2017-жылдын 23 - ноябрындагы № 2013-VI ​​​​​​​“Кыргыз Республикасынын 2016-жыл үчүн республикалык бюджетин аткаруу отчётун бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу

27-11-2017 16:53

2017-жылдын 23 - ноябрындагы № 2013-VI

Кыргыз Республикасынын 2016-жыл үчүн республикалык бюджетин аткаруу отчётун бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши  т о к т о м   к ы л а т:

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү демилгелеген (2017-жылдын
13-майындагы № 269-токтому) “Кыргыз Республикасынын 2016-жыл үчүн республикалык бюджетин аткаруу отчётун бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү салыктык түшүүлөрдүн деңгээлин жана бюджеттик каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугун жакшыртуу максатында:

-2016-жыл үчүн республикалык бюджетти аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы тапкан бузууларды четтетүү боюнча чараларды көрсүн жана “Кыргыз Республикасынын 2016-жылга республикалык бюджети жана 2017-2018-жылдарга карата болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын бузган аткаруу бийлигинин органдарынын кызмат адамдарынын жоопкерчилигин карасын;

-бюджеттин бекитилген параметрлерине корректировкаларды киргизүү, финансылык ресурстар менен тиешелүү чыңдабай туруп кошумча чыгашаларды бөлүү практикасын токтотсун;

-мамлекеттик капиталдык салымдардын объектилеринин Тизмегин түзүүдө каражаттардын негизсиз бекитилишине, кайра бөлүштүрүлүшүнө жол бербесин;

-бюджетке өз мезгилинде кайтарып берүүнү камсыздоо жана бюджеттин ресурстарынын түшүп калууларын болтурбоо максатында кредиттерди жана бюджеттик насыяларды чарбакер субъектилерге берүүнүн критерийлери менен шарттарынын сакталышын камсыз кылсын;

-реструктуризациялоо боюнча бизнес-план түзбөй туруп бюджеттик насыяларды берүү практикасына тыюу салсын;

-экономикалык жана социалдык пайда көрүүнүн деталдуу талдоосу, зайымдык каражаттардын кайтарымдуулугу болгондо жана жүзөгө ашырылуучу иштердин тобокелдиктерин эске алуу менен республикалык бюджеттин жана тышкы булактардын каражаттарынын эсебинен компаниялардын финансылык активдерин сатып алууну жүзөгө ашырсын;

-республикалык бюджетке кошумча түшкөн ресурстарды (кирешелерди) максаттуу пайдаланууну камсыз кылсын жана аларды учурдагы чыгымдарды финансылык камсыздоого жана убактылуу кассалык үзгүлтүктөрдү жабууга пайдаланууга жол бербесин;

-бюджеттик мекемелердин бекитилген түзүмүнүн, алардын штаттык санынын сакталышына контролду күчөтсүн;

-товардык-материалдык баалуулуктардын ченемден тышкаркы корлоруна жол бербөө боюнча катуу чараларды көрсүн:

төмөнкүлөрдү камсыздасын:

-бюджеттик каражаттардын жетишсиздиги, уурдоолору, максатсыз жана мыйзамсыз пайдалануу, курулуш иштеринин көлөмдөрүн жогорулатуу, материалдык каражаттарды негизсиз жоюу, мамлекеттик кредиттер менен насыяларды натыйжасыз пайдалануу жана атайын каражаттардын бюджетке түшүүлөрүн чегербөө фактылары боюнча зыяндардын ордун республикалык бюджетке максималдуу калыбына келтирүүнү;

-Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Бюджеттик кредиттерди башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин багыты боюнча чарбакер субъектилерге берилген бюджеттик насыялардын жана кредиттердин кайтарылып берилишин;

төмөнкүлөр боюнча чараларды көрсүн:

-Кыргыз Республикасынын бюджетинин орто мөөнөттүү божомолунун параметрлерине жана социалдык-экономикалык өнүктүрүү артыкчылыктарына байланыштыруу, ошондой эле ресурстардын түшүүлөрү жана кээ бир ресурстардын (кирешелердин) түшүп калууларына байланыштуу айрым чыгашаларды аткарбоо боюнча тобокелдиктерди эске алуу менен тиешелүү жылга республикалык бюджеттин долбоорун түзүү;

-ашыкча бюджеттик ассигнованиелерди бюджеттик мекемелердин сметасына киргизүүлөргө жол бербөө;

-каржылоону кошуп алганда, мамлекеттик капиталдык салымдарынын объектилеринин Тизмегине киргизилүүчү өзгөртүүлөрдүн ачык-айкын механизмдери белгиленген Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин жана ченемдик актыларынын талаптарына ылайык республикалык бюджетти түзүү, бекитүү жана аткаруу процесстерин жөнгө салган укуктук документтерди иштеп чыгуу.

3. 2016-жыл үчүн республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудитинин жыйынтыктарында көрсөтүлгөн бузууларды жана кемчиликтерди четтетүү боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 2018-жылдын мартында берсин.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитетине жүктөлсүн.

 

 

 

Төрага                                                                                      Д.А. ДжумабековКөрүүлөрдүн саны : 408