СУКЕНОВ Азиз Муталипович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Ч. Текебаевдин коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-ноябрынан тартып бошотулду жана № 70 ырастамасы жокко чыгарылды.

03-11-2017 17:04

 СУКЕНОВ Азиз Муталипович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Ч. Текебаевдин коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-ноябрынан тартып бошотулду жана № 70 ырастамасы жокко чыгарылды.Көрүүлөрдүн саны : 1011