“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө («Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө»)” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору 2017-жылдын 15-ноябрынан тартып коомдук талкууга коюлат

15-11-2017 16:48

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты Т.Зулпукаров

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-89-37,

Каттоо  № 6-22070/17      14.11.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

Долбоор  

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө («Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө») Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

1-берене. Кыргыз Республикасынын «Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө» Мыйзамына («Свободные горы» гезитинин № 1 тиркемеси, 1992-жылдын августу) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

12-беренедеги:

1) 4-бөлүктөгү «20» саны «10» саны менен алмаштырылсын;

2) 10-бөлүктөгү «15» жана «20» сандары «8» жана «10» сандары менен алмаштырылсын;

3)  11-бөлүктөгү «15» саны «8» саны менен алмаштырылсын;

  1.  12-бөлүктөгү  «20» саны «10» саны менен алмаштырылсын;
  2. 13-бөлүктөгү  «20» саны «10» саны менен алмаштырылсын;

 

2-берене. «Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Ведомосттору 1994-ж., № 3, 76-берене) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

17-беренедеги:

1) 3-бөлүктөгү «20» саны «10» саны менен алмаштырылсын;

2) 5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

 «Турак жай-куруу кооперативдерине кирген же жеке турак жай (батир) курууну (сатып алууну) жүзөгө ашырып жаткан жана башка турак жайы (батири) жок ички иштер органдарынын кызматкерлери, ипотекалык кредитти жеӊилдетилген шарттарда алууга укуктуу.»;

  1. төмөнкүдөй мазмундагы 61 жана 71 бөлүктөр менен толукталсын:

«Ички иштер органдарынын кызматкерлерине кызмат өтөгөн жери боюнча турак жайын төлөө боюнча карызын жабууга же жеке турак жай курууга, жеке турак жай (батир) сатып алууга каржылык-кредиттик мекемелердин кредити боюнча, 8 календардык жылдын ичинде кынтыксыз жана үзгүлтүксүз кызмат өтөгөндөргө – 50 пайыз өлчөмүндө, 10 же андан жогору календардык жылдарга – 100 пайыз өлчөмүндө акысыз каржылык жардам көрсөтүлөт.

8 же андан жогору календардык жылдары бар ички иштер органдарынын кызматкерлерине, алар запаска же отставкага бошотулгандан кийин жашай турган калктуу пункттардын  турак жай-куруу (турак жай) кооперативдерине кирүүгө укук берилет.»;.  

3-берене. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө» Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Ведомосттору 2003-ж., № 12, 554-берене) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

34-берендеги:

1) 5-бөлүктөгү «20» саны «10» саны менен алмаштырылсын;

2) 12-бөлүктөгү «15» саны «8» саны менен алмаштырылсын;

3) 13-бөлүк төмөнкүдөй мазмунда баяндалсын:

«Туруктуу жашоого турак жайлары жок же турак жайын жакшыртууга муктаж болгон,  турак жай-куруу кооперативдерине кирген же жеке турак жай курууну жүзөгө ашырып жаткан кызматкерлерге турак жай мыйзамдары менен каралган нормалардан чыгып, алар кызмат өтөгөн орду боюнча жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын каражаттарынын эсебинен төмөнкүлөргө акысыз каржылык жардам көрсөтүлөт: 8 жылдан кем эмес жалпы кызмат өтөгөн жылдары барларга – 50 пайыз, ал эми 10 жылдан кем эмес кызмат өтөгөндөргө -  турак жай-курулуш (турак жай) кооперативдерине караштуу турак жайдын наркынан 100 пайыз, же жеке турак үйлөрүн курууга алынган банктын кредитине. Бул жеӊилдик кызматта туруунун чектүү жашына жеткенде, ден соолугунун абалы боюнча же уюштуруу-штаттык иш-чараларга байланыштуу кызматтан бошотулган  жарандарга да сакталат.»;

 

4-берене. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө» (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Ведомосттору 1994-ж., № 3, 78-берене) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

17-беренедеги:

  1. төмөнкүдөй мазмундагы 6- бөлүк менен толукталсын:

«Улуттук коопсуздук органдарынын жашы, ден соолугунун абалы, штаттардын кыскартылышы же үй-бүлөлүк же башка маанилүү жагдайлары боюнча запаска же отставкага бошотулган жана 10 жана андан жогору календардык кызмат өтөгөн жылдары бар кызматкерлерине, алар тандап алган жери боюнча ээлеп турган же берилген мамлекеттик батирлер жеке менчигине бекер берилет.»;

 

5-берене. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө» Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Ведомосттору 2009-ж., № 7, 734-берене) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

50-берененин 5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Өзүнүн жашаган жери жок прокуратура органдарынын кызматкерлери прокуратура органдарынын балансында турган кызматтык батирлер менен, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана мамлекеттик администрациялар берген башка турак жайлар менен камсыз болушат.

Прокуратура органдарынын жашы, ден соолугунун абалы, штаттардын кыскартылышы же үй-бүлөлүк абалы же башка маанилүү жагдайлары боюнча запаска же отставкага бошотулган жана 10 жана андан жогору календардык кызмат өтөгөн жылдары бар кызматкерлерге, алар тандап алган жери боюнча ээлеп турган же берилген мамлекеттик батирлер жеке менчигине бекер берилет.»;

 

6-берене. Бул мыйзам расмий жарыялангандан 10 күндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                                                                                                                                                                                                         А.Ш. Атамбаев

 

 

 

 

 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Аскер кызматчалырынын статусу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын  прокуратурасы жөнүндө») Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна

НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ

1. Максаты жана милдети

            Ушул Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Аскер кызматчалырынын статусу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө», «Кылмыш-жаза аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө») өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзам долбоорунун максаты жана милдети катары аскер кызматчыларды жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин турак жай менен камсыздоо жаатында мамлекеттик колдоону өркүндөтүү болуп эсептелет. Бул мыйзам долбоору аскер кызматчыларына жана кызматкерлерине аларга берилген же алар жашаган кызматтык турак жайларды бекер менчиктештирүүгө укук берүүчү мыйзам тарабынан белгиленген кызмат өтөгөн жылдарынын узактыгынын мөөнөтүн кыскартууга багытталган.

 

2. Баяндоо бөлүгү

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 46-беренесине ылайык, ар бир адамдын турак жайга укугу бар, мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары турак жайга укукту ишке ашыруу үчүн шарттарды түзөт.

Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексинин 58-беренесинин 1-бөлүгү мамлекеттик турак жай фондунан турак жайларды жарандардын менчигине берүүнү, анын ичинде мыйзам менен каралган учурларда бекер берүүнү да карайт.

Жогорудагыдан көрүнүп тургандай, Кыргыз Республикасынын мыйзамы аскер кызматчыларына жана кызматкерлерине турак жайды берүүдөн тышкары, кийин алардын турак жайды менчиктештирип алуу мүмкүнчүлүгүн  карайт. 

Мыйзам долбоору сунуштаган өзгөртүүлөр, аскер кызматчыларынын (кызматкерлеринин) Куралдуу Күчтөрдө, башка аскердик түзүмдөрдө кызмат кылууга жана  ички иштер органдарында кызмат кылууга каалоосун күчөтүүгө  өбөлгө болот, турак жай шарттарын жакшыртуу боюнча аскер кызматчыларынын жана кызматкерлеринин кайрадан кайрылуу мүмкүндүгүн четтетет.

Аскер кызматчылардын жана кызматкерлердин кызматы (а.и. алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн) жеке коопсуздугунун тобокелдиги менен байланышкандыгын  белгилеп кетүү керек, басымдуу учурда кызмат нормаланган эмес, майрам жана эс алуу күндөрү алар күжүрмөн нөөмөттүү аткарышат жана улуттук жана коомдук коопсуздукту камсыздоого тартылышат.

Ушуга байланыштуу жана турак жайга аскер кызматчыларынын жана кызматкерлердин укуктарын толук ишке ашыруу, аскердик кызматтын жана  укук коргоо органдарындагы кызматтын аброюн кармап туруу жана турак жай мамилелерди жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аскер кызматчылары (кызматкерлери) үчүн каралган социалдык кепилдиктерди жогорулатуу, ошондой эле көрсөтүлгөн категориядагы адамдардын алдында мамлекеттин жоопкерчилигин күчөтүү максатында ушул мыйзам долбоору сунушталат.

Мыйзам долбоору кабыл алынган учурда, берилген турак жайды менчиктештирүү укугуна аскер кызматчылары (кызматкерлери) мыйзамдарда каралган учурларда ээ болушат.

 

3. Социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык ыктымал кесепеттердин болжолу

Мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык мүмкүн болуучу кесепеттерди алып келбейт.

 

4. Долбоордун мыйзамдарга ылайык келүү анализи

Учурдагы улуттук жана эл аралык мыйзамдардын ченемдерин анализдөөнүн жыйынтыктары боюнча берилген Мыйзам долбоору учурдагы ченемдик укуктук актыларга, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болгон белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге каршы келбегендиги аныкталды.

 

5. Каржылоонун зарылчылыгы тууралуу маалымат

Ушул Мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарды талап кылбайт, мында ушул долбоорду ишке ашыруу үчүн чыгымдар мамлекеттик органдар үчүн тийиштүү жылга карата каралып бөлүнгөн каражаттардын чегинде жүзөгө ашырылат.

 

6. Регулятивдик таасир этүүнүн анализи тууралуу маалымат

Берилган Мыйзам долбоору регулятивдик таасир этүүнүн анализин талап кылбайт жана ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган эмес.                                                      

 

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңешинин депутаттары

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө («Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө») Кыргыз Республикасынын Мыйзамына карата

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

 

Колдонуудагы редакция

Сунушталган редакция

«Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө» Мыйзамы

12-статья. Турак жайлар менен камсыз кылынууга укугу, жер участокторуна акы төлөө

Аскер кызматчылары турак жайлар менен мамлекет тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилөөчү тартипте камсыз кылынат.

Аскер кызматчыларына (мөөнөттүк кызматтагы аскер кызматчыларынан тышкары) жана аны менен чогуу жашаган үй-бүлө мүчөлөрүнө аскер кызматчысы кызмат ордуна келгенден тартып мыйзамдардын талаптарына жооп берүүчү турак жайлар берилет. Турак жайлар ошол региондогу калк үчүн кабыл алынгандан кем эмес ченемдер боюнча мамлекеттин фонддорунан бөлүп берилет. Аскер кызматчылары жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү туруктуу турак жай алганга чейин кызмат орду боюнча (аскер бөлүгүнүн дарегине, убактылуу жашаган дарек боюнча) каттатышат. Аларга кызматтык турак жайлар берилет же кызмат орду боюнча убактылуу турак жай жалдагандыгы (жалдоо) үчүн акчалай компенсация төлөнүп берилет.

Үй-бүлөсү бар жогорку аскер-окуу жайларынын курсанттары үй-бүлөлүк жатаканаларга жайгаштырылат, ал эми мындай жатаканалар жок болгон учурда аларга убактылуу турак жай жалдагандыгы (жалдоо) үчүн акчалай компенсация төлөнүп берилет.

Жашы, оорусу, штаттарды кыскартуу же үй-бүлөлүк жана башка маанилүү жагдайлар боюнча запаска бошотулган же отставкага чыгышкан контракттык кызматтын аскер кызматчылары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан турак жайлар менен биринчи кезектеги тартипте камсыз кылынат. Мында офицерлерди кошпогондо, контракт боюнча кызмат өтөп жаткан аскер кызматчыларын турак жайлар менен камсыз кылуу эгерде алар 20 жана андан ашык календардык жыл кызмат өтөгөн шартта көрсөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт.

Аскер кызматынын милдеттерин аткаруу мезгилинде майып болушкан жана ушуга байланыштуу аскер кызматынан бошотулган аскер кызматчыларына турак жай аянты тандап алган жери боюнча кезексиз берилет.

Полковник, ага теңдеш жана жогору наамдагы аскер кызматында турган, запаска же отставкага бошотулган офицер курамындагы адамдарга, ошондой эле аскер бөлүктөрүнүн командирлерине, аскер-окуу жайларынын окутуучу-аскер кызматчыларына, окумуштуу даражасы бар аскер кызматчыларына колдонуудагы мыйзамдар тарабынан белгиленген өлчөмдөгү кошумча турак жай аянты берилет.

Эл аралык келишимдик милдеттенмелерге ылайык Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен тизмекке ылайык бийик тоолуу райондорго, алыскы жана барууга кыйын зоналарга аскердик кызмат өтөөгө жиберилген, 20 календардык жыл жана андан ашык иштеген контракт боюнча кызмат өтөп жаткан аскер кызматчылары үчүн алар ээлеген турак жай аянты (кызматтык турак жай аянтынан жана жабык же обочолонгон аскер шаарчаларында турган жайдан тышкары) алар чегарадан тышкары жана көрсөтүлгөн жерлерде болгон бардык мезгилге брондолот.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында турак жай аянтын брондоонун башка негиздери да кошумча каралышы мүмкүн.

Турак жай-курулуш (турак) кооперативдерине кирген же жекече турак үй (квартира) курууну жүзөгө ашырган (сатып алган) жана башка турак үйү (квартирасы) жок аскер кызматчылары жеңилдетилген шарттарда ипотекалык кредит алууга укуктуу.

Аскер кызматчыларына кызмат өтөгөн жери боюнча турак жайга акы төлөө же жекече турак жай курууга, жеке турак үй (квартира) сатып алууга финансы-кредит мекемелеринен алынган кредит боюнча карыздарын төлөөдө 15 календардык жыл ичинде аскер кызматын кынтыксыз жана үзгүлтүксүз өтөгөндөргө - 50 пайыз өлчөмүндө, 20 календардык жыл же андан ашык иштегендерге - 100 пайыз өлчөмүндө акысыз финансылык жардам көрсөтүлөт.

15 жана андан ашык календардык жыл кызмат өтөгөн аскер кызматчыларына алар запаска же отставкага бошогондон кийин жашай турган калктуу пункттарда турак жай-курулуш (турак жай) кооперативдерине кирүү укугу берилет.

Аскер кызматчылары (мөөнөттүк кызматтагы аскер кызматчыларынан тышкары), ошондой эле аскер кызматынан жашы, ден соолугу, штаттардын кыскарышы, үй-бүлөлүк абалы жана башка маанилүү жагдайлар боюнча запаска же отставкага бошотулган, 20 жана андан ашык календардык жыл кызмат өтөгөн адамдар жерге ижара акысын төлөөдөн бошотулушат.

Жашы, ден соолугу, штаттардын кыскарышы же үй-бүлөлүк жана башка маанилүү жагдайлар боюнча запаска же отставкага бошотулган, 20 жана андан ашык календардык жыл кызмат өтөгөн офицер курамындагы адамдарга, прапорщиктерге жашоого тандап алган жеринде алар ээлеп турган же аларга берилген мамлекеттик квартиралар жеке менчикке бекер берилет.

2 жылдык мөөнөткө запастан кыска мөөнөттүк аскер кызматына чакырылган, ошондой эле 3 жылга чейинки мөөнөткө контракт боюнча аскер кызматына кабыл алынган офицерлерге жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө алар запастан аскердик кызматка аныкталганга чейин ээлеген турак жайы бул кызматты өтөөнүн бүткүл мезгилине сакталып калат. Алар турак жай аянтын алуу тизмесинен чыгарылышы мүмкүн эмес.

Мөөнөттүк кызматтын аскер кызматчыларына алар кызматка чакырылганга чейин ээлеп турушкан турак жайы сакталып калат жана алар турак жай алуу кезегинин тизмесинен чыгарылышы мүмкүн эмес. Эгерде үй-бүлөнүн курамында өз алдынча эмгек акысы бар адамдар болбосо, мөөнөттүк кызматтагы аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрү алар ээлеп турган турак жайы үчүн колдонуудагы мыйзамдар тарабынан белгиленген учурдагы квартира акысынын эң аз ставкасы боюнча төлөнөт.

Ушул статьяда каралган турак жайга болгон укуктар бузулган учурда аскер кызматчылары, аскер кызматынан запаска же отставкага бошотулган адамдар жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү алардын мыйзамдуу укуктарын канааттандыруу жана зыян келтирилген учурда ордун толтуруу жөнүндө тиешелүү аскер башкармасынын органына же башка мамлекеттик органга доо коюу менен сотко кайрылуу укугуна ээ.

Турак жайлар менен камсыз болгон аскер кызматчылары аскердик кызмат өтөп жаткан мамлекеттик орган менен турак жай жалдоо келишимин түзөт. Келишимде турак жайды берүү, аны күтүү жана бошотуу тартиби аныкталат. Келишимди түзүү шарты жана тартиби аскер кызматчысы аскердик кызмат өтөп жаткан мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан аныкталат.

Эгерде алар мамлекет тарабынан турак жай менен камсыз кылынган болсо, аскер кызматчыларын бир мамлекеттик органдан башкасына которууда мындай аскер кызматчылары турак жай шарттарын жакшыртуу учурларынан тышкары, жаңы кызмат өтөө орду боюнча турак жай алууга талапкер боло алышпайт.

Контракт боюнча аскердик кызмат өтөп жаткан жана аскердик кызматта календардык эсептөөдө 10 жана андан көп жыл иштеген жылдары бар аскер кызматчылары турак жай алууга, жеке турак жай курууга зайым алуу жолу, анын ичинде курулушка үлүштүк катышуу жолу менен турак жайга укугун ишке ашыра алышат.

Аскердик кызматынын календардык узактыгы 20 жана андан көп жылды түзгөн, аскердик кызматтан бошотулуп жаткан убакта турак жай менен камсыз болбогон офицердик курамдын адамдары жана прапорщиктер бошотулуунун алдында акыркы аскердик кызмат өтөгөн орду боюнча турак жай алууга (турак жай шартын жакшыртууга) кезекке тургандардын тизмесинен алардын макулдугу жок чыгарылбайт жана ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык турак жай менен камсыз болушат.

Аскердик кызматтан бошотулган аскер кызматчыларынын жана жарандардын  ушул берененин 5 жана 6-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн кандай болбосун формаларда турак жайга болгон укугун ишке ашыруусу, аскердик кызматтан бошотулган аскер кызматчыларынын жана жарандарынын мамлекеттик турак жай менен камсыз кылууга байланышкан мындан аркы укуктук мамилелерин токтотот.

Аскердик кызматтын милдеттерин аткарган мезгилде, Кыргыз Республикасын куралдуу коргоодо, жамааттык коопсуздук боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерин аткарууда же тынчтыкты сактоочу операцияларга кагышууда, ошого тете эле жаратылыш кырсыктарынын, катастрофалардын жана авариялардын кесепеттерин жоюуда майып болгон жана ушуга байланыштуу аскердик кызматтан бошотулган аскер кызматчылары иштеген жылдарына карабастан тандап алып жашаган жери боюнча биринчи кезекте турак жайга укугун ишке ашырышат.

Эскертүү. Аскер шаарчасы - аскердик бөлүктү (мекемени) квартирага айландыруу жана аскер кызматчыларын, жумушчуларды жана кызматчыларды жайгаштыруу үчүн пайдаланылуучу бир жер участогунда жайгашкан имараттардын жана курулмалардын комплекси. Аскер шаарчалары ачык жана жабык болуп бөлүнөт. Жабык аскер шаарчаларына калктуу пункттарда жайгашкан өткөрмө тутуму бар аскердик бөлүктөрдүн аскер шаарчалары, ошондой эле калктуу пункттардан тышкары жайгашкан аскердик бөлүктөрдүн өзүнчө обочолонгон аскер шаарчалары кирет.

 

12-статья. Турак жайлар менен камсыз кылынууга укугу, жер участокторуна акы төлөө

Аскер кызматчылары турак жайлар менен мамлекет тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилөөчү тартипте камсыз кылынат.

Аскер кызматчыларына (мөөнөттүк кызматтагы аскер кызматчыларынан тышкары) жана аны менен чогуу жашаган үй-бүлө мүчөлөрүнө аскер кызматчысы кызмат ордуна келгенден тартып мыйзамдардын талаптарына жооп берүүчү турак жайлар берилет. Турак жайлар ошол региондогу калк үчүн кабыл алынгандан кем эмес ченемдер боюнча мамлекеттин фонддорунан бөлүп берилет. Аскер кызматчылары жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү туруктуу турак жай алганга чейин кызмат орду боюнча (аскер бөлүгүнүн дарегине, убактылуу жашаган дарек боюнча) каттатышат. Аларга кызматтык турак жайлар берилет же кызмат орду боюнча убактылуу турак жай жалдагандыгы (жалдоо) үчүн акчалай компенсация төлөнүп берилет.

Үй-бүлөсү бар жогорку аскер-окуу жайларынын курсанттары үй-бүлөлүк жатаканаларга жайгаштырылат, ал эми мындай жатаканалар жок болгон учурда аларга убактылуу турак жай жалдагандыгы (жалдоо) үчүн акчалай компенсация төлөнүп берилет.

Жашы, оорусу, штаттарды кыскартуу же үй-бүлөлүк жана башка маанилүү жагдайлар боюнча запаска бошотулган же отставкага чыгышкан контракттык кызматтын аскер кызматчылары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан турак жайлар менен биринчи кезектеги тартипте камсыз кылынат. Мында офицерлерди кошпогондо, контракт боюнча кызмат өтөп жаткан аскер кызматчыларын турак жайлар менен камсыз кылуу эгерде алар 10 жана андан ашык календардык жыл кызмат өтөгөн шартта көрсөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт.

Аскер кызматынын милдеттерин аткаруу мезгилинде майып болушкан жана ушуга байланыштуу аскер кызматынан бошотулган аскер кызматчыларына турак жай аянты тандап алган жери боюнча кезексиз берилет.

Полковник, ага теңдеш жана жогору наамдагы аскер кызматында турган, запаска же отставкага бошотулган офицер курамындагы адамдарга, ошондой эле аскер бөлүктөрүнүн командирлерине, аскер-окуу жайларынын окутуучу-аскер кызматчыларына, окумуштуу даражасы бар аскер кызматчыларына колдонуудагы мыйзамдар тарабынан белгиленген өлчөмдөгү кошумча турак жай аянты берилет.

Эл аралык келишимдик милдеттенмелерге ылайык Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен тизмекке ылайык бийик тоолуу райондорго, алыскы жана барууга кыйын зоналарга аскердик кызмат өтөөгө жиберилген, 20 календардык жыл жана андан ашык иштеген контракт боюнча кызмат өтөп жаткан аскер кызматчылары үчүн алар ээлеген турак жай аянты (кызматтык турак жай аянтынан жана жабык же обочолонгон аскер шаарчаларында турган жайдан тышкары) алар чегарадан тышкары жана көрсөтүлгөн жерлерде болгон бардык мезгилге брондолот.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында турак жай аянтын брондоонун башка негиздери да кошумча каралышы мүмкүн.

Турак жай-курулуш (турак) кооперативдерине кирген же жекече турак үй (квартира) курууну жүзөгө ашырган (сатып алган) жана башка турак үйү (квартирасы) жок аскер кызматчылары жеңилдетилген шарттарда ипотекалык кредит алууга укуктуу.

Аскер кызматчыларына кызмат өтөгөн жери боюнча турак жайга акы төлөө же жекече турак жай курууга, жеке турак үй (квартира) сатып алууга финансы-кредит мекемелеринен алынган кредит боюнча карыздарын төлөөдө 8 календардык жыл ичинде аскер кызматын кынтыксыз жана үзгүлтүксүз өтөгөндөргө - 50 пайыз өлчөмүндө, 10 календардык жыл же андан ашык иштегендерге - 100 пайыз өлчөмүндө акысыз финансылык жардам көрсөтүлөт.

8 жана андан ашык календардык жыл кызмат өтөгөн аскер кызматчыларына алар запаска же отставкага бошогондон кийин жашай турган калктуу пункттарда турак жай-курулуш (турак жай) кооперативдерине кирүү укугу берилет.

Аскер кызматчылары (мөөнөттүк кызматтагы аскер кызматчыларынан тышкары), ошондой эле аскер кызматынан жашы, ден соолугу, штаттардын кыскарышы, үй-бүлөлүк абалы жана башка маанилүү жагдайлар боюнча запаска же отставкага бошотулган, 20 жана андан ашык календардык жыл кызмат өтөгөн адамдар жерге ижара акысын төлөөдөн бошотулушат.

Жашы, ден соолугу, штаттардын кыскарышы же үй-бүлөлүк жана башка маанилүү жагдайлар боюнча запаска же отставкага бошотулган, 10 жана андан ашык календардык жыл кызмат өтөгөн офицер курамындагы адамдарга, прапорщиктерге жашоого тандап алган жеринде алар ээлеп турган же аларга берилген мамлекеттик квартиралар жеке менчикке бекер берилет.

2 жылдык мөөнөткө запастан кыска мөөнөттүк аскер кызматына чакырылган, ошондой эле 3 жылга чейинки мөөнөткө контракт боюнча аскер кызматына кабыл алынган офицерлерге жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө алар запастан аскердик кызматка аныкталганга чейин ээлеген турак жайы бул кызматты өтөөнүн бүткүл мезгилине сакталып калат. Алар турак жай аянтын алуу тизмесинен чыгарылышы мүмкүн эмес.

Мөөнөттүк кызматтын аскер кызматчыларына алар кызматка чакырылганга чейин ээлеп турушкан турак жайы сакталып калат жана алар турак жай алуу кезегинин тизмесинен чыгарылышы мүмкүн эмес. Эгерде үй-бүлөнүн курамында өз алдынча эмгек акысы бар адамдар болбосо, мөөнөттүк кызматтагы аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрү алар ээлеп турган турак жайы үчүн колдонуудагы мыйзамдар тарабынан белгиленген учурдагы квартира акысынын эң аз ставкасы боюнча төлөнөт.

Ушул статьяда каралган турак жайга болгон укуктар бузулган учурда аскер кызматчылары, аскер кызматынан запаска же отставкага бошотулган адамдар жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү алардын мыйзамдуу укуктарын канааттандыруу жана зыян келтирилген учурда ордун толтуруу жөнүндө тиешелүү аскер башкармасынын органына же башка мамлекеттик органга доо коюу менен сотко кайрылуу укугуна ээ.

Турак жайлар менен камсыз болгон аскер кызматчылары аскердик кызмат өтөп жаткан мамлекеттик орган менен турак жай жалдоо келишимин түзөт. Келишимде турак жайды берүү, аны күтүү жана бошотуу тартиби аныкталат. Келишимди түзүү шарты жана тартиби аскер кызматчысы аскердик кызмат өтөп жаткан мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан аныкталат.

Эгерде алар мамлекет тарабынан турак жай менен камсыз кылынган болсо, аскер кызматчыларын бир мамлекеттик органдан башкасына которууда мындай аскер кызматчылары турак жай шарттарын жакшыртуу учурларынан тышкары, жаңы кызмат өтөө орду боюнча турак жай алууга талапкер боло алышпайт.

Контракт боюнча аскердик кызмат өтөп жаткан жана аскердик кызматта календардык эсептөөдө 10 жана андан көп жыл иштеген жылдары бар аскер кызматчылары турак жай алууга, жеке турак жай курууга зайым алуу жолу, анын ичинде курулушка үлүштүк катышуу жолу менен турак жайга укугун ишке ашыра алышат.

Аскердик кызматынын календардык узактыгы 10 жана андан көп жылды түзгөн, аскердик кызматтан бошотулуп жаткан убакта турак жай менен камсыз болбогон офицердик курамдын адамдары жана прапорщиктер бошотулуунун алдында акыркы аскердик кызмат өтөгөн орду боюнча турак жай алууга (турак жай шартын жакшыртууга) кезекке тургандардын тизмесинен алардын макулдугу жок чыгарылбайт жана ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык турак жай менен камсыз болушат.

Аскердик кызматтан бошотулган аскер кызматчыларынын жана жарандардын  ушул берененин 5 жана 6-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн кандай болбосун формаларда турак жайга болгон укугун ишке ашыруусу, аскердик кызматтан бошотулган аскер кызматчыларынын жана жарандарынын мамлекеттик турак жай менен камсыз кылууга байланышкан мындан аркы укуктук мамилелерин токтотот.

Аскердик кызматтын милдеттерин аткарган мезгилде, Кыргыз Республикасын куралдуу коргоодо, жамааттык коопсуздук боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерин аткарууда же тынчтыкты сактоочу операцияларга кагышууда, ошого тете эле жаратылыш кырсыктарынын, катастрофалардын жана авариялардын кесепеттерин жоюуда майып болгон жана ушуга байланыштуу аскердик кызматтан бошотулган аскер кызматчылары иштеген жылдарына карабастан тандап алып жашаган жери боюнча биринчи кезекте турак жайга укугун ишке ашырышат.

Эскертүү. Аскер шаарчасы - аскердик бөлүктү (мекемени) квартирага айландыруу жана аскер кызматчыларын, жумушчуларды жана кызматчыларды жайгаштыруу үчүн пайдаланылуучу бир жер участогунда жайгашкан имараттардын жана курулмалардын комплекси. Аскер шаарчалары ачык жана жабык болуп бөлүнөт. Жабык аскер шаарчаларына калктуу пункттарда жайгашкан өткөрмө тутуму бар аскердик бөлүктөрдүн аскер шаарчалары, ошондой эле калктуу пункттардан тышкары жайгашкан аскердик бөлүктөрдүн өзүнчө обочолонгон аскер шаарчалары кирет.

 

Закон Кыргызской Республики «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики»

17-статья. Ички иштер органдарынын кызматкерлерин турак-жай менен камсыздоо

Ички иштер органдарынын кызматкерлерин жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын же турак-жай курулуш кооперативдердин турак жай фондуларынын эсебинен (өз тандоосу боюнча) биринчи кезекте турак-жай аянты менен камсыздоо кепилденет.

Ички иштер органдары колдо болгон каражаттарынын эсебинен өз кызматкерлери үчүн турак-жай сатып алууга укуктуу.

Ички иштер органдарынын кызматкерлерине жана кызматтан курагына, ден-соолугуна, штаттарды кыскартууга байланыштуу бошотулган жана 20 календардык жылдан кем эмес кызмат өтөгөн адамдарга, ошондой эле ички иштер органдарынын кызматтык ишин аткарууга байланыштуу курман болгон же каза болгон кызматкерлеринин үй-бүлө мүчөлөрүнө мамлекеттик жана ведомстволук турак-жай фондусунан ээлеп турган турак-жайлары менчикке акысыз берилет.

Ички иштер органдарынын кызматтык ишин аткарууга байланыштуу курман болгон (каза болгон) кызматкеринин үй-бүлө мүчөлөрү башка турак-жай берилмейинче кызматтык турак жайдан чыгарылбайт.

Ички иштер органдарынын кызматкерлерине жеке, кооперативдик жана дачалык үй-куруу үчүн пайызсыз же жеңилдетилген ссуда берилет жана ал мыйзамда белгиленген тартипте жоюлат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ички иштер органдарынын кызматкери кызматтык иштерин аткарууга байланыштуу курман болгон (каза болгон) учурда, курман болгон (каза болгон) кызматкерлердин үй-бүлөсүнө, эгер зарыл болсо, турак-жай аянтын кезексиз алууга же турак-жай шартын жакшыртууга укук берилет.

Ички иштер органдарынын жарандардын менчигине таандык турак үйлөрдү келишим боюнча жалдап турушкан кызматкерлерине ички иштер органдарынын тийиштүү сметаларынын эсебинен тийиштүү өлчөмдөгү компенсация төлөнүп берилет.

Офицердик курамдагы, полковник же андан жогорку наамдагы кызматта турган же запаска бошотулган адамдарга мыйзамда белгиленген өлчөмдө кошумча турак-жай аянты берилет.

 

17-статья. Ички иштер органдарынын кызматкерлерин турак-жай менен камсыздоо

Ички иштер органдарынын кызматкерлерин жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын же турак-жай курулуш кооперативдердин турак жай фондуларынын эсебинен (өз тандоосу боюнча) биринчи кезекте турак-жай аянты менен камсыздоо кепилденет.

Ички иштер органдары колдо болгон каражаттарынын эсебинен өз кызматкерлери үчүн турак-жай сатып алууга укуктуу.

Ички иштер органдарынын кызматкерлерине жана кызматтан курагына, ден-соолугуна, штаттарды кыскартууга байланыштуу бошотулган жана 10 календардык жылдан кем эмес кызмат өтөгөн адамдарга, ошондой эле ички иштер органдарынын кызматтык ишин аткарууга байланыштуу курман болгон же каза болгон кызматкерлеринин үй-бүлө мүчөлөрүнө мамлекеттик жана ведомстволук турак-жай фондусунан ээлеп турган турак-жайлары менчикке акысыз берилет.

Ички иштер органдарынын кызматтык ишин аткарууга байланыштуу курман болгон (каза болгон) кызматкеринин үй-бүлө мүчөлөрү башка турак-жай берилмейинче кызматтык турак жайдан чыгарылбайт.

Турак жай-куруу кооперативдерине кирген же жеке турак жай (батир) курууну (сатып алууну) жүзөгө ашырып жаткан жана башка турак жайы (батири) жок ички иштер органдарынын кызматкерлери, ипотекалык кредитти жеӊилдетилген шарттарда алууга укуктуу.

Ички иштер органдарынын кызматкерлерине кызмат өтөгөн жери боюнча турак жайын төлөө боюнча карызын жабууга же жеке турак жай курууга, жеке турак жай (батир) сатып алууга каржылык-кредиттик мекемелердин кредити боюнча, 8 календардык жылдын ичинде кынтыксыз жана үзгүлтүксүз кызмат өтөгөндөргө – 50 пайыз өлчөмүндө, 10 же андан жогору календардык жылдарга – 100 пайыз өлчөмүндө акысыз каржылык жардам көрсөтүлөт.

8 же андан жогору календардык жылдары бар ички иштер органдарынын кызматкерлерине, алар запаска же отставкага бошотулгандан кийин жашай турган калктуу пункттардын  турак жай-куруу (турак жай) кооперативдерине кирүүгө укук берилет.

Ички иштер органдарынын кызматкери кызматтык иштерин аткарууга байланыштуу курман болгон (каза болгон) учурда, курман болгон (каза болгон) кызматкерлердин үй-бүлөсүнө, эгер зарыл болсо, турак-жай аянтын кезексиз алууга же турак-жай шартын жакшыртууга укук берилет.

Ички иштер органдарынын жарандардын менчигине таандык турак үйлөрдү келишим боюнча жалдап турушкан кызматкерлерине ички иштер органдарынын тийиштүү сметаларынын эсебинен тийиштүү өлчөмдөгү компенсация төлөнүп берилет.

Офицердик курамдагы, полковник же андан жогорку наамдагы кызматта турган же запаска бошотулган адамдарга мыйзамда белгиленген өлчөмдө кошумча турак-жай аянты берилет.

 

«Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө» Мыйзамы

34-статья. Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерин турак-жай аянты менен камсыз кылуу

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери мыйзамдарда белгиленген ченемдер боюнча үч жыл ичинде жергиликтүү бийлик органдары тарабынан берилүүчү өзүнчө квартира же үй түрүндөгү турак жай аянтын алуу укугуна ээ. Белгиленген мөөнөттө турак жай аянты берилгенге чейин алар жатакана менен камсыз кылынат, болбосо убактылуу турак жайды жалдагандыгы (жалдап алгандыгы) үчүн турак жайды жалдоо (жалдаганга берүү) келишиминде эскертилген, бирок жалдоочунун кызмат акысынан ашпаган өлчөмдө, жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын каражаттарынын эсебинен акчалай компенсация төлөнүп берилет.

Жазык-аткаруу тутуму Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте түзүлүүчү ведомстволук турак жай фондусуна ээ болушу мүмкүн.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жеңилдик шарттарында жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине турак жайды жеке менчикке анын 50 пайыздык наркы менен сата алышат.

Жазык-аткаруу тутумунун органдары колдо бар каражаттардын эсебинен өз кызматкерлери үчүн турак жайды алууга укугу бар.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине жана кызматтан жашы, денсоолугунун абалы, штаттардын кыскаргандыгы боюнча бошотулган жана 20 календардык жылдан кем эмес иштеген жылдары үчүн, ошондой эле жазык-аткаруу тутумунун кызматтык ишин жүзөгө ашырышына байланыштуу курман болгон же өлгөн кызматкерлеринин үйбүлө мүчөлөрүнө мамлекеттик жана ведомстволук турак жай фондусунан өздөрү ээлеген турак жайлар менчигине бекер өткөрүп берилет.

Кызмат ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу курман болгон (өлгөн) жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин үйбүлө мүчөлөрү кызматта иштеген жана жашап турган мөөнөтүнө карабастан башка турак жай берилмейинче кызматтык турак жайдан чыгарылууга тийиш эмес.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине жеке, кооперативдик турак жай жана дача курулушу үчүн пайызсыз же жандырылуучу ссудалары мыйзамда белгиленген тартипте берилет.

(8-бөлүк КР 2009-жылдын 30-декабрындагы N 319 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(9-бөлүк КР 2009-жылдын 30-декабрындагы N 319 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

Кызмат өтөп жаткан, ошондой эле запаска же отставкага чыккан полковник жана андан жогорку наамдагы офицердик курамдагы адамдарга колдонулуп жаткан мыйзамдарда белгиленген өлчөмдө кошумча турак жай аянты берилет.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкери кызматтык ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу курман болгон (өлгөн) учурда курман болгон (кайтыш болгон) адамдын үйбүлөсүнө зарылчылыкка жараша турак жай аянтын кезексиз берүү же турак жай шарттарын жакшыртуу укугу берилет.

Жазык-аткаруу тутумунда кеминде 15 жыл кызмат өтөгөн жазык-аткаруу тутумунун кызматкери запаска же отставкага чыгарылгандан кийин жеңилдиктер менен турак жайды сатып алуу жана турак жайга акы төлөө укугу сакталат.

Туруктуу жашоочу турак жайы болбогон же турак жай шарттарын жакшыртуу үчүн турак жай-курулуш (турак жай) кооперативдерине кирген же турак жай мыйзамдарында каралган ченемдер боюнча жеке курулуш жүргүзгөн кызматкерлерге кызмат өтөгөн жери боюнча жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын каражаттарынын эсебинен бекер каржылоо жардамы берилет:

- жалпы узактыгы 10 жылдан 25 жылга чейин кызмат өтөгөндөргө - 75 пайыздан кем эмес, ал эми жалпы узактыгы 25 жыл же андан узак кызмат өтөгөндөргө - турак жай-курулуш (турак жай) кооперативдерине тиешелүү турак жайдын наркынын 100 пайызы же жеке үй курууга алынган банк кредити. Бул жеңилдик чектелген жашка чыккандыгына жана денсоолугунун абалына же уюштуруу-штаттык иш-чараларга байланыштуу кызматтан бошотулган жарандар үчүн да сакталат.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринен жана органдарынан бошотулган жарандардын макулдугу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан аларга турак жай куруу же сатып алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган өлчөмдөрдө каражат берилиши мүмкүн.

 

34-статья. Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерин турак-жай аянты менен камсыз кылуу

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери мыйзамдарда белгиленген ченемдер боюнча үч жыл ичинде жергиликтүү бийлик органдары тарабынан берилүүчү өзүнчө квартира же үй түрүндөгү турак жай аянтын алуу укугуна ээ. Белгиленген мөөнөттө турак жай аянты берилгенге чейин алар жатакана менен камсыз кылынат, болбосо убактылуу турак жайды жалдагандыгы (жалдап алгандыгы) үчүн турак жайды жалдоо (жалдаганга берүү) келишиминде эскертилген, бирок жалдоочунун кызмат акысынан ашпаган өлчөмдө, жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын каражаттарынын эсебинен акчалай компенсация төлөнүп берилет.

Жазык-аткаруу тутуму Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте түзүлүүчү ведомстволук турак жай фондусуна ээ болушу мүмкүн.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жеңилдик шарттарында жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине турак жайды жеке менчикке анын 50 пайыздык наркы менен сата алышат.

Жазык-аткаруу тутумунун органдары колдо бар каражаттардын эсебинен өз кызматкерлери үчүн турак жайды алууга укугу бар.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине жана кызматтан жашы, денсоолугунун абалы, штаттардын кыскаргандыгы боюнча бошотулган жана 10 календардык жылдан кем эмес иштеген жылдары үчүн, ошондой эле жазык-аткаруу тутумунун кызматтык ишин жүзөгө ашырышына байланыштуу курман болгон же өлгөн кызматкерлеринин үйбүлө мүчөлөрүнө мамлекеттик жана ведомстволук турак жай фондусунан өздөрү ээлеген турак жайлар менчигине бекер өткөрүп берилет.

Кызмат ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу курман болгон (өлгөн) жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин үйбүлө мүчөлөрү кызматта иштеген жана жашап турган мөөнөтүнө карабастан башка турак жай берилмейинче кызматтык турак жайдан чыгарылууга тийиш эмес.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине жеке, кооперативдик турак жай жана дача курулушу үчүн пайызсыз же жандырылуучу ссудалары мыйзамда белгиленген тартипте берилет.

(8-бөлүк КР 2009-жылдын 30-декабрындагы N 319 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(9-бөлүк КР 2009-жылдын 30-декабрындагы N 319 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

Кызмат өтөп жаткан, ошондой эле запаска же отставкага чыккан полковник жана андан жогорку наамдагы офицердик курамдагы адамдарга колдонулуп жаткан мыйзамдарда белгиленген өлчөмдө кошумча турак жай аянты берилет.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкери кызматтык ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу курман болгон (өлгөн) учурда курман болгон (кайтыш болгон) адамдын үйбүлөсүнө зарылчылыкка жараша турак жай аянтын кезексиз берүү же турак жай шарттарын жакшыртуу укугу берилет.

Жазык-аткаруу тутумунда кеминде 8 жыл кызмат өтөгөн жазык-аткаруу тутумунун кызматкери запаска же отставкага чыгарылгандан кийин жеңилдиктер менен турак жайды сатып алуу жана турак жайга акы төлөө укугу сакталат.

Туруктуу жашоого турак жайлары жок же турак жайын жакшыртууга муктаж болгон,  турак жай-куруу кооперативдерине кирген же жеке турак жай курууну жүзөгө ашырып жаткан кызматкерлерге турак жай мыйзамдары менен каралган нормалардан чыгып, алар кызмат өтөгөн орду боюнча жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын каражаттарынын эсебинен төмөнкүлөргө акысыз каржылык жардам көрсөтүлөт: 8 жылдан кем эмес жалпы кызмат өтөгөн жылдары барларга – 50 пайыз, ал эми 10 жылдан кем эмес кызмат өтөгөндөргө -  турак жай-курулуш (турак жай) кооперативдерине караштуу турак жайдын наркынан 100 пайыз, же жеке турак үйлөрүн курууга алынган банктын кредитине. Бул жеӊилдик кызматта туруунун чектүү жашына жеткенде, ден соолугунун абалы боюнча же уюштуруу-штаттык иш-чараларга байланыштуу кызматтан бошотулган жарандарга да сакталат.

«Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө» Мыйзамы

17-статья. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери

Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери иш-аракеттери ушул Мыйзамда каралган маселелердин чечилишин тикеден-тике байланышкан аскер кызматкерлери жана кызматчылар болуп саналат.

Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин чектүү саны Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

Улуттук коопсуздук органдарынын кызматына өздөрүнүн жекече жана ишкердик сапаттары, билими жана ден соолугу боюнча ыктыярдуу түрдө улуттук коопсуздук органдарына жүктөлгөн милдеттерди аткарууга жөндөмдүү болгон, чет мамлекеттин жарандыгы жок республиканын жарандары кабыл алынат. Улуттук коопсуздук органдарында аскер кызматкерлери келишимдик негизде да кызмат өтөй алышат. Улуттук коопсуздук органдарына соттуулугу жоюлгандыгына же алып салынгандыгына карабастан кылмыш кылгандыгы үчүн соттолгон адамдар кызматка турушу мүмкүн эмес.

Аскер кызматчылары болуп саналган улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери Куралдуу Күчтөрдүн жалпы аскердик Уставдарынын, Кыргыз Республикасынын аскер кызматын өтөө жөнүндө башка ченемдик укуктук актыларынын жана жоболорунун негизинде өтөшөт. Алар Кыргыз Республикасынын аскер кызматкерлери үчүн каралган укуктардан жана жеңилдиктерден пайдаланышат.

Улуттук Коопсуздук органдарынын аскер кызматчылары болуп саналбаган кызматкерлердин укуктук иш-аракеттери Кыргыз Республикасынын эмгек жөнүндөгү мыйзамдары жана анын негизинде чыгарылган ведомстволук нормативдик актылар аркылуу жөнгө салынат.

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин айрым категориясынын укуктары жана милдеттери ушул Мыйзам, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары, ошондой эле улуттук коопсуздук маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аларга ылайык чыгарылуучу актылары менен аныкталат.

Улуттук коопсуздукту камсыз кылуу маселелерин чечиш үчүн министерстволорго, мамлекеттик комитеттерге, административдик ведомстволорго, ошондой эле менчиктик формасына карабастан ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга алардын макулдугу менен штаттык кызматтарды ээлөө үчүн улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери анык аскер кызматында кала берүү менен командировкаланышы мүмкүн.

Улуттук коопсуздук органдарынын офицердик составы, прапорщиктери жана мөөнөтүнөн узак кызмат өтөөчүлөрү улуттук коопсуздук маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кадрларында, аракеттеги резервинде же запасында турушат.

Улуттук коопсуздук органдары үчүн кадрларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу Кыргыз Республикасынын күчүндөгү мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Кадрлардын кесиптик даярдыгын камсыз кылуу максаттарында улуттук коопсуздук маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган атайын окуу жайларын түзө алат.

17-статья. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери

Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери иш-аракеттери ушул Мыйзамда каралган маселелердин чечилишин тикеден-тике байланышкан аскер кызматкерлери жана кызматчылар болуп саналат.

Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин чектүү саны Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

Улуттук коопсуздук органдарынын кызматына өздөрүнүн жекече жана ишкердик сапаттары, билими жана ден соолугу боюнча ыктыярдуу түрдө улуттук коопсуздук органдарына жүктөлгөн милдеттерди аткарууга жөндөмдүү болгон, чет мамлекеттин жарандыгы жок республиканын жарандары кабыл алынат. Улуттук коопсуздук органдарында аскер кызматкерлери келишимдик негизде да кызмат өтөй алышат. Улуттук коопсуздук органдарына соттуулугу жоюлгандыгына же алып салынгандыгына карабастан кылмыш кылгандыгы үчүн соттолгон адамдар кызматка турушу мүмкүн эмес.

Аскер кызматчылары болуп саналган улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери Куралдуу Күчтөрдүн жалпы аскердик Уставдарынын, Кыргыз Республикасынын аскер кызматын өтөө жөнүндө башка ченемдик укуктук актыларынын жана жоболорунун негизинде өтөшөт. Алар Кыргыз Республикасынын аскер кызматкерлери үчүн каралган укуктардан жана жеңилдиктерден пайдаланышат.

Улуттук Коопсуздук органдарынын аскер кызматчылары болуп саналбаган кызматкерлердин укуктук иш-аракеттери Кыргыз Республикасынын эмгек жөнүндөгү мыйзамдары жана анын негизинде чыгарылган ведомстволук нормативдик актылар аркылуу жөнгө салынат.

Улуттук коопсуздук органдарынын жашы, ден соолугунун абалы, штаттардын кыскартылышы же үй-бүлөлүк же башка маанилүү жагдайлары боюнча запаска же отставкага бошотулган жана 10 жана андан жогору календардык кызмат өтөгөн жылдары бар кызматкерлерине, алар тандап алган жери боюнча ээлеп турган же берилген мамлекеттик батирлер жеке менчигине бекер берилет.

Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин айрым категориясынын укуктары жана милдеттери ушул Мыйзам, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары, ошондой эле улуттук коопсуздук маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аларга ылайык чыгарылуучу актылары менен аныкталат.

Улуттук коопсуздукту камсыз кылуу маселелерин чечиш үчүн министерстволорго, мамлекеттик комитеттерге, административдик ведомстволорго, ошондой эле менчиктик формасына карабастан ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга алардын макулдугу менен штаттык кызматтарды ээлөө үчүн улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери анык аскер кызматында кала берүү менен командировкаланышы мүмкүн.

Улуттук коопсуздук органдарынын офицердик составы, прапорщиктери жана мөөнөтүнөн узак кызмат өтөөчүлөрү улуттук коопсуздук маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кадрларында, аракеттеги резервинде же запасында турушат.

Улуттук коопсуздук органдары үчүн кадрларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу Кыргыз Республикасынын күчүндөгү мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Кадрлардын кесиптик даярдыгын камсыз кылуу максаттарында улуттук коопсуздук маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган атайын окуу жайларын түзө алат.

«Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жɵнүндɵ» Мыйзамы

50-берене. Прокурорлорду жана тергөөчүлөрдү материалдык жана социалдык жактан камсыз кылуу

1. Эмгекке төлөөнүн шарттары - прокуратура кызматкерлеринин эмгек акысы (акчалай маянасы) алардын кызматтык милдеттеринин жоопкерчиликтүүлүгүнүн даражасына, кызматтык милдеттеринин татаалдыгына, кызмат ордунун категориясына жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталат.

Прокуратура кызматкерлеринин эмгек акысы (акчалай маянасы) кызмат орду боюнча айлык акыдан, чен даражасы жана кызмат өтөгөн жылдары үчүн кошулган башка төлөмдөрдөн турат.

Эмгек акыга (акчалай маянага) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана башка ченемдик укуктук актылары менен каралган башка төлөмдөр кошулушу мүмкүн.

2. Жумуш ордунда убактылуу жок кызматкердин милдетин аткарган прокурорлорго жана тергөөчүлөргө кошумча иш боюнча кызматтык маянадан 30% кем эмес кошумча төлөм жүргүзүлөт.

3. Атайын класстык чен жана аскердик наам берилген прокурорлор жана тергөөчүлөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жана ченемдерде акысыз формалык кийим менен камсыз болушат.

4. Прокурорлорго жана тергөөчүлөргө 30 жумуш күнүнө созулган акысы төлөнүүчү жыл сайынкы өргүү менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө ден соолугун чындоо үчүн жөлөкпул берилет.

Прокурор жана тергөөчү катары иштеген стажы үчүн акысы төлөнүүчү жыл сайынкы кошумча өргүүсү 5,10,15 жана 20 жыл иштеген убактысына ылайык 2, 5, 10 жана 15 календардык күнгө көбөйөт.

Бийик тоолуу жана алыскы аймактарда жашаган жана иштеген прокурорлорго жана тергөөчүлөргө жылдык төлөнгөн эмгектик өргүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ченемдер менен жүргүзүлөт.

5. Прокуратура органдарынын өздөрүнүн турак жайлары жок прокурорлору жана тергөөчүлөрү, прокуратура органдарынын балансында турган кызматтык квартиралар, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана мамлекеттик администрациялар тарабынан убактылуу пайдаланууга берилген башка турак жайлар менен камсыз болушат.

 

50-берене. Прокурорлорду жана тергөөчүлөрдү материалдык жана социалдык жактан камсыз кылуу

1. Эмгекке төлөөнүн шарттары - прокуратура кызматкерлеринин эмгек акысы (акчалай маянасы) алардын кызматтык милдеттеринин жоопкерчиликтүүлүгүнүн даражасына, кызматтык милдеттеринин татаалдыгына, кызмат ордунун категориясына жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталат.

Прокуратура кызматкерлеринин эмгек акысы (акчалай маянасы) кызмат орду боюнча айлык акыдан, чен даражасы жана кызмат өтөгөн жылдары үчүн кошулган башка төлөмдөрдөн турат.

Эмгек акыга (акчалай маянага) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана башка ченемдик укуктук актылары менен каралган башка төлөмдөр кошулушу мүмкүн.

2. Жумуш ордунда убактылуу жок кызматкердин милдетин аткарган прокурорлорго жана тергөөчүлөргө кошумча иш боюнча кызматтык маянадан 30% кем эмес кошумча төлөм жүргүзүлөт.

3. Атайын класстык чен жана аскердик наам берилген прокурорлор жана тергөөчүлөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жана ченемдерде акысыз формалык кийим менен камсыз болушат.

4. Прокурорлорго жана тергөөчүлөргө 30 жумуш күнүнө созулган акысы төлөнүүчү жыл сайынкы өргүү менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө ден соолугун чындоо үчүн жөлөкпул берилет.

Прокурор жана тергөөчү катары иштеген стажы үчүн акысы төлөнүүчү жыл сайынкы кошумча өргүүсү 5,10,15 жана 20 жыл иштеген убактысына ылайык 2, 5, 10 жана 15 календардык күнгө көбөйөт.

Бийик тоолуу жана алыскы аймактарда жашаган жана иштеген прокурорлорго жана тергөөчүлөргө жылдык төлөнгөн эмгектик өргүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ченемдер менен жүргүзүлөт.

5. Өзүнүн жашаган жери жок прокуратура органдарынын кызматкерлери прокуратура органдарынын балансында турган кызматтык батирлер менен, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана мамлекеттик администрациялар берген башка турак жайлар менен камсыз болушат.

Прокуратура органдарынын жашы, ден соолугунун абалы, штаттардын кыскартылышы же үй-бүлөлүк абалы же башка маанилүү жагдайлары боюнча запаска же отставкага бошотулган жана 10 жана андан жогору календардык кызмат өтөгөн жылдары бар кызматкерлерге, алар тандап алган жери боюнча ээлеп турган же берилген мамлекеттик батирлер жеке менчигине бекер берилет.

 

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 2739