“Мунай жана газ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору 2017-жылдын 22-ноябрынан тартып коомдук талкууга коюлат

22-11-2017 16:18

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты А.Назаров

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-86-40

Каттоо  № 6-22725/17      21.11.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

 

Долбоор

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

«Мунай жана газ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу

1-берене

«Мунай жана газ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Ведомосттору, 1998-ж.,
№ 9, 327-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

 

мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 332-статья менен толукталсын:

«332-статья. Эсептегич прибору

 

1. Эсептегичтердин жана алдын ала төлөө карталарынын бузук эместигине жоопкерчилик газ берүүчүгө жүктөлөт.

2. Газ берүүчү кеминде беш жылда бир жолу же болбосо керектөөчүнүн кайрылуусу боюнча жылына бир жолу, газ берүүнү токтотпостон газ эсептегичтердин жана алдын ала төлөө карталарынын бузук эместигин текшерүүгө милдеттүү.

3. Керектөөчү атайылап механикалык таасир кылган учурларды кошпогондо, эсептегичтин же алдын ала төлөө картасынын бузук экендиги табылганда, газ берүүчү аны акысыз негизде алмаштырууга милдеттүү.

4. Керектөөчү атайылап механикалык таасир кылган учурларды кошпогондо, эсептегичтин бузук экендиги табылганда, газ берүүчү эсептегичтин бузук болгондугуна   байланыштуу керектөөчү тарткан чыгымдардын ордун толтурууга милдеттүү.

5.  Керектөөчүнүн атайылап механикалык таасир кылуусуна байланыштуу эсептегичтин бузулгандыгын газ берүүчү тапканда:

а) керектөөчү эсептегичти оӊдоого же алмаштырууга байланышкан чыгымдардын ордун толтурат;

б) приборду биринчи ирет бузган керектөөчү газдын бир жылда керектелишинин 5%н төлөөгө милдеттүү;

в) приборду кайталап бузган керектөөчү  газдын бир жылда керектелишинин 25%н төлөөгө милдеттүү.

6. Газ берүүчү керектөөчүнү сапатсыз (телефондон же башка турмуш-тиричиликтик приборлордон жана түзүлүштөрдөн улам иштебей калуучу) алдын ала төлөө картасы менен камсыз кылганда же дем алыш күндөрү эртеӊ мененки 10.00дөн тартып кечки 20.00гө чейин алдын ала төлөө картасына акча салуу үчүн жеткиликтүү орундар болбогондо, газ берүүчү керектөөчүгө келтирилген чыгымдардын жана зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толтурууга милдеттүү.

7. Керектөөчүнүн күнөөсүсүз ага жаратылыш газын берүү токтотулганда, керектөөчү тарткан чыгымдарды жана зыянды газ берүүчү  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык компенсациялоого милдеттүү.».

 

2-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып алты ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

 

«Мунай жана газ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата негиздеме

«Мунай жана газ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын жарандарын газ эсептегичтер, алдын ала төлөө карталары менен сапаттуу камсыз кылуу жагындагы нормаларды редакциялык тактоо максатында сунушталууда.

«Мунай жана газ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын колдонуудагы  Мыйзамындагы боштуктардан жана карама-каршылыктардан улам Кыргыз Республикасынын калкын газ менен камсыз кылууда керектөөчүлөр сапатсыз алдын ала төлөө карталары, газ эсептегичтер менен камсыз кылынган, ошондой эле жумуш жана дем алыш күндөрү саат 17.00дөн карталарга газ жүктөө жерлердин болбогондугу терс тасирин тийгизип жатат.

Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин 2015-жылдын 17-октябрындагы № 152 буйругу менен бекитилген, керектөөчүлөрдүн укуктары жана кызыкчылыктары эсепке алынбаган «Жарыя келишим» жана «Жаратылыш газын берүүнүн жана пайдалануунун эрежелери» колдонулуп жатат.

Газды керектөөчүлөрдүн кайрылууларын талдоо «Мунай жана газ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын колдонуудагы Мыйзамындагы боштуктардан жана карама-каршылыктардан улам газ берүүчүлөрдүн ишинде төмөнкүдөй кемчиликтер бар экендигин айкындады жана ырастады:

     1. калк сапатсыз алдын ала төлөө карталары менен камсыз кылынып жатат, бул карталардагы маалыматтар мобилдик телефондор жакын болгондо өчүп калып, карта колдонууга жарамсыз болуп калууда, ошондой эле картанын башка мүчүлүштүктөрү жана кемчиликтери да бар;

         2. Бишкек сыяктуу чоӊ шаарда картага акча салуу пункттары болгону  экөө эле, алар жумуш күндөрү гана, саат 17.00гө чейин иштейт, ошондуктан жумуштагы керектөөчүлөр өз карталарына акча сала албай калат, ушундан улам чыгаша тартышат, айрыкча кыш мезгилинде;

         3. эсептегичтин бузук экендигинен улам же газ берүүчүнүн газды өчүргөндүгүнө байланыштуу керектөөчү ашыкча тарткан чыгымдар компенсацияланбайт, газ берүүчү эсептегичтин бузук экендигине жоопкерчилик тартпайт;

         4.  керектөөчү газ берүүчү үчүн укуксуз, укуктары корголбогон, акча өндүрүлө турган гана субъект болуп саналат;

         5. жоопкерчиликтин бардык жүгү керектөөчүгө жүктөлгөн, газ берүүчү сапатсыз (аба аралашкан) газ бергендиги үчүн жоопкерчилик тартпайт;

         6. эсептегичтин бузук экендигин табуу керектөөчүгө жүктөлгөн (жогоруда аталган буйрук менен), ошондуктан керектөөчү өзүнүн эсебинен, газ берүүчүнүн ишканаларында  эсептегичтин бузук эместигин мезгил-мезгили менен текшерип турушу керек, ошол эле учурда эсептегич газ берүүчүнүн балансында турат, анын менчиги болуп саналат;

         7. газ берүүчү мыйзамдарды бузуу менен, эсептегичтердин пломбаларын ар жыл сайын жана сезон мезгилинде текшерип турбайт, коррупциялык максаттарды, б. а. болгон акыркы текшерүү (эсептегичти коюу) убагынан тартып пломбалар бузулган убакка чейинки мезгил  үчүн айыппул салууну көздөйт.

Мыйзам долбоорунда колдонуудагы Мыйзамды жаӊы берене менен толуктоо сунушталып жатат. Ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы газды керектөөчүгө берүү жагындагы боштуктарды жана карама-каршылыктарды жоюуга багытталган.

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесине ылайык бул мыйзам долбоору коомдук талкуулоо үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин расмий сайтына жайгаштырылды. Мыйзам долбоору боюнча сын-пикирлер жана сунуштар келип түшкөн жок.

Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясына. мыйзамдарына жана башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле
эл аралык мыйзамдардын нормаларына жана принциптерине туура келет.

Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун  нормалары колдонуудагы ченемдик укуктук актылардын нормаларына каршы келбейт.

Мыйзам долбоору укуктук, укук коргоочулук. антикоррупциялык. экологиялык жана гендердик экспертиза жүргүзүүнү талап кылбайт. Ал ишкердик ишти жөнгө салууга багытталбагандыктан анын жөнгө салуу таасирин талдоонун зарылдыгы жок.

Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча каражаттарды бөлүүнү талап кылбайт.

 

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеӊешинин депутаты                                                 А. Назаров

 

 

 

 

«Мунай жана газ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата салыштырма таблицасы

 

Колдонуудагы редакциясы

Сунушталган редакциясы

«Мунай жана газ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

332-статья. Эсептегич прибору

 

1. Эсептегичтердин жана алдын ала төлөө карталарынын бузук эместигине жоопкерчилик газ берүүчүгө жүктөлөт.

2. Газ берүүчү кеминде беш жылда бир жолу же болбосо керектөөчүнүн кайрылуусу боюнча жылына бир жолу, газ берүүнү токтотпостон газ эсептегичтердин жана алдын ала төлөө карталарынын бузук эместигин текшерүүгө милдеттүү.

3. Керектөөчү атайылап механикалык таасир кылган учурларды кошпогондо, эсептегичтин же алдын ала төлөө картасынын бузук экендиги табылганда, газ берүүчү аны акысыз негизде алмаштырууга милдеттүү.

4. Керектөөчү атайылап механикалык таасир кылган учурларды кошпогондо, эсептегичтин бузук экендиги табылганда, газ берүүчү эсептегичтин бузук болгондугуна   байланыштуу керектөөчү тарткан чыгымдардын ордун толтурууга милдеттүү.

5.  Керектөөчүнүн атайылап механикалык таасир кылуусуна байланыштуу эсептегичтин бузулгандыгын газ берүүчү тапканда:

а) керектөөчү эсептегичти оӊдоого же алмаштырууга байланышкан чыгымдардын ордун толтурат;

б) приборду биринчи ирет бузган керектөөчү газдын бир жылда керектелишинин 5%н төлөөгө милдеттүү;

в) приборду кайталап бузган керектөөчү  газдын бир жылда керектелишинин 25%н төлөөгө милдеттүү.

6. Газ берүүчү керектөөчүнү сапатсыз (телефондон же башка турмуш-тиричиликтик приборлордон жана түзүлүштөрдөн улам иштебей калуучу) алдын ала төлөө картасы менен камсыз кылганда же дем алыш күндөрү эртеӊ мененки 10.00дөн тартып кечки 20.00гө чейин алдын ала төлөө картасына акча салуу үчүн жеткиликтүү орундар болбогондо, газ берүүчү керектөөчүгө келтирилген чыгымдардын жана зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толтурууга милдеттүү.

7. Керектөөчүнүн күнөөсүсүз ага жаратылыш газын берүү токтотулганда, керектөөчү тарткан чыгымдарды жана зыянды газ берүүчү  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык компенсациялоого милдеттүү.

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 817