РУЗЫЕВ Рустам Патидинович - - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 04-октябрынан тартып бошотулду жана № 605 ырастамасы жокко чыгарылды.

19-10-2017 10:29

РУЗЫЕВ Рустам Патидинович - - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 04-октябрынан тартып бошотулду жана № 605 ырастамасы жокко чыгарылды.Көрүүлөрдүн саны : 897