“Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору 2017-жылдын 12-декабрынан тартып коомдук талкууга коюлат

12-12-2017 09:22

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты П.Тулендыбаев  

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-92-68

Каттоо  № 6-24094/17      07.12.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

Долбоор

«Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

1-берене

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-бер.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 167-берене төмөнкүдөй мазмундагы 31-1 жана 39-1 пункттар менен толукталсын:

«31-1) эл аралык жана республикалык конкурстарда жана мелдештерде алынган буюм байгелердин наркы;

39-1) Олимпиадалык, Паралимпиадалык жана Сурдлимпиадалык оюндарда, дүйнөлүк чемпионаттарда жана Дүйнөнүн, Европанын, Азиянын кубокторунда жана Азия оюндарында, Бүткүл дүйнөлүк шахмат олимпиадаларда спортчулар тарабынан, анын ичинде паралимпиадачы спортчулар тарабынан акчалай жана/же накталай формада байге түрүндө алынган суммалар;»;

2. 212-берененин 2-пункту «түзгөн» деген сөздөн кийин төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын: «,ошондой эле атайын спорттук жабдуулары бар, аларга мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга карата тосколдуксуз жеткиликтүүлүк боюнча талаптарды эске алуу менен жана спорттук-ден соолукту чыңдоочу иш-чараларга катышкан жалпы санынын 20 пайыздан кем эмесине, анын ичинде Паралимпиадалык оюндарга, Азиялык Пара оюндарына, Азиянын чемпионатына, Дүйнөлүк чемпионаттарга жана башка эл аралык спорттук мелдештерге, ошондой эле спорттун башка паралимпиадалык түрлөрү боюнча улуттук спорттук мелдештерге, Бүткүл дүйнөлүк шахматтык олимпиадаларга паралимпиадачы спортчуларды катышууга даярдоо боюнча спорттук-ден соолукту чыңдоочу кызмат көрсөтүүлөрүн берген;»;

3. 343-берененин 5-пункту «дүлөйлөр коомунун» деген сөздөрдөн кийин төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын: «ошондой эле атайын спорттук жабдуулары бар, аларга мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга карата тосколдуксуз жеткиликтүүлүк боюнча талаптарды эске алуу менен жана спорттук-ден соолукту чыңдоочу иш-чараларга катышкан жалпы санынын 20 пайыздан кем эмесине, анын ичинде Паралимпиадалык оюндарга, Азиялык Пара оюндарына, Азиянын чемпионатына, Дүйнөлүк чемпионаттарга жана башка эл аралык спорттук мелдештерге, ошондой эле спорттун башка паралимпиадалык түрлөрү боюнча улуттук спорттук мелдештерге, Бүткүл дүйнөлүк шахматтык олимпиадаларга паралимпиадачы спортчуларды катышууга даярдоо боюнча спорттук-ден соолукту чыңдоочу кызмат көрсөтүүлөрүн берген;».

 

2-берене

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 45-беренесинин бешинчи бөлүгүндө каралган «Мамлекет дене-тарбия жана спортту өнүктүрүү үчүн шарт түзөт» деген жобосуна ылайык «Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору иштелип чыккан.

Мыйзам долбоорунда спортту өнкүтүрүүгө жана дене-тарбия жана спорт менен алектенүүгө шарт түзүү жолу менен ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга колдоо көрсөтүүгө багытталуучу каражаттардын киреше салыгынан бошотууну сунуш кылат

«Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга спорттук-ден соолугун чыңдоочу, анын ичинде, Паралимпиадалык жана Сурдлимпиадалык оюндарга, Бүткүл дүйнөлүк шахматтык олимпиадаларга, чемпионаттарга, Дүйнөнүн жана Европанын кубокторуна ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген спортчуларды катышууга даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү берген, ошондой эле спортчулар тарабынан, анын ичинде Олимпиадалык, Паралимпиадалык жана Сурдлимпиадалык оюндарда, дүйнөлүк чемпионаттарда жана Дүйнөнүн, Европанын, Азиянын кубокторунда жана Азия оюндарында, Бүткүл дүйнөлүк шахмат олимпиадаларда байге орундары үчүн спортчулар тарабынан, анын ичинде ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген спортчулар тарабынан акчалай жана/же накталай формада байге түрүндө алынган суммаларга киреше салыгы салынбагандыгы каралган түзөтүүлөрдү киргизүүнү карайт.

Дене тарбия жана спорт коомдо ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарды реабилитациялоонун жана алардын интеграциялоонун маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын ден тарбия жана спорт менен алектенүүсү бул реаблитациялоонун гана каражаттары эмес, бул мындай адамдарга толук кандуу жашоого жол берүүчү жашоо жигердүүлүгүнүн туруктуу формасы.

Дене тарбия жана спорт Кыргызстандын элинин ден соолугун камсыз кылууга багытталган.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине мындай түзөтүүлөрдүн киргизилиши эл  аралык ийгиликтерге жетишкен ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарды жана спортчуларды колдоого жана аларга кошумча мүмкүндүк жана түрткү берет.

Ошондой эле, белгилеп кетүү керек, «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-беренесине ылайык аталган Мыйзам долбоору коомдук талкуулоого Жогорку Кеңештин расмий сайтында жайгаштырылган.

Мындан тышкары, белгилеп кетүү керек, аталган Мыйзам долбоорунун колдонулушу  социалдык, экономикалык, укук коргоо, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге алып келбейт, бул деген адистештирилген экспертиза түрлөрүн жүргүзүүнү милдеттүү эместигин билдирет.

Ушул Мыйзам долборунун кабыл алынышы мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорду талап кылбайт.

Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына карама-каршы келбейт.

 

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңешинин депутаты                                                                                                    П.Тулендыбаев

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси

 

Колдонуудагы редакция

 

Сунушталган редакция

167-берене. Киреше салыгы салынбаган кирешелер

Төмөнкүлөр киреше салыгы салынбаган кирешелер болуп саналат:

31) наркы 10 эсептик көрсөткүчтөн ашпаган утуштар түрүндө алынган кирешенин кандай болбосун түрлөрү;

31-1) жок

 

 

 

39) эл аралык конкурстарга, фестивалдарга катышуудан байге түрүндө алынган суммалар;

 

39-1) жок

 

167-берене. Киреше салыгы салынбаган кирешелер

Төмөнкүлөр киреше салыгы салынбаган кирешелер болуп саналат:

31) наркы 10 эсептик көрсөткүчтөн ашпаган утуштар түрүндө алынган кирешенин кандай болбосун түрлөрү;

«31-1) эл аралык жана республикалык конкурстарда жана мелдештерде алынган буюм байгелердин наркы;

 

39) эл аралык конкурстарга, фестивалдарга катышуудан байге түрүндө алынган суммалар;

39-1) Олимпиадалык, Паралимпиадалык жана Сурдлимпиадалык оюндарда, дүйнөлүк чемпионаттарда жана Дүйнөнүн, Европанын, Азиянын кубокторунда жана Азия оюндарында, Бүткүл дүйнөлүк шахмат олимпиадаларда спортчулар тарабынан, анын ичинде паралимпиадачы спортчулар тарабынан акчалай жана/же накталай формада байге түрүндө алынган суммалар;»;

 

212-берене. Салыктан бошотуу

1. Төмөнкүлөрдүн пайдалары салык салуудан бошотулат:

2) I жана II топтогу майыптардын коомдорунун, Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун, жеке ишкерлердин уюмдарынын, алардагы иштегендердин жалпы санынын 50 пайызынан кем эмесин майыптар, азиздер жана дүлөйлөр түзгөн жана алардын эмгек акылары жалпы эмгек акы фондунун 50 пайызынан кем эмесин түзгөндө. Ушул коомдордун, уюмдардын жана жеке ишкерлердин тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат;

 

 

212-берене. Салыктан бошотуу

1. Төмөнкүлөрдүн пайдалары салык салуудан бошотулат:

2) I жана II топтогу майыптардын коомдорунун, Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун, жеке ишкерлердин уюмдарынын, алардагы иштегендердин жалпы санынын 50 пайызынан кем эмесин майыптар, азиздер жана дүлөйлөр түзгөн жана алардын эмгек акылары жалпы эмгек акы фондунун 50 пайызынан кем эмесин түзгөндө, ошондой эле атайын спорттук жабдуулары бар, аларга мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга карата тосколдуксуз жеткиликтүүлүк боюнча талаптарды эске алуу менен жана спорттук-ден соолукту чыңдоочу иш-чараларга катышкан жалпы санынын 20 пайыздан кем эмесине, анын ичинде Паралимпиадалык оюндарга, Азиялык Пара оюндарына, Азиянын чемпионатына, Дүйнөлүк чемпионаттарга жана башка эл аралык спорттук мелдештерге, ошондой эле спорттун башка паралимпиадалык түрлөрү боюнча улуттук спорттук мелдештерге, Бүткүл дүйнөлүк шахматтык олимпиадаларга паралимпиадачы спортчуларды катышууга даярдоо боюнча спорттук-ден соолукту чыңдоочу кызмат көрсөтүүлөрүн берген; Ушул коомдордун, уюмдардын жана жеке ишкерлердин тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат;

 

343-берене. Салык салуудан бошотуу

Эгер бул бөлүмдө башкача каралбаса, төмөндөгүлөр салык төлөөдөн бошотулат:

5) майыптардын уюмдарынын, согуштун катышуучуларынын жана аларга теңештирилген адамдардын жерлери жана майыптар, азиздер жана дүлөйлөр аларда иштегендердин жалпы санынын 50 пайызынан кем эмесин түзгөн жана алардын эмгек акысы эмгекке акы төлөөнүн жалпы фондунун 50 пайызынан кем эмес суммасын түзгөн Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун, жеке ишкерлердин уюмдарынын жери. Ушул коомдордун, уюмдардын жана жеке ишкерлердин тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат;

 

 

343-берене. Салык салуудан бошотуу

Эгер бул бөлүмдө башкача каралбаса, төмөндөгүлөр салык төлөөдөн бошотулат:

5) майыптардын уюмдарынын, согуштун катышуучуларынын жана аларга теңештирилген адамдардын жерлери жана майыптар, азиздер жана дүлөйлөр, жеке ишкерлер, аларда иштегендердин жалпы санынын 50 пайызынан кем эмесин түзгөн жана алардын эмгек акысы эмгекке акы төлөөнүн жалпы фондунун 50 пайызынан кем эмес суммасын түзгөн  Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун, ошондой эле атайын спорттук жабдуулары бар, аларга мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга карата тосколдуксуз жеткиликтүүлүк боюнча талаптарды эске алуу менен жана спорттук-ден соолукту чыңдоочу иш-чараларга катышкан жалпы санынын 20 пайыздан кем эмесине, анын ичинде Паралимпиадалык оюндарга, Азиялык Пара оюндарына, Азиянын чемпионатына, Дүйнөлүк чемпионаттарга жана башка эл аралык спорттук мелдештерге, ошондой эле спорттун башка паралимпиадалык түрлөрү боюнча улуттук спорттук мелдештерге, Бүткүл дүйнөлүк шахматтык олимпиадаларга паралимпиадачы спортчуларды катышууга даярдоо боюнча спорттук-ден соолукту чыңдоочу кызмат көрсөтүүлөрүн берген жеке ишкерлердин уюмдарынын жери. Ушул коомдордун, уюмдардын жана жеке ишкерлердин тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат;

 

 

           Көрүүлөрдүн саны : 767