АЛДОЗОВ Исабек- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Ч. Текебаевдин коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-ноябрынан тартып бошотулду жана № 143 ырастамасы жокко чыгарылды.

03-11-2017 16:03

АЛДОЗОВ Исабек- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Ч. Текебаевдин коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-ноябрынан тартып бошотулду жана № 143 ырастамасы жокко чыгарылды.Көрүүлөрдүн саны : 725