2017-жылдын 26- октябрындагы № 1944-VI “Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу боюнча макулдашуу тобун түзүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 9-мартындагы № 1406-VI токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

14-11-2017 16:43

2017-жылдын 26- октябрындагы № 1944-VI

 

“Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу боюнча макулдашуу тобун түзүү тууралуу”

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын

9-мартындагы № 1406-VI токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м  к ы л а т:

 

1. “Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу боюнча макулдашуу тобун түзүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 9-мартындагы № 1406-VI токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

онунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«А.Э. Новиков - Кыргыз Республикасынын экономика министри;»;

он биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«А.К. Мадумаров - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын директору.»;

2. Макулдашуу тобу ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып 30 календардык күндөн кечиктирбестен жогоруда көрсөтүлгөн мыйзамдын макулдашылган вариантын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизсин.

3. Ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

 

Төраганын орун басары                                                         А.С. ӨмүрбековаКөрүүлөрдүн саны : 137