“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору 2017-жылдын 18-декабрынан тартып коомдук талкууга коюлат

18-12-2017 17:55

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты К.Рыспаев  

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-91-48

Каттоо  № 6-24823/17      15.12.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

«Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

            1-берене

 

            «Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1997-ж., № 8, 392-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 

            13-статья төмөнкүдөй мазмундагы 2-2-пункт менен толукталсын:

 

            «2.2. «Кыргыз аба жолдору» Улуттук авиа ташуу» ачык акционердик коомунун учуу жана учуу-сыноо курамында иштешкен жарандардын эмгегинин өзгөчө шарттарына байланыштуу курагы боюнча пенсияларына иштеген жылдарына жараша төмөнкүдөй пайыздарда: 25 жаштан 35 жашка чейин – 20 пайыз, 35 жаштан 45 жашка чейин – 30 пайыз, 45 жаштан жогору – 50 пайыз кошумча төлөөлөр белгиленет.».

 

            Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

 

 

«Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна маалымкат-негиздеме

            Мыйзам долбоорунун максаттары жана милдеттери:

            «Кыргыз аба жолдору» Улуттук авиа ташуу» ачык акционердик коомунун учуу жана учуу-сыноо курамында иштешкен жарандардын конституциялык укуктарын коргоо жана пенсиялык камсыз кылууну жогорулатуу мыйзам долбоорунун максаты болуп саналат.

            «Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына «Кыргыз аба жолдору» Улуттук авиа ташуу» ачык акционердик коомунун учуу жана учуу-сыноо курамында иштешкен жарандардын эмгегинин өзгөчө шарттары үчүн  пенсияларына иштеген жылдарына жараша пайыздарда кошумча төлөөлөрдү белгилөөнү караган өзгөртүүлөрдү киргизүү мыйзам долбоорунун милдети болуп саналат.

            «Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык эмгектин өзгөчө шарттарына байланыштуу курагы боюнча пенсияга учуу жана учуу-сыноо курамынын ушул кызматтарында иштөө узактыгы бар төмөнкүлөр укуктуу: эркектер - 25 үчүн жылдан кем болбосо, аялдар үчүн - 20 жылдан кем болбосо, муну аныктоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү, учуу, учуу-сыноо, инженердик-техникалык курамдын кызмат орундарынын жана аба кыймылын башкаруу жагындагы жумушу анын иштеген жылдары үчүн пенсия дайындоого укук берүүчү кызматкерлердин Тизмегине жана учуу, учуу-сыноо курамынын кызматкерлерине пенсияларды дайындоо үчүн иштеген жылдарынын мөөнөтүн эсептөөнүн Тартибине ылайык жүзөгө ашырылат.

            Пенсияларды дайындоо жана төлөп берүү жалпыга белгиленген пенсияга чыгуу курагына чыкканга чейин жумуш берүүчүнүн каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт. Мыйзамдарга ылайык ишканалар жоюлган, кайра түзүлгөн учурларда эмгектин өзгөчө шарттары үчүн пенсияга укуктуу адамдарга пенсия төлөө Социалдык фонддун органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

            Ушул категориядагы жарандардын эмгектин өзгөчө шарттары үчүн пенсиялары өзгөчө мүнөзгө ээ болгон эмгектин зыяндуу, кооптуу жана кыйын шарттары менен байланыштуу белгиленет.

            «Кыргыз аба жолдору» Улуттук авиа ташуу» ачык акционердик коому (мындан ары – КАЖ УАТ ААК) Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун 2007-жылдын 11-сентябрындагы чечими менен атайын администрациялоо жол-жобосун дайындоо менен банкрот деп таанылганын белгилөө керек. 2017-жылдын 1-январына абал боюнча карыз 38,9 млн. сомду түзөт. Банкроттук жол-жобосу бүгүнкү күнгө аяктаган жок жана карыз тындырылган жок.

            Түзүлгөн кырдаалды эске алып жана КАЖ УАТ ААК мурдагы кызматкерлерин пенсиялык камсыз кылуу деңгээлин кармап туруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 589 токтомуна ылайык «Кыргыз аба жолдору» Улуттук авиа ташуу» ачык акционердик коомунун учуу жана учуу-сыноо курамынын мурдагы кызматкерлерине ЖЭ1 пенсиясынын базалык, камсыздандыруу бөлүгүн төлөө каражаттары жыл сайын республикалык бюджетте каралат. Экинчи камсыздандыруу бөлүгү социалдык камсыздандыруу каражаттарынын эсебинен төлөнөт.

            Бирок КАЖ УАТ ААК учуу жана учуу-сыноо курамынын жана Кыргыз Республикасынын Авиациялык кесиптик бирлигинин мурдагы кызматкерлеринин социалдык камсыздандыруу жаатындагы кошумча кепилдиктер маселеси боюнча кайрылуулары бүгүнкү күнгө чейин токтобой жаткандыгын белгилүү керек.

            Жогоруда баяндалгандын негизинде мыйзам долбоору менен «Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13-статьясына өзгөртүү киргизүү жана «Кыргыз аба жолдору» Улуттук авиа ташуу» ачык акционердик коомунун учуу жана учуу-сыноо курамында иштешкен жарандардын эмгегинин өзгөчө шарттарына байланыштуу курагы боюнча пенсияларына иштеген жылдарына жараша төмөнкүдөй пайыздарда: 25 жаштан 35 жашка чейин – 20 пайыз, 35 жаштан 45 жашка чейин – 30 пайыз, 45 жаштан жогору – 50 пайыз кошумча төлөөлөрдү белгилөө сунуш кылынат.

            Көрсөтүлгөн кошумча төөлөрдү төлөөнү пенсия менен бирге республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен толук өлчөмдө жүргүзүү сунуш кылынат.

            Мамлекеттик статистикалык отчеттуулуктун 94-СОЦ формасы боюнча маалыматтары боюнча Социалдык фонддо эсепте турган КАЖ УАТ ААК учуу жана учуу-сыноо курамында иштешкен пенсионерлердин саны 2017-жылдын 1-январына 98 адамды түзөт, пенсиялардын орточо өлчөмү – 9243 сом. Кошумча төлөөлөрдү төлөөгө ар жылдык кошумча керектөө 5,5 млн. сомду түзөт.

            Мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык коргоону камсыз кылууга жана жашоо наркынын өсүү шарттарында бул жарандарды пенсиялык камсыз кылуунун деңгээлин жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзөт.

            Мыйзамдын колдонулушунун мүмкүн болуучу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттери.

            Ушул мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерди алып келбейт.

            Коомдук талкуулоонун натыйжалары.

            Мыйзам долбоору коомдук талкуулоо үчүн 2017-жылдын ______________________

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтына жайгаштырылган.

            Мыйзам долбоорунун мыйзамдарга ылайык келиши. Мыйзам долбоору Конституцияга жана башка мыйзамдарга, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге карама-каршы келген ченемдерди камтыбайт.

            Каржылоо булактары.

            Ушул мыйзам долбоору менен каралган чыгашалар республикалык бюджеттен каржыланат.

            Жөндөөчү таасирин талдоо.

            Долбоор ишкердик ишти жөнгө салууга багытталбагандыктан жөндөөчү таасирин талдоо талап кылынбайт.

 

 

Кырыз Республикасынын

Жогорку Кеңешинин

Депутаттары                                                                                             К.Рыспаев

                                                                                                                     Г.Молдобекова

 

 

 

 

 

«Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна салыштырма таблица

Колдонуудагы редакциясы

Сунуш кылынган редакциясы

13-статья. Пенсияларга кошумча төлөө

 

1. Жаш курагы жана майыптыгы боюнча пенсияларга эсептешүү көрсөткүчүнө карата пайыз менен алынган төмөндөгүдөй кошумча төлөөлөр белгиленет:

а) согуштун майыптарына жана аларга теңештирилген адамдарга:

I топтогуларга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 175 пайызы өлчөмүндө;

II топтогуларга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 150 пайызы өлчөмүндө;

III топтогуларга жана согуштун катышуучуларына - эсептешүү көрсөткүчүнүн 100 пайызы өлчөмүндө;

б) 1930-1950-жылдарда саясий жүйөөлөр боюнча куугунтукка алынган, негизсиз түрдө кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылган жана кийин акталган жарандарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 150 пайызы өлчөмүндө;

в) азиз болуп калган I топтогу майыптарга - эсептик көрсөткүчтүн 200 пайызы өлчөмүндө;

г) 1986-1989-жылдарда Чернобыль АЭСиндеги кыйроонун кесепеттерин жоюу боюнча жумуштарга калк көчүрүлгөн зонанын чектеринде катышкан (анын ичинде убактылуу жиберилгендерге же иш сапарына жиберилгендерге) же ушул мезгилде Чернобыль АЭСин иштетүүдө жарандык жана аскердик багыттагы башка атомдук объектилерде жабыр тарткан же башка жумуштарда иштеген адамдарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 50 пайызы өлчөмүндө;

д) курагы боюнча жана майыптыгы боюнча пенсия алган 80 жашка толгон пенсионерлерге; "Кыргыз Республикасынын Ардактуу донору" же "СССРдин Ардактуу донору" деген төш белгиси менен сыйланган адамдарга; 1 топтогу майыптарга, ошондой эле бирөөнүн жардамына муктаж болгон II топтогу жалгыз бой пенсионерлерге - эсептешүү көрсөткүчүнүн 100 пайызы өлчөмүндө;

е) экинчи дүйнөлүк согуштун мезгилинде фашисттер жана алардын союздаштары тарабынан түзүлгөн концлагерлерде, геттолордо жана башка мажбурлап кармоо жайларында болгон мурдагы жашы жете элек туткундарга - эсептик көрсөткүчтүн 200 пайызы өлчөмүндө;

ж) 1941-жылдын 8-сентябрынан тартып 1944-жылдын 27-январына чейинки блокада мезгилинде Ленинград шаарындагы ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда иштеген жана "За оборону Ленинграда" медалы жана "Жителю блокадного Ленинграда" белгиси менен сыйланган адамдарга - эсептик көрсөткүчтүн 200 пайызы өлчөмүндө;

з) "Мать-героиня" же "Баатыр эне" ордендери менен сыйланган энелерге - эсептик көрсөткүчтүн 1000 пайызы өлчөмүндө.

1-1. Эмгек акыга жана башка социалдык төлөмдөргө кошумча төлөмдөрдүн коэффициенттери белгиленген жерлерде ченемдик укуктук актыларга ылайык пенсияга үстөк акы ушул коэффициенттерди эсепке алуу менен эсептелет.

2. Курагы жана майыптыгы боюнча пенсияларга белгиленген кошумча төлөөлөрдүн өлчөмдөрү адамдардын төмөндөгү категорияларына 300 сомго жогорулатылат:

- Улуу Ата мекендик согуштун майыптарына жана аларга теңештирилген адамдарга, анын ичинде интернационалдык милдетин аткарган, 1999-2000-жылдардагы Баткен окуяларына катышкан жана майып деп табылган аскер кызматчыларына;

- Улуу Ата мекендик согуштун катышуучуларына;

- Чернобыль АЭСиндеги жана башка граждандык же аскердик багыттагы атом объекттериндеги кыйроонун кесепеттерин жоюуга катышкандарга.

2-1. Конституциялык мыйзам менен ушул статьяда каралгандан башка кошумча акылар каралышы мүмкүн.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Аталган кошумча төлөөлөрдү толук өлчөмдө төлөп берүү мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт жана пенсия менен чогуу төлөнөт.

 

13-статья. Пенсияларга кошумча төлөө

 

1. Жаш курагы жана майыптыгы боюнча пенсияларга эсептешүү көрсөткүчүнө карата пайыз менен алынган төмөндөгүдөй кошумча төлөөлөр белгиленет:

а) согуштун майыптарына жана аларга теңештирилген адамдарга:

I топтогуларга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 175 пайызы өлчөмүндө;

II топтогуларга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 150 пайызы өлчөмүндө;

III топтогуларга жана согуштун катышуучуларына - эсептешүү көрсөткүчүнүн 100 пайызы өлчөмүндө;

б) 1930-1950-жылдарда саясий жүйөөлөр боюнча куугунтукка алынган, негизсиз түрдө кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылган жана кийин акталган жарандарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 150 пайызы өлчөмүндө;

в) азиз болуп калган I топтогу майыптарга - эсептик көрсөткүчтүн 200 пайызы өлчөмүндө;

г) 1986-1989-жылдарда Чернобыль АЭСиндеги кыйроонун кесепеттерин жоюу боюнча жумуштарга калк көчүрүлгөн зонанын чектеринде катышкан (анын ичинде убактылуу жиберилгендерге же иш сапарына жиберилгендерге) же ушул мезгилде Чернобыль АЭСин иштетүүдө жарандык жана аскердик багыттагы башка атомдук объектилерде жабыр тарткан же башка жумуштарда иштеген адамдарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 50 пайызы өлчөмүндө;

д) курагы боюнча жана майыптыгы боюнча пенсия алган 80 жашка толгон пенсионерлерге; "Кыргыз Республикасынын Ардактуу донору" же "СССРдин Ардактуу донору" деген төш белгиси менен сыйланган адамдарга; 1 топтогу майыптарга, ошондой эле бирөөнүн жардамына муктаж болгон II топтогу жалгыз бой пенсионерлерге - эсептешүү көрсөткүчүнүн 100 пайызы өлчөмүндө;

е) экинчи дүйнөлүк согуштун мезгилинде фашисттер жана алардын союздаштары тарабынан түзүлгөн концлагерлерде, геттолордо жана башка мажбурлап кармоо жайларында болгон мурдагы жашы жете элек туткундарга - эсептик көрсөткүчтүн 200 пайызы өлчөмүндө;

ж) 1941-жылдын 8-сентябрынан тартып 1944-жылдын 27-январына чейинки блокада мезгилинде Ленинград шаарындагы ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда иштеген жана "За оборону Ленинграда" медалы жана "Жителю блокадного Ленинграда" белгиси менен сыйланган адамдарга - эсептик көрсөткүчтүн 200 пайызы өлчөмүндө;

з) "Мать-героиня" же "Баатыр эне" ордендери менен сыйланган энелерге - эсептик көрсөткүчтүн 1000 пайызы өлчөмүндө.

1-1. Эмгек акыга жана башка социалдык төлөмдөргө кошумча төлөмдөрдүн коэффициенттери белгиленген жерлерде ченемдик укуктук актыларга ылайык пенсияга үстөк акы ушул коэффициенттерди эсепке алуу менен эсептелет.

2. Курагы жана майыптыгы боюнча пенсияларга белгиленген кошумча төлөөлөрдүн өлчөмдөрү адамдардын төмөндөгү категорияларына 300 сомго жогорулатылат:

- Улуу Ата мекендик согуштун майыптарына жана аларга теңештирилген адамдарга, анын ичинде интернационалдык милдетин аткарган, 1999-2000-жылдардагы Баткен окуяларына катышкан жана майып деп табылган аскер кызматчыларына;

- Улуу Ата мекендик согуштун катышуучуларына;

- Чернобыль АЭСиндеги жана башка граждандык же аскердик багыттагы атом объекттериндеги кыйроонун кесепеттерин жоюуга катышкандарга.

2-1. Конституциялык мыйзам менен ушул статьяда каралгандан башка кошумча акылар каралышы мүмкүн.

2.2. «Кыргыз аба жолдору» Улуттук авиа ташуу» ачык акционердик коомунун учуу жана учуу-сыноо курамында иштешкен жарандардын эмгегинин өзгөчө шарттарына байланыштуу курагы боюнча пенсияларына иштеген жылдарына жараша төмөнкүдөй пайыздарда: 25 жаштан 35 жашка чейин – 20 пайыз, 35 жаштан 45 жашка чейин – 30 пайыз, 45 жаштан жогору – 50 пайыз кошумча төлөөлөр белгиленет.

 

3. Аталган кошумча төлөөлөрдү толук өлчөмдө төлөп берүү мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт жана пенсия менен чогуу төлөнөт.

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 963