“Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору 2017-жылдын 8-ноябрынан тартып коомдук талкууга коюлат

08-11-2017 11:22

Демилгечилер:  Жогорку Кенештин депутаттары А.Шадиев, К.Иманалиев, А.Нурбаев, А.Баатырбеков, А.Артыков, А.Жамангулов, Д.Исаева, И.Карамушкина, Ж.Мусабекова, К.Орозова, М.Сабиров, Б.Сулейманов

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-92-49,

638560@gmail.com

Каттоо  № 6-21404/17      02.11.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

«Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

1-берене

“Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., №7, 897-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1)         17-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«4.       Аттестациялык-конкурстук комиссиянын ыйгарым укуктарын жана курамын Өкмөт бекитет.

Аттестациялык-конкурстук комиссия 10 адамдан турат. Аттестациялык-конкурстук комиссиянын курамына туруктуу негизде ыйгарым укуктуу органдын өкүлдөрү жана Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеӊештин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын бирден өкүлү кирет.»;

2)         20-беренеде:

-           1-бөлүктүн биринчи абзацы «сунуштамасы боюнча» деген сөздөрдөн кийин «жана Премьер-министр менен макулдашуу боюнча» деген сөздөр менен толукталсын;

-           2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2.       Дипломатиялык рангдар Жогорку Кеӊештин комитетинин мурдагы жана иштеп жаткан жетекчилерине, Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеӊештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин жүргүзүүчү түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине ыйгарылышы, анын ичинде ушул Мыйзамдын 22-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган тартипте мөөнөтүнөн мурда же кезексиз ыйгарылышы мүмкүн.»;

 

3)         21-берененин 2-бөлүгүнүн 8-пункту «эл аралык уюмдарда» деген сөздөрдөн кийин «, анын ичинде парламенттер аралык уюмдарда» деген сөздөр менен толукталсын;

 

4)         32-берененин 2-бөлүгүндө «, ошондой эле дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө атайын мыйзамда белгиленген тартипте пенсия менен камсыз кылуу» деген сөздөр алып салынсын;

 

5)         34-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 31-пункт менен толукталсын:

«31) дипломатиялык кызматтын кызматкеринин жубайында чет мамлекеттин жарандыгынын болушу;».

 

2-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөүн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президенти жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

Сунуш кылынган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарынын ишин жөнгө салуучу мыйзамдык базаны өркүндөтүү максатында иштелип чыкты.

2017-жылдын 25-июлунда «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө», «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө кирди.

Бул мыйзамда бир катар кемчиликтер жоюлган, айрым жоболор, атап айтканда, дипломатиялык кызмат органдарынын функциялары жана ыйгарым укуктары, кызматкерлерди социалдык жана материалдык камсыз кылуу, кадрлардын резервин түзүү, кызматкерлерди дайындоо, ротациялоо жана чет өлкөгө узак иш сапарга (ЧУИ) жөнөтүү, дипломатиялык рангдарды берүү, кызматкерлердин жоопкерчилик чараларын күчөтүү тартибин конкреттештирүү, ошондой эле дипломатиялык кызматты токтотуу үчүн негиздер такталган. Түшүндүрүү аппаратында айрым кемчиликтер жоюлган.

Бирок киргизилген түзөтүүлөрдөн кийин «Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жүргүзүлгөн талдоо аттестациялык-конкурстук комиссиянын ыйгарым укуктары жана курамы, дипломатиялык рангдар берилиши мүмкүн болгон адамдардын тизмесин кеңейтүү жана дипломатиялык кызматты токтотуу үчүн негиздер жана башкалар жагынан айрым ченемдерди жеткире иштеп чыгуу зарылчылыгын көрсөттү.

«Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык аттестациялык-конкурстук комиссия дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин дайындоо, жылдыруу, которуу, чет өлкөгө узак иш сапарга жөнөтүү, кызматтын аттестациялоо жана дипломатиялык рангдарды берүү маселелерин карайт.

Мында аттестациялык-конкурстук комиссиянын ыйгарым укуктары жана курамы ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин чечими менен бекитилет деп мыйзамдуу түрдө бекитилген. Тиешелүү түрдө ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси аттестациялык-конкурстук комиссиянын ыйгарым укуктарын жана курамын өз алдынча аныктайт жана өзгөртөт. Өз кезегинде бул жеке кызыкчылыктарды алга илгерилетүү максатында аттестациялык-конкурстук комиссиянын ишин манипуляцияоого алып келиши мүмкүн. Ушундай жагдайларга жол бербөө максатында аттестациялык-конкурстук комиссиянын ыйгарым укуктарын жана курамын бекитүүгө укуктуу КР Өкмөтүнө берүү сунуш кылынат.

Жогоруда көрсөтүлгөн Мыйзамдын 2-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин, Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангдарын ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин сунушу боюнча Президент ыйгарат. Элчинин жана Кичи Элчинин дипломатиялык рангын ыйгаруу жол-жобосун Премьер-министр менен макулдашуу жол-жобосу менен толуктоо сунуш кылынат. Бул төмөнкүлөр менен шартталган: Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 88-беренесине ылайык Өкмөт мамлекеттин ички жана тышкы саясатын ишке ашырат, ал эми дипломатиялык рангды ыйгаруу учурунда ээлегшен кызмат орду, адистиги боюнча иш стажы, квалификациясы жана кызматтык ишинин натыйжалары, анын ичинде КРнын тышкы саясатын ишке ашырууга натыйжалуу катышуусу эске алынат.

Ошондой эле бул мыйзам долбоорунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жетекчилерине жана экс-жетекчилерине КР Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин, КР Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи элчисинин дипломатиялык рангдарын алуу укугун бекемдөө сунуш кылынат. Бул «КР Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» КР Мыйзамынын 3-бөлүгүнө жана «Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө» КР Мыйзамынын 2-бөлүгүнө ылайык Жогорку Кеӊештин эл аралык жана парламенттер аралык байланыштарын координациялоону эл аралык жана парламенттик кызматташтыктын планына жана Жогорку Кеӊештин ишинин ар жылдагы планына ылайык тармактык комитет жүзөгө ашыргандыгы менен байланышкан.

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет: 1) Жогорку Кеӊештин эл аралык пароаменттик уюмдардагы ыйгарым укукуу өкүлдөрүн Жогорку Кеӊештин Төрагасы дайындоосу же бошотуусу жөнүндө Жогорку Кеӊештин Аппаратынын Жетекчисинин сунушуна макулдук берет; 2) Жогорку Кеӊеш ратификациялай турган КР эларалык келишимдеринин долборлоруна макулдук берет; 3) тышкы саясат концепциясынын долбооруна макулдук берет; 4) дипломатиялык мамилелерди түзүү маселелери боюнча макулдук берет; 5) КР тышкы саясий демилгелерин сунуш кылат; 6) КР тышкы саясатын ишке ашыруу менен байланышкан маселелер боюнча КР Өкмөтүнө, тышкы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга сунуштарды берет; 7) Жогорку Кеӊештин ыйгарым укуктарына кирген тышкы саясат чөйрөсүндөгү маселелерди даярдоону жана алдын ала кароону жүзөгө ашырат; 8) Өкмөттүн тышы саясат чөйрөсүндөгү иши жөнүндө Премьер-министрдин отчетун алдын ала угат.

Мында Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеӊештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин жүргүзүүчү түзүмдүк бөлүмдөрщнүн кызматкерлери дипломатиялык рангдарды алууга укуктуу экенин белгилеп кетүү керек.

Ошондой эле дипломатиялык кызматты токтотуу үчүн негиздердин тизмегин толуктоо сунуш кылынат – дипломатиялык кызматтын кызматкеринин жубайында чет мамлекеттин жарандыгынын болушу.

«Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө» КР Мыйзамынын 3 жана 7-беренелерине ылайык КР Дипломатиялык кызматы КР мамлекеттик кызматынын курамдык бөлүгү болуп саналат жана өзүнө дипломатиялык кызмат кызматчылары болуп саналган КР жарандарынын эл аралык мамилелер чөйрөсүндө өкүлчүлүк кылуу, мамлекеттин кызыкчылыктарын илгерилетүү жана коргоо, Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын иш жүзүндө жүзөгө ашыруу боюнча кесипкөй ишин камтыйт.

Дипломатиялык кызмат органдарынын ишинин максаты Кыргыз Республикасынын тышкы саясий курсун натыйжалуу ишке ашыруу, ошондой эле эл аралык мамилелерде КР эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана башка улуттук кызыкчылыктарын коргоо дипломатиялык кызмат органдарынын ишинин максаты болуп саналат.

КР Конституциясына ылайык адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктери улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти коргоо, калктын ден соолугун жана адептүүлүгүн коргоо, башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатында Конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн. Мындай чектөөлөр аскердик же башка мамлекеттик кызматтын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен киргизилиши мүмкүн.

Бул зарылчылык мамлекеттик сырларды жана башка маанилүү маалыматты камтыган документтер менен иштеген дипломатиялык кызматтын ишинин спецификациясына жана дипломатиялык кызматтын кызматкерине ар кандай түрдөгү таасирге жол бербөөгө байланыштуу келип чыкты.

Мыйзам долбоору колдонудагы мыйзамдарга карама-каршы келүүчү жоболорду өзүнө камтыбайт, жөнгө салуучу таасирди талдоого жатпайт, анткени ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган эмес.

Мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочу, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.

Белгиленген мыйзам долбоорун кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылоону талап кылбай тургандыгын белгилейбиз.

 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

 

Колдонуудагы редакция

Сунуш кылынып жаткан редакция

 

17-берене. Кызматтык аттестациялоо жана ыйгарым укуктуу органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясы

1. Дипломатиялык кызматтан кызматкерлерин кызматтык аттестациялоо, эреже катары, 3 жылда бир жолудан ашык эмес өткөрүлөт. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин аттестациядан өткөрүүнүн тартиби, шарты жана башка маселелери Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында жана ыйгарым укуктуу органдын ченемдик актыларында аныкталат.

2. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин башчыларынын иши Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген критерийлерге ылайык бааланат.

3. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин аттестациялоо аттестациялык-конкурстук комиссия тарабынан жүзөгө ашырат.

4. Аттестациялык-конкурстук комиссиянын ыйгарым укуктары ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин чечими менен бекитилген аттестациялык-конкурстук комиссия жөнүндө Жободо аныкталат.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Аттестациялык-конкурстук комиссия протокол түрүндө жол-жоболоштурулуучу өзүнүн чечими менен ыйгарым укуктуу органдын жетекчисине тиешелүү сунуш киргизет.

 

17-берене. Кызматтык аттестациялоо жана ыйгарым укуктуу органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясы

1. Дипломатиялык кызматтан кызматкерлерин кызматтык аттестациялоо, эреже катары, 3 жылда бир жолудан ашык эмес өткөрүлөт. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин аттестациядан өткөрүүнүн тартиби, шарты жана башка маселелери Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында жана ыйгарым укуктуу органдын ченемдик актыларында аныкталат.

2. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин башчыларынын иши Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген критерийлерге ылайык бааланат.

3. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин аттестациялоо аттестациялык-конкурстук комиссия тарабынан жүзөгө ашырат.

4. Аттестациялык-конкурстук комиссиянын ыйгарым укуктарын жана курамын Өкмөт бекитет.

Аттестациялык-конкурстук комиссия 10 адамдан турат. Аттестациялык-конкурстук комиссиянын курамына туруктуу негизде ыйгарым укуктуу органдын өкүлдөрү жана Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеӊештин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын бирден өкүлү кирет.

5. Аттестациялык-конкурстук комиссия протокол түрүндө жол-жоболоштурулуучу өзүнүн чечими менен ыйгарым укуктуу органдын жетекчисине тиешелүү сунуш киргизет.

 

20-берене. Дипломатиялык рангдарды ыйгаруу

1. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин, Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангдары Президент тарабынан ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин сунуштамасы боюнча ыйгарылат.

 

 

Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин башчыларына Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын ишке ашырууга катышуусунун натыйжалуулугун эске алуу менен, кызмат ордунда 2 жылдан кем эмес стажы болгондо Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчинин жана Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчинин дипломатиялык рангдары ыйгарылышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин, Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангдарын ыйгаруунун тартиби Президент тарабынан аныкталат.

2. Дипломатиялык рангдар Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине, анын ичинде ушул Мыйзамдын 22-беренесинде каралган тартипте мөөнөтүнөн мурда же кезексиз ыйгарылышы мүмкүн.

 

 

 

3. Башка дипломатиялык рангдар ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси тарабынан ыйгарылат.

Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангдарын кошпогондо, дипломатиялык рангдарды ыйгаруунун тартиби Өкмөт тарабынан аныкталат.

4. Дипломатиялык рангдарды ыйгаруу тийиштүү күбөлүктөрдү берүү жана кызматтык тизмеге (эмгек китепчесине) жазуу менен ырасталат.

Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангын ыйгаруу жөнүндө күбөлүктүн формасы жана сыпатталышы Президент тарабынан бекитилет, башка дипломатиялык рангдарды ыйгаруу жөнүндө күбөлүктүн формасы жана сыпатталышы Өкмөт тарабынан бекитилет.

Дипломатиялык рангдар ушул Мыйзамдын 21 жана 27-беренелеринин жоболорун эске алуу менен өмүр бою ыйгарылат.

 

20-берене. Дипломатиялык рангдарды ыйгаруу

1. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин, Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангдары Президент тарабынан ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин сунуштамасы боюнча жана Премьер-министр менен макулдашуу боюнча ыйгарылат.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин башчыларына Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын ишке ашырууга катышуусунун натыйжалуулугун эске алуу менен, кызмат ордунда 2 жылдан кем эмес стажы болгондо Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчинин жана Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчинин дипломатиялык рангдары ыйгарылышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин, Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангдарын ыйгаруунун тартиби Президент тарабынан аныкталат.

2. Дипломатиялык рангдар Жогорку Кеӊештин комитетинин мурдагы жана иштеп жаткан жетекчилерине, Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеӊештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин жүргүзүүчү түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине ыйгарылышы, анын ичинде ушул Мыйзамдын 22-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган тартипте мөөнөтүнөн мурда же кезексиз ыйгарылышы мүмкүн

3. Башка дипломатиялык рангдар ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси тарабынан ыйгарылат.

Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангдарын кошпогондо, дипломатиялык рангдарды ыйгаруунун тартиби Өкмөт тарабынан аныкталат.

4. Дипломатиялык рангдарды ыйгаруу тийиштүү күбөлүктөрдү берүү жана кызматтык тизмеге (эмгек китепчесине) жазуу менен ырасталат.

Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангын ыйгаруу жөнүндө күбөлүктүн формасы жана сыпатталышы Президент тарабынан бекитилет, башка дипломатиялык рангдарды ыйгаруу жөнүндө күбөлүктүн формасы жана сыпатталышы Өкмөт тарабынан бекитилет.

Дипломатиялык рангдар ушул Мыйзамдын 21 жана 27-беренелеринин жоболорун эске алуу менен өмүр бою ыйгарылат.

 

21-берене. Дипломатиялык рангдарда болуу мөөнөттөрү

1. Дипломатиялык жана консулдук кызмат орундарын ээлеген дипломатиялык кызматтын кызматкерлери үчүн ар бир дипломатиялык рангда болуу мөөнөттөрү төмөнкүдөн кем эмес мөөнөттөрдү түзөт:

1) атташе үчүн - 1 жылдан;

2) үчүнчү катчы, экинчи катчы үчүн - 2 жылдан;

3) 1 жана 2-класстагы биринчи катчы, 2-класстагы кеңешчи үчүн - 3 жылдан.

1-класстагы кеңешчинин дипломатиялык рангда болуу мөөнөтү белгиленбейт.

2. Дипломатиялык жана консулдук кызмат орундарын ээлеген дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин дипломатиялык рангдарда болуу мөөнөтүнө төмөнкүлөр кошуп эсептелет:

1) ыйгарым укуктуу органда, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органда же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндө иштөөсү;

2) чет өлкөлөрдөгү мекемелерде иштөөсү;

3) мурунку СССРдин жана союздук республикалардын Тышкы иштер министрлигинде иштөөсү;

4) ыйгарым укуктуу органдын жиберүүсү боюнча окуу жайларында жана илимий мекемелерде окуусу, стажировкасы жана изилдөө жүргүзүүсү;

5) Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрүндө иштөөсү;

6) 12 айдан көп эмес мөөнөткө өз алдынча өтүүдө окуу жайларында жана илимий мекемелерде окуусу, стажировкасы жана изилдөө жүргүзүүсү;

7) ыйгарым укуктуу органдын жиберүүсү боюнча эл аралык уюмдар тарабынан өткөрүлгөн миссиялардын ишине жана иш-чараларга катышуусу;

8) эл аралык келишимдерге ылайык Кыргыз Республикасына бекитилген эл аралык уюмдарда квоталык кызмат орундарында иштөөсү.

 

 

21-берене. Дипломатиялык рангдарда болуу мөөнөттөрү

1. Дипломатиялык жана консулдук кызмат орундарын ээлеген дипломатиялык кызматтын кызматкерлери үчүн ар бир дипломатиялык рангда болуу мөөнөттөрү төмөнкүдөн кем эмес мөөнөттөрдү түзөт:

1) атташе үчүн - 1 жылдан;

2) үчүнчү катчы, экинчи катчы үчүн - 2 жылдан;

3) 1 жана 2-класстагы биринчи катчы, 2-класстагы кеңешчи үчүн - 3 жылдан.

1-класстагы кеңешчинин дипломатиялык рангда болуу мөөнөтү белгиленбейт.

2. Дипломатиялык жана консулдук кызмат орундарын ээлеген дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин дипломатиялык рангдарда болуу мөөнөтүнө төмөнкүлөр кошуп эсептелет:

1) ыйгарым укуктуу органда, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органда же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндө иштөөсү;

2) чет өлкөлөрдөгү мекемелерде иштөөсү;

3) мурунку СССРдин жана союздук республикалардын Тышкы иштер министрлигинде иштөөсү;

4) ыйгарым укуктуу органдын жиберүүсү боюнча окуу жайларында жана илимий мекемелерде окуусу, стажировкасы жана изилдөө жүргүзүүсү;

5) Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрүндө иштөөсү;

6) 12 айдан көп эмес мөөнөткө өз алдынча өтүүдө окуу жайларында жана илимий мекемелерде окуусу, стажировкасы жана изилдөө жүргүзүүсү;

7) ыйгарым укуктуу органдын жиберүүсү боюнча эл аралык уюмдар тарабынан өткөрүлгөн миссиялардын ишине жана иш-чараларга катышуусу;

8) эл аралык келишимдерге ылайык Кыргыз Республикасына бекитилген эл аралык уюмдарда, анын ичинде парламенттер аралык уюмдарда квоталык кызмат орундарында иштөөсү.

 

32-берене. Дипломатиялык кызмат органдарынын кызматкерлерин социалдык коргоо

1. Ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык ведомстволук санаториялык-курорттук борборлорду жана башка социалдык объекттерди сатып алууга же курууну жүзөгө ашырууга укуктуу.

2. Дипломатиялык кызмат органдарынын кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте социалдык коргоо, ошондой эле дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө атайын мыйзамда белгиленген тартипте пенсия менен камсыз кылуу кепилденет.

 

 

32-берене. Дипломатиялык кызмат органдарынын кызматкерлерин социалдык коргоо

1. Ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык ведомстволук санаториялык-курорттук борборлорду жана башка социалдык объекттерди сатып алууга же курууну жүзөгө ашырууга укуктуу.

2. Дипломатиялык кызмат органдарынын кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте социалдык коргоо кепилденет.

 

 

34-берене. Дипломатиялык кызматты токтотуу

1. Дипломатиялык кызматты токтотуу үчүн төмөнкүлөр негиз болуп саналат:

1) дипломатиялык кызматтын кызматкеринин өз каалоосу менен бошотуу тууралуу арыз берүүсү;

2) Кыргыз Республикасынын жарандыгынын токтотулушу;

3) чет мамлекеттин жарандыгынын болушу;

 

 

 

4) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган башка негиздер.

5) ушул Мыйзамдын 14-беренесинин 6-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жагдайлар.

2. Дипломатиялык кызматтын кызматкерин бошотуу ушул Мыйзамдын 14-беренесине ылайык дайындоо укугу берилген кызмат адамы тарабынан жүргүзүлөт.

 

34-берене. Дипломатиялык кызматты токтотуу

1. Дипломатиялык кызматты токтотуу үчүн төмөнкүлөр негиз болуп саналат:

1) дипломатиялык кызматтын кызматкеринин өз каалоосу менен бошотуу тууралуу арыз берүүсү;

2) Кыргыз Республикасынын жарандыгынын токтотулушу;

3) чет мамлекеттин жарандыгынын болушу;

31) дипломатиялык кызматтын кызматкеринин жубайында чет мамлекеттин жарандыгынын болушу;

4) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган башка негиздер.

5) ушул Мыйзамдын 14-беренесинин 6-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жагдайлар.

2. Дипломатиялык кызматтын кызматкерин бошотуу ушул Мыйзамдын 14-беренесине ылайык дайындоо укугу берилген кызмат адамы тарабынан жүргүзүлөт.

 Көрүүлөрдүн саны : 1030