“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө («Жарандык коргонуу жөнүндө», «Коммерциялык сыр жөнүндө»)” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 28-ноябрынан тартып коомдук талкууга коюлат

28-11-2017 10:37

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты И.Карамушкина

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-88-32

Каттоо  № 6-23150/17      27.11.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

Долбоор

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

(«Жарандык коргонуу жөнүндө», «Коммерциялык сыр жөнүндө»)" 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

1-берене

«Жарандык коргонуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Жарчысы, 2009-жылдын 20-июлунда, 239-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

8-берененин 4-бөлүгүнүн алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«- өзүнүн компетенциясынын чегинде ошол замат байланыштын уюлдук операторлорунан же башка компетенттүү органдардан кийинки ѳтѳ ыкчам реакция жасоо үчүн абоненттин алдын ала кабарлоосуз жана жазуу жүзүндөгү макулдугусуз 112-бирдиктүү ѳтѳ ыкчам оперативдик кызматынын телефон номуруна чалган абоненттин болгон жери жана ѳздүгү жөнүндө маалымат алууга ыйгарым укуктуу болгон 112-бирдиктүү мамлекеттик нөөмөттүк-диспетчердик кызматын такай даяр болгондугун камсыз кылат;».

 

2-берене

 «Коммерциялык сыр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Жарчысы, 1998-жылдын 30-мартында, 27-ст.) төмөнкүдөй ѳзгѳртүү киргизилсин:

11-берененин 2-бөлүгүнүн үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында берилген ыйгарым укуктарга ылайык өзүнүн компетенциясынын чегинде ошол замат байланыштын уюлдук операторлорунан же башка компетенттүү  органдардан кийинки ѳтѳ ыкчам реакция жасоо үчүн абоненттин алдын ала кабарлоосуз жана жазуу жүзүндөгү макулдугусуз 112-бирдиктүү ѳтѳ ыкчам оперативдик кызматынын телефон номуруна чалган абоненттин болгон жери жана ѳздүгү жөнүндө маалымат алууга ыйгарым укуктуу болгон 112-бирдиктүү мамлекеттик нөөмөттүк-диспетчердик кызматын такай даяр болгондугун камсыз кылат;».

 

3-берене

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»

 («Жарандык коргонуу жөнүндө», «Коммерциялык сыр жөнүндө»)"

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

Аталган мыйзам долбоору техногендик, табигый мүнөздөгү коркунучтардан калктын жана каттаал жана олуттуу объекттердин  коопсуздугун жана корголушун жогорулатуу жана коркунучтарга ѳтѳ ыкчам реакция жасоо механизмдерин өнүгүшүн талап кылган террордук акттарга каршы аракеттерди күчөтүү максатында иштелип чыккан.

Бул көйгөйлөрдүн чечүү усулдарынын бири болуп калкка оперативдик жардамды камсыз кылуучу экстрендик атайын кызматтарынын өз убагында реакция кылынышы. Аталган маселени комплекстүү чечүү үчүн Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу жаатында (КР ӨКМ алдындагы (Кризистик кырдаалдарда башкаруу борбору) ыйгарым укуктуу органынын курамында 112-бирдиктүү мамлекеттик нөөмөттүк-диспетчердик оперативдүү кызматты түзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 6-октябрындагы № 618 токтому менен 112-бирдиктүү мамлекеттик нөөмөттүк-диспетчердик кызматтын экстрендик кызматтарды чакырууну камсыздоо системасына "Система-112" кирген, Кыргыз Республикасынын экстрендик оперативдүү кызматтарынын тизмеги аныкталган, ал 112-бирдиктүү телефон номуруна келип түшкөн экстрендик чакырууларды экстрендик реакция жасоочу (101,102,103,161 жана ЖКХ) кызматтарына кабыл алууга, кайра иштеп чыгууга жана кайрадан дарекктөөгө, ошондой эле бир нече оперативдүү кызматтардын катышуусун талап кылган ведомстволук аралык өз аракеттерди колдоого жана күчтөрдүн аракеттерин координациялоого  багышталган

Тажрыйба көрсөткөндөй, аталган кызматтын киргизилиши менен реакция жасоонун  убакыты 10-15% кыскартылат, өзгөчө кырдаалдарда жана  окуяларда жабыркагандардын жана каза тапкандардын саны 10% кем эмес азайтылат, Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардан жана окуялардан болгон экономикалык чыгымдар 15% кем эмес кыскартылат.

Республиканын региондорунда жашаган калкынын санын эске алуу менен азыркы учурда Баткен жана Ош областтарынын бардык райондорунда жана шаарларында, Бишкек, Ош, Каракол, Жалал-Абад, Талас, Балыкчы, Токмок шаарларында, ошондой эле Ысык-Көл, Токтогул, Аламүдүн, Ысык-Ата жана Кемин райондорунда биринчи этапты ишке ашыруу алкагында «Система-112» киргизилет. Ал эми башка региондордо аталган системанын киргизилиши  планы менен 2017-2020 жж. экинчи этабында жүзөгө ашырылат. Мындан тышкары, Система-112 операторлору аталган региондордон жардам жөнүндө келип түшкөн чакыруулардын бардык түрлөрүнө реакция жасашат.

Система-112 операторунун толук кандуу жана ыкчам чечим кабыл алуу үчүн, жардам жөнүндө чакырыктардын бардык түрлөрүнө оперативдик кызматынын ѳтѳ ыкчам реакция жасоо, тартылган күчтѳрдүн багыттарын жана кыймыл-аракеттерин координациялоо, ѳзгѳчѳ кырдаалдарда же стихиялык окуялардын орун алышында арыздануучулардын же жабырлануучулардын турган жерин аныктоо максатында Система-112 операторуна байланыш операторлорунан  абоненттин турган жери жана ѳздүгү жѳнүндѳ маалыматты алуу мүмкүнчѳлүгүн берүү зарыл болуп эсептелинет.

 Мындай ыйгарым укук Система-112 телефон чалып жардам сураган же жардам керек болгон кырдаалды маалымат кылган абоненттин кагаз жүзүндѳгү макулдугу жок же алдын-ала маалымдабай автоматтык түрдѳ аныктоо   мүмкүнчүлүгүн түзѳт.

Көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөр терродук жана башка диверсиялык акттар жөнүндө келип түшкөн чакырууларды көзөмөлдөөгө, террордук акттар жөнүндө операторго атайлап жалган маалыматтарды берген күнөөлүү адамдарды издөөгө көмөк көрсөтүүгө, ошондой эле башка жалган чакырууларды четке кагууга, реалдуу чакырууларга оперативдик кызматтардын реакция жасоо убактысын кыскартуу мүмкүндүгүн берүүгө жол берет.

Акыркы учурда дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде, анын ичинде биздин республикада, оперативдүү кызматтарды реалдуу чакыруулардан алаксытып, артында олуттуу материалдык жана убактылуу чыгымдарды келтирүү менен террордук жана диверсиялык акттар жөнүндө жалган чакыруулар болуп жатат.

Азыркы учурда Система-112 операторунда айтылган зарыл мүмкүнчүлүктөрү жок жана коюлган милдеттерди сапаттуу жана толук кандуу аткарууда   кыйынчылыктар түзүлүүдѳ. Cистема-112 кызматынын башкы функциясы жардамды заманбапка ылайык кѳрсѳтүү.

Бир топ ѳлкѳлѳрдѳ жалпы колдонуудагы телефондук байланышында куткаруу кызматынын бирдиктүү  номери бар, бул нерсе куткаруу кызматына коңгуроо каккан адамга  авариялык кызматтарга маалыматтарды берүү менен бирге тез байланышууга жана жардамды ѳз убагында кѳрсѳтүүгѳ мүмкүндүк берет. Кээ бир ѳлкѳлѳрдѳ мобилдик телефондо сим карта жок же блоктогу режимде  болгон учурда дагы 112 номери менен сүйлѳшүүлѳр боло берээрин белгилеп кетишибиз керек. Эгерде жаран симкартасы жок  112 кызматына чалса дагы, 112 Системасынын оператору телефонлун IMEI уникалдык номерин кѳрѳ алат, и зарыл учурда жарандын ѳздүгүн тактай алат. Бул нерсе ѳзгѳчѳ кырдаалдарда 112 номерине кайрылган  биздин гана жарандар эле эмес мейман туристтер үчүн дагы ѳзгѳчѳ мааниге ээ.

Республиканын калкынын бейпилчилдиги үчүн аталган маселеленин чечүү актуалдуулугун эске алып, аталган Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын тиешелүү кызматына республиканын уюлдук операторлору тарабынан 112-бирдиктүү номуруна чалган абоненттин болгон жери жана жекече дайындары жөнүндө маалымат берүү процессин укуктук апробациялоо, ошондой эле өзгөчө кырдаалдарга өз убагында реакция жасоо, реалдуу чакырууларга оперативдик кызматтардын убактысын кыскартуу жана жалган чакыруулардын санын олуттуу кыскартуу максатында иштелип чыккан.

Белгилеп кетүү керек, каралуучу мыйзам долбоору ишкердик иштин маселелерин камтыбайт, ушуга байланыштуу жөнгө салуунун таасир этүү талдоосу талап кылынбайт.

Көрсөтүлгөн мыйзам долбоорунун кабыл алынышы социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.

Аталган мыйзам долбоорунун ишке ашырылышы республикалык бюджеттен кошумча каражаттарыдын бөлүп берилишин талап кылбайт, анткени анын ишке ашырылышы Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги үчүн бекитилген бюджеттин алкагында жүзөгө ашырылат.

 

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеӊешинин депутаты                                       И.Карамушкина

 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө («Жарандык коргонуу жөнүндө», «Коммерциялык сыр жөнүндө»)"

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

 

САЛЫШТЫРМАЛУУ ТАБЛИЦА

 

Колдонуудагы редакция

Сунушталган редакция

Жарандык коргонуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин

 8-берене. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Жарандык коргонуу жагындагы ыйгарым укуктары

1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга Жарандык коргонуу жагындагы тиешелүү ченемдик жөнгө салууну, ошондой эле атайын, контролдоо, текшерүү иш-милдеттерин жана иш-аракеттерди координациялоону ишке ашыруу жүктөлөт.

2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аскер мекемеси болуп эсептелет жана аскер кызматчылары, мамлекеттик кызматкерлер жана кенже тейлөөчү персоналдар менен толукталат. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өздүк курамы айырмалоочу белгилери жана символдору бар атайын форма менен камсыз кылынат. Атайын техника Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген символдор жана атайын шарттуу белгилер менен жабдылат.

3. Жарандык коргонуу аскерлеринин бөлүктөрү жана кошуундары, Мамлекеттик өрткө каршы кызматтын бөлүктөрү жана бөлүкчөлөрү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын дайыма даярдыктагы күчтөрү болуп эсептелет.

4. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган:

- Жарандык коргонуу жагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга катышат;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн чечими менен Жарандык коргонууну уюштуруу жана киргизүү боюнча чараларды ишке ашырат;

- министрликтер жана ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана менчигинин түрүнө карабастан уюмдар тарабынан милдеттүү түрдө аткарыла турган Жарандык коргонуу жагындагы сунуш-буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү берет;

- сунуш-буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү аткарбаган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ошондой эле Жарандык коргонуу жагындагы жана өзгөчө кырдаалдар мезгилиндеги ченемдерди, эрежелерди, стандарттарды бузгандыгы үчүн кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана укук коргоо органдарына белгиленген тартипте сунуш киргизет;

- Жарандык коргонуу жагындагы мамлекеттик башкарууну жана бардык деңгээлдеги мамлекеттик бийлик органдарынын ишин координациялоону жүзөгө ашырат;

 

 

 

 

 

 

 

 

- Жарандык коргонуу жагындагы маалыматтарды белгиленген тартипте чогултууну жана иштеп чыгууну, ошондой эле аларды алышып турууну ишке ашырат;

- Жарандык коргонуунун башкаруу органдарынын, күчтөрүнүн жана калктын Жарандык коргонуу жагындагы даярдыгын уюштурат жана координациялайт.

5. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана анын аймактык органдарынын ыйгарым укуктары, укук жана милдеттери, алар тарабынан ченемдик жөнгө салууларды ишке ашыруунун тартиби, ошондой эле Жарандык коргонуу жагындагы атайын, уруксат берүү, көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча иш-милдеттери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген бул орган жөнүндөгү Жобо менен аныкталат.

 

8-берене. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Жарандык коргонуу жагындагы ыйгарым укуктары

1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга Жарандык коргонуу жагындагы тиешелүү ченемдик жөнгө салууну, ошондой эле атайын, контролдоо, текшерүү иш-милдеттерин жана иш-аракеттерди координациялоону ишке ашыруу жүктөлөт.

2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аскер мекемеси болуп эсептелет жана аскер кызматчылары, мамлекеттик кызматкерлер жана кенже тейлөөчү персоналдар менен толукталат. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өздүк курамы айырмалоочу белгилери жана символдору бар атайын форма менен камсыз кылынат. Атайын техника Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген символдор жана атайын шарттуу белгилер менен жабдылат.

3. Жарандык коргонуу аскерлеринин бөлүктөрү жана кошуундары, Мамлекеттик өрткө каршы кызматтын бөлүктөрү жана бөлүкчөлөрү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын дайыма даярдыктагы күчтөрү болуп эсептелет.

4. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган:

- Жарандык коргонуу жагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга катышат;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн чечими менен Жарандык коргонууну уюштуруу жана киргизүү боюнча чараларды ишке ашырат;

- министрликтер жана ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана менчигинин түрүнө карабастан уюмдар тарабынан милдеттүү түрдө аткарыла турган Жарандык коргонуу жагындагы сунуш-буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү берет;

- сунуш-буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү аткарбаган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ошондой эле Жарандык коргонуу жагындагы жана өзгөчө кырдаалдар мезгилиндеги ченемдерди, эрежелерди, стандарттарды бузгандыгы үчүн кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана укук коргоо органдарына белгиленген тартипте сунуш киргизет;

- Жарандык коргонуу жагындагы мамлекеттик башкарууну жана бардык деңгээлдеги мамлекеттик бийлик органдарынын ишин координациялоону жүзөгө ашырат;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде ошол замат байланыштын уюлдук операторлорунан же башка компетенттүү органдардан кийинки ѳтѳ ыкчам реакция жасоо үчүн абоненттин алдын ала кабарлоосуз жана жазуу жүзүндөгү макулдугусуз 112-бирдиктүү ѳтѳ ыкчам оперативдик кызматынын телефон номуруна чалган абоненттин болгон жери жана ѳздүгү жөнүндө маалымат алууга ыйгарым укуктуу болгон 112-бирдиктүү мамлекеттик нөөмөттүк-диспетчердик кызматын такай даяр болгондугун камсыз кылат;

 

- Жарандык коргонуу жагындагы маалыматтарды белгиленген тартипте чогултууну жана иштеп чыгууну, ошондой эле аларды алышып турууну ишке ашырат;

- Жарандык коргонуунун башкаруу органдарынын, күчтөрүнүн жана калктын Жарандык коргонуу жагындагы даярдыгын уюштурат жана координациялайт.

5. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана анын аймактык органдарынын ыйгарым укуктары, укук жана милдеттери, алар тарабынан ченемдик жөнгө салууларды ишке ашыруунун тартиби, ошондой эле Жарандык коргонуу жагындагы атайын, уруксат берүү, көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча иш-милдеттери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген бул орган жөнүндөгү Жобо менен аныкталат.

 

«Коммерциялык сыр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына   төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин

11-статья. Коммерциялык сырды алууга мүмкүнчүлүк

1. Ишкердик жүргүзүүчү субъекти тарабынан аныкталган кызматкерлердин чөйрөсү коммерциялык сырга мүмкүнчүлүк алышат.

2. Мамлекеттик контролдоочу жана укук коргоо органдары аларга мыйзамдар тарабынан берилген контролдук жүргүзүү жана көзөмөлдүк кылуу боюнча ыйгарым укуктарга ылайык өз компетенцияларынын чектеринде кат жүзүндөгү сунуш талаптын негизинде коммерциялык сыр болуп эсептелген маалыматтар менен таанышууга укуктуу.

Коммерциялык сырга жетүү мүмкүнчүлүгү "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ыйгарым укуктуу органга берилет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Коммерциялык сыр болуп эсептелеген маалыматтарды камтыган документтерди алуу прокурордун же анын орун басарынын санкциясы менен гана жана тиешелүү мекеменин жетекчиси менен макулдашылган тартипте жүргүзүлөт. Документтерди алуу тергөөчүнүн жүйөлүү токтому боюнча жүргүзүлөт.

4. Ушул органдардын кызмат адамдары чарба жүргүзүүчү субъектинин коммерциялык сырын түзгөн маалыматтарды билдирип койгондугу үчүн мыйзамдарда каралган жоопкерчиликке тартылышат.

 

11-статья. Коммерциялык сырды алууга мүмкүнчүлүк

1. Ишкердик жүргүзүүчү субъекти тарабынан аныкталган кызматкерлердин чөйрөсү коммерциялык сырга мүмкүнчүлүк алышат.

2. Мамлекеттик контролдоочу жана укук коргоо органдары аларга мыйзамдар тарабынан берилген контролдук жүргүзүү жана көзөмөлдүк кылуу боюнча ыйгарым укуктарга ылайык өз компетенцияларынын чектеринде кат жүзүндөгү сунуш талаптын негизинде коммерциялык сыр болуп эсептелген маалыматтар менен таанышууга укуктуу.

Коммерциялык сырга жетүү мүмкүнчүлүгү "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ыйгарым укуктуу органга берилет.

Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында берилген ыйгарым укуктарга ылайык өзүнүн компетенциясынын чегинде ошол замат байланыштын уюлдук операторлорунан же башка компетенттүү  органдардан кийинки ѳтѳ ыкчам реакция жасоо үчүн абоненттин алдын ала кабарлоосуз жана жазуу жүзүндөгү макулдугусуз 112-бирдиктүү ѳтѳ ыкчам оперативдик кызматынын телефон номуруна чалган абоненттин болгон жери жана ѳздүгү жөнүндө маалымат алууга ыйгарым укуктуу болгон 112-бирдиктүү мамлекеттик нөөмөттүк-диспетчердик кызматын такай даяр болгондугун камсыз кылат.

3. Коммерциялык сыр болуп эсептелеген маалыматтарды камтыган документтерди алуу прокурордун же анын орун басарынын санкциясы менен гана жана тиешелүү мекеменин жетекчиси менен макулдашылган тартипте жүргүзүлөт. Документтерди алуу тергөөчүнүн жүйөлүү токтому боюнча жүргүзүлөт.

4. Ушул органдардын кызмат адамдары чарба жүргүзүүчү субъектинин коммерциялык сырын түзгөн маалыматтарды билдирип койгондугу үчүн мыйзамдарда каралган жоопкерчиликке тартылышат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 921