“Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору 2017-жылдын 9-ноябрынан тартып коомдук талкууга коюлат

09-11-2017 16:23

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты М.Сабиров

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-88-98,

Каттоо  № 6-21033/17      30.10.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

 

Долбоор

“Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

         1-берене

“Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (“Эркин Тоо” газетасы, 2017-жылдын  7-февралы, № 15-16) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин.

  1. 12-беренеде:

Биринчи бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 15-1 жана 15-2-беренелер менен толукталсын:

“15-1) карызкордун атайын укуктарды пайдалануусуна убактылуу чектөөлөрдү белгилөөгө;

15-2) Кыргыз Республикасынын сот департаментинин расмий сайтына карызкордун сүрөтүн жана маалыматтарын жайгаштырууга;”

  1. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 93-1-берене менен толукталсын:

“93-1-берене. Алименттик милдеттенмелери боюнча карызкордун маалымат базасы

1.Сот департаменти  алименттик милдеттенмелер боюнча карызкорлор жөнүндө маалыматтарды камтыган  маалымат, анын  ичинде электорондук базаны түзөт жана жүргүзөт.

         2. Маалымат базасын түзүүнүн жана жүргүзүүнүн тартиби  Кыргыз Республикасынын Башкы сот аткаруучусу тарабынан белгиленет.

         3. Маалымат базасында камтылган төмөнкү маалыматтар жалпыга жеткиликтүү болуп саналат:

         1) аткаруу документтин түрү, анын номери, аткаруу документин берген органдын аталышы;

         2) аткаруу өндүрүшүнүн козголгон датасы;

         3) аткаруу өндүрүшүнүн номери;         

         4) карызкор жөнүндө маалыматтар (фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган датасы, туулган жери, сүрөтү);

         5) аткаруу документи боюнча төлөнбөгөн карыздын суммасы;

         6) аткаруу өндүрүшү козголгон (жүргүзүлүп жаткан) сот аткаруучусунун бөлүмүнүн аталышы жана дареги;

         7) карызкорду  издөө жарылоо, анын мүлкү жөнүндө маалыматтар;        

         4. Ушул берененин  3-бөлүгүндө көрсөтүлгөн маалыматтар аткаруу өндүрүшү бүткөн же токтотулган күнгө чейин жалпыга жеткиликтүү болуп саналат жана  Кыргыз Республикасынын сот департаментинин расмий имнтернет-сайтына жарыяланат.

         5. Ушул берененин 3-бөлүгүндө көрсөтүлгөн маалыматтар өндүрүп алуучунун макулдугу боюнча жарыяланат.”.

3. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 52-1-берене менен толукталсын:

“52-1-берене. Карызкордун атайын укутурда пайдалануусун  убактылуу чектөө

1.Карызкордун атайын укуктарды пайдалануусун  убактылуу чектөө деп аткаруу документтеринин талаптарын толук көлөмдө аткарууга чейин же болбосо мындай чектөөнү жокко чыгаруу үчүн негиздер пайда болгонго чейин  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык  карызкорго берилген аӊчылык кылуу укугу, транспорт каражаттарын (автомобиль, темир жол, аба, ички суулар, шаардык электр транспорту)  башкаруу укугу түрүндөгү  атайын укуктардын  аракеттерин токтотуу дегенди билдирет.

2. Сот актысынын негизинде  берилген же сот актысы болуп саналган  аткаруу документинде камтылган талаптардын белгиленген мөөнөтүн карызкор аткарбаганда  сот аткаруучусу өндүрүп алуучунун арызынын  же өзүнүн демилгеси  боюнча карызкордун атайын укуктарды пайдалануусун  убактылуу чектөө жөнүндө токтом чыгарууга укуктуу.

Эгерде аткаруу документи сот актысы болуп саналбаса жана сот актысынын негизинде берилбесе, анда өндүрүп алуучу же сот аткаруучусу карызкордун атайын укуктарды пайдалануусун  убактылуу чектөөнү белгилөө тууралуу арыз менен сотко кайрылууга укуктуу.

3.Карызкордун атайын укуктарды пайдалануусун  убактылуу чектөө төмөнкү учурларда колдонулбайт:

1) эгерде белгиленген ушундай чектөөлөр  карызкордун жашап турушу үчүн каражаттын негизги мыйзамдуу булагынан ажыратса;

2) эгерде транспорт каражаттарын пайдалануу карызкор жана аны менен чогуу жашап турган үй-бүлө мүчөлөрү үчүн   туруктуу жашаган жеринде чектелген транспорттук жетүүнү эске алуу менен алардын жашап турушун камсыз кылуу үчүн бирден бир каражат болсо;

3) эгерде карызкор майыптуулугуна байланыштуу транспорт каражатын пайдаланган адам болсо;

4) эгерде аткаруу документи (аткаруу документтери)  боюнча  карыздын суммасы  10 эсептик көрсөткүчтөн ашпаса;

5) эгерде карызкорго аткаруу документинин талаптарын аткарууну кийинкиге жылдыруу же узартуу берилсе;

5. Карызкордун атайын укуктарды пайдалануусун  убактылуу чектөө жөнүндө токтомдо сот аткаруучусу карызкордун белгиленген чектөөнү сактоого милдеттүү экендигин түшүндүрөт жана аны бузгандыгы үчүн жоопкерчилик тартарын эскертет.

6. Сот аткаруучусу аткаруу документинин талаптарын аткаруу күнүнөн кийинки күндөн кечиктирбестен же  карызкордун атайын укуктарды пайдалануусуна  убактылуу чектөөнү жокко чыгаруу үчүн негиздер пайда болгондо ошол чектөөнү алып салуу тууралуу токтом чыгарат. Карызкордун атайын укуктарды пайдалануусуна  убактылуу чектөө коюу жөнүндө ошол токтомдун  көчүрмөсү карызкорго, өндүрүп алуучуга жөнөтүлөт.”.

4. Мыйзамдын мамлекеттик тилдеги  текстиндеги 2 тиркеме төмөнкүдөй мазмундагы 1-пункт менен толукталсын:

“1) Карызкор жана анын үй-бүлөсү туруктуу жашаган, күрөөнүн предмети болуп саналбаган турак үй;”.

1,2,3,4,5,6,7-пункттар  тийиштүү түрдө 2,3,4,5,6,7,8-пункттар деп эсептелсин.

 

 

 

 

“Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

маалымкат-негиздеме

2017-жылдын 2-мартында "Алименттик милдеттенмелерди жөнгө салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынган. Ушул мыйзам үй-бүлөнү, энени, атаны жана баланы коргоо максатында иштелип чыккан,  алименттик милдеттенмелерди жөнгө салууга багытталган. Мыйзам менен Үй-бүлө кодексине, Кылмыш-жаза кодексине жана Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Ошондой эле  “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү тууралуу жана сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген.  Сот аткаруучуларынын ыйгарым укуктары карызкордун атайын укуктарды пайдалануусун  убактылуу чектөөнү белгилөө укугу менен толукталган,  бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык карызкорго берилген транспорт каражаттарын  башкаруу укугу, аӊчылык кылуу укугу түрүндөгү  атайын укуктардын  аракеттерин токтотуу, Кыргыз Республикасынын Сот департаментинин  расмий сайтында карызкор жөнүндө сүрөттү жана маалыматтарды жайгаштыруу  дегенди билдирет. Ушул Мыйзам менен сот аткаруучуларына алименттик милдеттенмелерге тийиштүү аткаруу баракчаларын аткаруусу боюнча кошумча механизмдер берилген.

2017-жылдын 1-июлунда “Сот аткаруучулары жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” жаӊы Мыйзам ишке киргизилген жана “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү тууралуу жана сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүн жоготкон.  Ушуга байланыштуу жаӊы мыйзамды алименттик милдеттенмелер боюнча жогоруда баяндалган нормалар менен толуктоо зарылдыгы келип чыкты.

Мыйзам долбоору менен  сот аткаруучуларынын жогоруда баяндалган укугу, карызкорлордун маалымат базасын түзүү жана киргизүү боюнча милдет, ошондой эле редакциялык мүнөздөгү толуктоолор белгиленген.

Ошол эле  учурда аталган мыйзам долбоору ишкердик иштин маселелерин  козгобогондугуна байланыштуу  регулятивдүү таасир этүүнү талдоону  (“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренеси)  талап кылбайт.

Кыргыз Республикасынын ушул мыйзам долбоорун кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарды талап кылбай тургандыгын белгилөө зарыл.

Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шайкеш келет.

Мындан тышкары, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесинин талаптарына ылайык  ушул Мыйзам долбоору коомдук талкуулоо үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин расмий сайтына  (www. kenesh.kg) жайгаштырылган.

Мыйзам долбоору социалдык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экономикалык, экологиялык, коррупциялык кесепеттерди алып келбейт.

 

Депутат

 

 

 

 

 

“Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча

салыштырма таблица

Колдонуудагы редакциясы

Сунуш кылынган редакциясы

12-берене. Сот аткаруучунун укуктары жана милдеттери

1. Сот аткаруучу төмөнкүлөргө укуктуу:

15) карызкордун Кыргыз Республикасынан чыгып кетишине убактылуу чектөө коюуга;

 

12-берене. Сот аткаруучунун укуктары жана милдеттери

1. Сот аткаруучу төмөнкүлөргө укуктуу:

15) карызкордун Кыргыз Республикасынан чыгып кетишине убактылуу чектөө коюуга;

“15-1) карызкордун атайын укуктарды пайдалануусуна убактылуу чектөөлөрдү белгилөөгө;

15-2) Кыргыз Республикасынын сот департаментинин расмий сайтына карызкордун сүрөтүн жана маалыматтарын жайгаштырууга;”

 

 

“93-1-берене. Алименттик милдеттенмелери боюнча карызкордун маалымат базасы

1.Сот департаменти  алименттик милдеттенмелер боюнча карызкорлор жөнүндө маалыматтарды камтыган  маалымат, анын  ичинде электорондук базаны түзөт жана жүргүзөт.

            2. Маалымат базасын түзүүнүн жана жүргүзүүнүн тартиби  Кыргыз Республикасынын Башкы сот аткаруучусу тарабынан белгиленет.

            3. Маалымат базасында камтылган төмөнкү маалыматтар жалпыга жеткиликтүү болуп саналат:

            1) аткаруу документтин түрү, анын номери, аткаруу документин берген органдын аталышы;

            2) аткаруу өндүрүшүнүн козголгон датасы;

            3) аткаруу өндүрүшүнүн номери;

            4) карызкор жөнүндө маалыматтар (фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган датасы, туулган жери, сүрөтү);

            5) аткаруу документи боюнча төлөнбөгөн карыздын суммасы;

            6) аткаруу өндүрүшү козголгон (жүргүзүлүп жаткан) сот аткаруучусунун бөлүмүнүн аталышы жана дареги;

            7) карызкорду  издөө жарылоо, анын мүлкү жөнүндө маалыматтар;       

            4. Ушул берененин  3-бөлүгүндө көрсөтүлгөн маалыматтар аткаруу өндүрүшү бүткөн же токтотулган күнгө чейин жалпыга жеткиликтүү болуп саналат жана  Кыргыз Республикасынын сот департаментинин расмий имнтернет-сайтына жарыяланат.

            5. Ушул берененин 3-бөлүгүндө көрсөтүлгөн маалыматтар өндүрүп алуучунун макулдугу боюнча жарыяланат.”.

 

“52-1-берене. Карызкордун атайын укутурда пайдалануусун  убактылуу чектөө

1.Карызкордун атайын укуктарды пайдалануусун  убактылуу чектөө деп аткаруу документтеринин талаптарын толук көлөмдө аткарууга чейин же болбосо мындай чектөөнү жокко чыгаруу үчүн негиздер пайда болгонго чейин  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык  карызкорго берилген аӊчылык кылуу укугу, транспорт каражаттарын (автомобиль, темир жол, аба, ички суулар, шаардык электр транспорту)  башкаруу укугу түрүндөгү  атайын укуктардын  аракеттерин токтотуу дегенди билдирет.

2. Сот актысынын негизинде  берилген же сот актысы болуп саналган  аткаруу документинде камтылган талаптардын белгиленген мөөнөтүн карызкор аткарбаганда  сот аткаруучусу өндүрүп алуучунун арызынын  же өзүнүн демилгеси  боюнча карызкордун атайын укуктарды пайдалануусун  убактылуу чектөө жөнүндө токтом чыгарууга укуктуу.

Эгерде аткаруу документи сот актысы болуп саналбаса жана сот актысынын негизинде берилбесе, анда өндүрүп алуучу же сот аткаруучусу карызкордун атайын укуктарды пайдалануусун  убактылуу чектөөнү белгилөө тууралуу арыз менен сотко кайрылууга укуктуу.

3.Карызкордун атайын укуктарды пайдалануусун  убактылуу чектөө төмөнкү учурларда колдонулбайт:

1) эгерде белгиленген ушундай чектөөлөр  карызкордун жашап турушу үчүн каражаттын негизги мыйзамдуу булагынан ажыратса;

2) эгерде транспорт каражаттарын пайдалануу карызкор жана аны менен чогуу жашап турган үй-бүлө мүчөлөрү үчүн   туруктуу жашаган жеринде чектелген транспорттук жетүүнү эске алуу менен алардын жашап турушун камсыз кылуу үчүн бирден бир каражат болсо;

3) эгерде карызкор майыптуулугуна байланыштуу транспорт каражатын пайдаланган адам болсо;

4) эгерде аткаруу документи (аткаруу документтери)  боюнча  карыздын суммасы  10 эсептик көрсөткүчтөн ашпаса;

5) эгерде карызкорго аткаруу документинин талаптарын аткарууну кийинкиге жылдыруу же узартуу берилсе;

5. Карызкордун атайын укуктарды пайдалануусун  убактылуу чектөө жөнүндө токтомдо сот аткаруучусу карызкордун белгиленген чектөөнү сактоого милдеттүү экендигин түшүндүрөт жана аны бузгандыгы үчүн жоопкерчилик тартарын эскертет.

6. Сот аткаруучусу аткаруу документинин талаптарын аткаруу күнүнөн кийинки күндөн кечиктирбестен же  карызкордун атайын укуктарды пайдалануусуна  убактылуу чектөөнү жокко чыгаруу үчүн негиздер пайда болгондо ошол чектөөнү алып салуу тууралуу токтом чыгарат. Карызкордун атайын укуктарды пайдалануусуна  убактылуу чектөө коюу жөнүндө ошол токтомдун  көчүрмөсү карызкорго, өндүрүп алуучуга жөнөтүлөт.”.

“Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

2-тиркеме

Аткаруу документтери боюнча өндүрүп алынышы мүмкүн болбогон мүлктүн түрлөрүнүн
ТИЗМЕГИ
(77-беренеге)

Карызкор жана анын багуусундагы адамдар үчүн зарыл, карызкорго жеке менчик укугунда таандык болгон мүлктүн төмөнкүдөй түрлөрү аткаруу документтери боюнча өндүрүп алынышы мүмкүн эмес:

1) негизги иши айыл чарбасы болуп саналган адамдардан - жалгыз уй, уй жок болсо - жалгыз кунажын; ую да, кунажыны да жок чарбаларда - жалгыз эчки, кой же чочко, ошондой эле үй канаттуулары;

 

“Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

2-тиркеме

Аткаруу документтери боюнча өндүрүп алынышы мүмкүн болбогон мүлктүн түрлөрүнүн
ТИЗМЕГИ
(77-беренеге)

Карызкор жана анын багуусундагы адамдар үчүн зарыл, карызкорго жеке менчик укугунда таандык болгон мүлктүн төмөнкүдөй түрлөрү аткаруу документтери боюнча өндүрүп алынышы мүмкүн эмес:

1) Карызкор жана анын үй-бүлөсү туруктуу жашаган, күрөөнүн предмети болуп саналбаган турак үй;”.

2) негизги иши айыл чарбасы болуп саналган адамдардан - жалгыз уй, уй жок болсо - жалгыз кунажын; ую да, кунажыны да жок чарбаларда - жалгыз эчки, кой же чочко, ошондой эле үй канаттуулары;

 Көрүүлөрдүн саны : 1539