“Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору 2017-жылдын 26-октябрынан тартып коомдук талкууга коюлат

26-10-2017 15:55

Демилгечилер:  Жогорку Кенештин депутаты А.Юсуров, М.Бакиров

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-86-48

Каттоо  № 6-19333/17      25.10.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

«Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

 

1-берене

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Жарчысы, 1999-ж., № 2, 77-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

  1. 505-15-статьясынын биринчи бөлүгүндө “тартибин бузуу” деген сөздөрдөн кийин “, ошондой эле шашылыш маалыматтарды, авариялык кырдаалдар жөнүндө, жаратылыш айлана-чөйрөсүнүн зыяндуу заттар жана калдыктар менен булганышынын табылган очоктору жөнүндө кабарларды бурмаласа, кечиктирсе же жеткирбесе -” деген сөздөр менен толукталсын;
  2. 35-2-глава төмөнкүдөй мазмундагы 505-17- статьясы менен толукталсын:

“505-17 статья. Гидрометеорологиялык байкоолорду жүргүзүүнү түзүүнүн эрежелерин жана талаптарын, жаратылыш айлана-чөйрөсүнүн абалына жана анын булганышына байкоолорду жүргүзүүнү бузуу

гидрометеорологиялык байкоолорду жүргүзүүнү түзүүнүн эрежелерин жана талаптарын, жаратылыш айлана-чөйрөсүнүн абалына жана анын булганышына байкоолорду жүргүзүүнү жана керектөөчүлөргө гидрометеорология маалыматын жана жаратылыш айлана-чөйрөсүнүн абалы жана анын булганышы жөнүндө аны менен байланышкан маалыматты чогултуу, иштетүү, талдоо, сактоо жана берүү боюнча иштерди бузса –

жарандарга эсептешүү көрсөткүчтүн үчкө чейинки, кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчтүн - ондон жыйырмага чейинки администрациялык айып салууга алып келет.”.

 

2-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна маалымкат-негиздеме

 

Кайчы пикирлерди жоюу максатында 2017-жылдын 30-январында №16 “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорологиялык ишмердүүлүк жөнүндөгү” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”  мыйзамы иштелип жана кабыл алынган.

Жогоруда көрсөтүлгөн мыйзамга ылайык, төмөнкү кошумча жоопкерчиликтер киргизилген:

  • гидрометеорологиялык байкоолорду жүргүзүүнү түзүүнүн эрежелерин жана талаптарын, жаратылыш айлана-чөйрөсүнүн абалына жана анын булганышына байкоолорду жүргүзүүнү жана керектөөчүлөргө гидрометеорология маалыматын жана жаратылыш айлана-чөйрөсүнүн абалы жана анын булганышы жөнүндө аны менен байланышкан маалыматты чогултуу, иштетүү, талдоо, сактоо жана берүү боюнча иштерди бузса;
  • шашылыш маалыматтарды, авариялык кырдаалдар жөнүндө, жаратылыш айлана-чөйрөсүнүн зыяндуу заттар жана калдыктар менен булганышынын табылган очоктору жөнүндө кабарларды бурмаласа, кечиктирсе же жеткирбесе.

Жогоруда көрсөтүлгөндөргө байланыштуу, жарандар жана кызмат адамдардын жоопкерчиликтерин жогорулатуу максатында Кыргыз Респубикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине төмөнкү толуктоолор сунушталат: 35-2-глава төмөнкүдөй мазмундагы 505-17- статьясы менен толуктоону:

“505-17 статья. Гидрометеорологиялык байкоолорду жүргүзүүнү түзүүнүн эрежелерин жана талаптарын, жаратылыш айлана-чөйрөсүнүн абалына жана анын булганышына байкоолорду жүргүзүүнү бузгандыгы” үчүн жарандарга эсептешүү көрсөткүчтүн үчкө чейинки, кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчтүн - ондон жыйырмага чейинки администрациялык айып салуу каралган.

Административдик жоопкерчиликти күчөтүү жеке жактар жана жооптуу кызмат адамдары тарабынан жалпысынан гидрометеорология маселелерин камтыган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузууларды кыскартууга көмөкчү болот.

Ар бир өзүнчө жасалган укук бузуу үчүн административдик жаза –чара колдонула тургандыгын (тиешелүү берене боюнча) жана суммасында  бул олуттуу чоңдукту түзө тургандыгын түшүнүү потенциалдуу укук бузуучуну  мындай укук бузууларга жол бербөөгө же анын санын минималдаштырууга мажбур кылат.

Сунуш кылынып жаткан өзгөртүү жана толуктоо кошумча каржылоону талап кылбайт жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбейт. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен кошумча каржылоо жүргүзүлбөгөндүктөн  финансылык-экономикалык талдоону жана эсептөөлөрдү жүргүзүүнү талап кылбайт.

Мыйзамдын долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына туура келет жана бул долбоорду кабыл алуу экологиялык, укук коргоочулук, гендердик, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт. Мыйзам долбоорунда жөнгө салуучу таасирди талдоо тийиш эмес. Мыйзам долбоору ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган эмес, демек регулятивдүү таасир этүүнү талдоого жатпайт.

 

Депутаттары:                                                                                       А.Юсуров

                                                                                                                М.Бакиров

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦАСЫ

 

Колдонуудагы редакция

Сунушталган редакция

505-15 статья. Шашылыш гидрометеорологиялык маалымат берүү тартибин бузуу

Шашылыш (штормдук) гидрометеорологиялык маалымат берүү тартибин бузуу -

жарандарга эсептешүү көрсөткүчтүн үчкө чейинки, кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчтүн - ондон жыйырмага чейинки администрациялык айып салууга алып келет.

 

 

 

 

 

Мындай ченем жок

505-15 статья. Шашылыш гидрометеорологиялык маалымат берүү тартибин бузуу

Шашылыш (штормдук) гидрометеорологиялык маалымат берүү тартибин бузуу, ошондой эле шашылыш маалыматтарды, авариялык кырдаалдар жөнүндө, жаратылыш айлана-чөйрөсүнүн зыяндуу заттар жана калдыктар менен булганышынын табылган очоктору жөнүндө кабарларды бурмаласа, кечиктирсе же жеткирбесе -

жарандарга эсептешүү көрсөткүчтүн үчкө чейинки, кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчтүн - ондон жыйырмага чейинки администрациялык айып салууга алып келет.

 

505-17 статья. Гидрометеорологиялык байкоолорду жүргүзүүнү түзүүнүн эрежелерин жана талаптарын, жаратылыш айлана-чөйрөсүнүн абалына жана анын булганышына байкоолорду жүргүзүүнү бузуу

гидрометеорологиялык байкоолорду жүргүзүүнү түзүүнүн эрежелерин жана талаптарын, жаратылыш айлана-чөйрөсүнүн абалына жана анын булганышына байкоолорду жүргүзүүнү жана керектөөчүлөргө гидрометеорология маалыматын жана жаратылыш айлана-чөйрөсүнүн абалы жана анын булганышы жөнүндө аны менен байланышкан маалыматты чогултуу, иштетүү, талдоо, сактоо жана берүү боюнча иштерди бузса –

жарандарга эсептешүү көрсөткүчтүн үчкө чейинки, кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчтүн - ондон жыйырмага чейинки администрациялык айып салууга алып келет.

 

 Көрүүлөрдүн саны : 908