник

6 жыл

Полковник

ушул бөлүктүн онунчу абзацында каралган учурларды кошпогондо, белгиленбейт

"Генерал-майор" жогорку аскердик наамы Кыргыз Республикасынын коргоо, мамлекеттик чек араны кайтаруу жана сактоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарда, башка аскердик түзүмдөрдө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарда жетекчи кызматтарды ээлеген адамдарга алты айдан эрте эмес, ал эми штаттык категориялары жогорку аскердик наамы бар адамдардын ээлөөсүн караган башка кызматтарды үзгүлтүксүз ээлегендерге - алар дайындалган күндөн тартып эки жылдан эрте эмес ыйгарылат.

Жогорку класстык чендери бар мамлекеттик кызматчыларга штаттык категориялары жогорку аскердик наамы бар адамдардын ээлешин караган кызматтарга дайындалган учурда, дайындоо менен бир убакта же дайындалган күндөн тартып алты айдан кеч эмес жогорку класстык ченге ылайык келген жогорку аскердик наам ыйгарылат.

Полковник" аскердик наамына ээ болгон жана штаттык категориялары жогорку аскердик наамы бар адамдардын ээлөөсүн караган кызмат орундарына дайындоого чейин саясий жана жогорку администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлегендердин саясий жана жогорку администрациялык кызмат орундарын ээлеген мөөнөтү "генерал-майор" жогорку аскердик наамын ыйгарууга каралган мөөнөткө эсептелинет.

Офицердик курамдын кызматтарында пайдалануу үчүн аскердик кызматка аныктоодо (чакырууда) класстык чендери, атайын класстык чендери жана атайын наамдары бар адамдарга аларда болгон класстык ченге, атайын класстык ченге жана атайын наамга төп келген аскердик наам кайра аттестациялоо тартибинде ыйгарылбайт. Көрсөтүлгөн адамдар аларда болгон запастагы аскердик наамдары боюнча аскердик кызматка аныкталат (чакырылат).

 

4-берене. Аскер кызматчыларынын курамы. Офицердик курамдагы аскер наамдарында иштеген жылдарынын мөөнөттөрү

1. Аскер кызматчылары жана аскерге милдетүүлөр төмөнкү курамдарга бөлүнөт:

солдаттар;

сержанттар;

старшиналар;

прапорщиктер;

офицерлер.

2. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүмдөрүндө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарда төмөнкүдөй аскердик наамдар белгиленет:

солдаттар - катардагы жоокер (курсант), ефрейтор;

сержанттар жана старшиналар - кенже сержант, сержант, улук сержант, старшина;

прапорщиктер - прапорщик, улук прапорщик;

офицердик курам:

- кенже офицерлер - кенже лейтенант, лейтенант, улук лейтенант, капитан;

- улук офицерлер - майор, подполковник, полковник;

- жогорку офицерлер - генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, армиянын генералы.

3. Аскердик кызматта турган офицерлер үчүн офицердик курамдагы аскер наамдарында иштеген жылдарынын мөөнөттөрү төмөнкүдөй белгиленет:

аскердик наамда:

иштеген жылдарынын мөөнөттөрү:

кенже лейтенант

1 жыл

Лейтенант

2 жыл

улук лейтенант

3 жыл

Капитан

4 жыл

Майор

5 жыл

Подполковник

6 жыл

Полковник

ушул бөлүктүн онунчу абзацында каралган учурларды кошпогондо, белгиленбейт

"Генерал-майор" жогорку аскердик наамы Кыргыз Республикасынын коргоо, мамлекеттик чек араны кайтаруу жана сактоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарда, башка аскердик түзүмдөрдө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарда жетекчи кызматтарды ээлеген адамдарга алты айдан эрте эмес, ал эми штаттык категориялары жогорку аскердик наамы бар адамдардын ээлөөсүн караган башка кызматтарды үзгүлтүксүз ээлегендерге - алар дайындалган күндөн тартып эки жылдан эрте эмес ыйгарылат.

Жогорку класстык чендери бар мамлекеттик кызматчыларга штаттык категориялары жогорку аскердик наамы бар адамдардын ээлешин караган кызматтарга дайындалган учурда, дайындоо менен бир убакта же дайындалган күндөн тартып алты айдан кеч эмес жогорку класстык ченге ылайык келген жогорку аскердик наам ыйгарылат.

Полковник" аскердик наамына ээ болгон жана штаттык категориялары жогорку аскердик наамы бар адамдардын ээлөөсүн караган кызмат орундарына дайындоого чейин саясий жана жогорку администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлегендердин саясий жана жогорку администрациялык кызмат орундарын ээлеген мөөнөтү "генерал-майор" жогорку аскердик наамын ыйгарууга каралган мөөнөткө эсептелинет.

Офицердик курамдын кызматтарында пайдалануу үчүн аскердик кызматка аныктоодо (чакырууда) класстык чендери, атайын класстык чендери бар адамдарга аларда болгон класстык ченге, атайын класстык ченге жана атайын наамга төп келген аскердик наам кайра аттестациялоо тартибинде ыйгарылбайт. Көрсөтүлгөн адамдар аларда болгон запастагы аскердик наамдары боюнча аскердик кызматка аныкталат (чакырылат).

Атайын наамы бар адамдарды офицердик курамдын кызмат ордуна пайдалануу үчүн аскердик кызматка аныктоодо (чакырууда) аларда болгон атайын наамга туура келген аскердик наам кайрадан аттестациялоонун тартибинде ыйгарылат.

 

«Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

19-берене. Адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензия алуу

1. Адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензия (мындан ары - лицензия) алууга жогорку юридикалык билими жана юридикалык кесиби боюнча бир жылдан кем эмес иш стажысы бар, квалификациялык сынактан өткөн Кыргыз Республикасынын жараны укуктуу.

2. Лицензияны төмөнкү жаран ала албайт:

1) Аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте чектелген деп табылган;

2) жабылбаган же алып салынбаган соттуулугу бар;

3) тартиптик жосунун жасагандыгына байланыштуу укук коргоо жана башка мамлекеттик органдардан бошотулган - бошотулган күндөн тартып бир жылдын ичинде;

4) мурда адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензиясынан ажыраган;

5) жүрүм-турумунун кынтыксыз эместигине байланыштуу судьянын кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган - бошотулган күндөн тартып бир жылдын ичинде.

3. Лицензия алуу үчүн зарыл болгон юридикалык адистик боюнча иш стажысына төмөнкү иштер киргизилет:

1) судья катарында;

2) мамлекеттик органдардагы, анын ичинде колдонуудагы Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынганга чейин болгон жогорку юридикалык билимди талап кылган мамлекеттик кызматтардагы;

3) жогорку юридикалык билимди талап кылган муниципалдык кызматтардагы;

4) уюмдардын юридикалык кызматтарында жогорку юридикалык билимди талап кылган кызматтардагы;

5) илимий-изилдөө мекемелериндеги жогорку юридикалык билимди талап кылган кызматтардагы;

6) орто кесиптик, жогорку кесиптик жана кесиптик билим берүүнүн жогорку окуу жайларынан кийинки мекемелерде юридикалык сабактарды окутуучу катарында;

7) адвокаттын жардамчысы катарында;

8) нотариус катарында.

4. Беш жылдык иш стажысы бар төмөнкү адамдарга квалификациялык сынак бердирбестен лицензия берилет:

1 ) укук коргоо органдарынын тергөө бөлүмдөрүндө;

2) судья катары;

3) Президенттин, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн Аппараттарынын бөлүмдөрүндө жогорку юридикалык билимдин болушун талап кылган кызмат орундарында;

4) Жогорку Кеңештин жогорку юридикалык билими бар депутаты катары.

 

5. Ушул берененин 4-бөлүгүнүн 1-4-пункттарында көрсөтүлгөн жана өз ишин жүзөгө ашыруу мезгилинде лицензия алган адамдар лицензия алган күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде өз ишинин мезгилине карата лицензиянын колдонулушун токтото туруу жөнүндө арыз менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине кайрылууга тийиш.

Ушул бөлүктүн биринчи абзацы менен каралган талаптар аткарылбаган учурда лицензия жокко чыгарылат.

 

19-берене. Адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензия алуу

1. Адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензия (мындан ары - лицензия) алууга жогорку юридикалык билими жана юридикалык кесиби боюнча бир жылдан кем эмес иш стажысы бар, квалификациялык сынактан өткөн Кыргыз Республикасынын жараны укуктуу.

2. Лицензияны төмөнкү жаран ала албайт:

1) Аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте чектелген деп табылган;

2) жабылбаган же алып салынбаган соттуулугу бар;

3) тартиптик жосунун жасагандыгына байланыштуу укук коргоо жана башка мамлекеттик органдардан бошотулган - бошотулган күндөн тартып бир жылдын ичинде;

4) мурда адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензиясынан ажыраган;

5) жүрүм-турумунун кынтыксыз эместигине байланыштуу судьянын кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган - бошотулган күндөн тартып бир жылдын ичинде.

3. Лицензия алуу үчүн зарыл болгон юридикалык адистик боюнча иш стажысына төмөнкү иштер киргизилет:

1) судья катарында;

2) мамлекеттик органдардагы, анын ичинде колдонуудагы Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынганга чейин болгон жогорку юридикалык билимди талап кылган мамлекеттик кызматтардагы;

3) жогорку юридикалык билимди талап кылган муниципалдык кызматтардагы;

4) уюмдардын юридикалык кызматтарында жогорку юридикалык билимди талап кылган кызматтардагы;

5) илимий-изилдөө мекемелериндеги жогорку юридикалык билимди талап кылган кызматтардагы;

6) орто кесиптик, жогорку кесиптик жана кесиптик билим берүүнүн жогорку окуу жайларынан кийинки мекемелерде юридикалык сабактарды окутуучу катарында;

7) адвокаттын жардамчысы катарында;

8) нотариус катарында.

4. Беш жылдык иш стажысы бар төмөнкү адамдарга квалификациялык сынак бердирбестен лицензия берилет:

1 ) укук коргоо органдарынын тергөө бөлүмдөрүндө;

2) судья катары;

3) Президенттин, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн Аппараттарынын бөлүмдөрүндө жогорку юридикалык билимдин болушун талап кылган кызмат орундарында;

4) Жогорку Кеңештин жогорку юридикалык билими бар депутаты катары;

5) прокурор катары.

5. Ушул берененин 4-бөлүгүнүн 1-5-пункттарында көрсөтүлгөн жана өз ишин жүзөгө ашыруу мезгилинде лицензия алган адамдар лицензия алган күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде өз ишинин мезгилине карата лицензиянын колдонулушун токтото туруу жөнүндө арыз менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине кайрылууга тийиш.

Ушул бөлүктүн биринчи абзацы менен каралган талаптар аткарылбаган учурда лицензия жокко чыгарылат.

 

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 1094