“Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору 2017-жылдын 10-октября тартып коомдук талкууга коюлат

10-10-2017 17:08


Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты И.Өмүркулов

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  электрондук почталарга жөнөтсөңүздөр болот: emil.konokbaev@mail.ru

Kylychbek.omorov@mail.ru

Каттоо  № 6-19846/17      10.10.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 «Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

1-берене.

«Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына («Эркин Тоо» гезити, 2017-жылдын 20-июну N 74) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 

1) 5-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 31 жана 41 – пункттар менен толукталсын:

  «31) Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчиси;»;

«41) Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору;».

 

2-берене.

Бул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                                         А.Ш. Атамбаев

 

 

 

 

 

 “Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

МААЛЫМКАТНЕГИЗДЕМЕ

Азыркы учурда мамлекеттик бийлик органдарынын системасында Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши (мындан ары – Коопсуздук кеңеш) Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү жүзөгө ашыруучу, конституциялык кеңеш берүүчү орган катары иштейт.

Азыркы шарттарда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндө жалпы жагдай ички мамлекеттик жана тышкы мүнөздөгү ар түрдүү өз ара байланышкан факторлор менен коштолгон коркунуч спектрлеринин күч алуусу менен мүнөздөлөт.

Аталган жагдайлар кабыл алынган чечимдердин ыкчамдыгын камсыздоону талап кылат, бул өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылууда өтө маанилүү шарт болуп эсептелет. Ушуга байланыштуу “Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренеси менен ыкчам чечимдерди же башка кечиктирилгис мүнөздөгү чечимдерди кабыл алууну талап кылган улуттук коопсуздук маселелерин талкуулоо үчүн Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү менен тар курамда жыйналыш же ыкчам кеңешмелерди өткөрүү мүмкүндүгү каралган.

Жогоруда көрсөтүлгөн мыйзамдын колдонуудагы редакциясынын 5-беренесинин 3-бөлүгүнүн жоболоруна ылайык Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин тар курамына Кыргыз Республикасынын Президенти менен катар төмөнкүлөр кирет:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министри;

- Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн Генералдык штабынын начальниги;

- Коопсуздук кеңешинин катчысы;

- тышкы иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

- ички иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

- чукул кырдаалдар чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

- улуттук коопсуздук чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси.

Ошону менен катар Коопсуздук кеңешинин тар курамдагы жыйналышы оор жагдайлар келип чыккан учурларда коомдун жана мамлекеттин турмушундагы коопсуздук жаатындагы чечимдерди кыска мөөнөттө кабыл алууну камсыздоого багытталат.  

Көрсөтүлгөн жагдайларда Коопсуздук кеңеши тарабынан кабыл алынган чечимдердин ыйгарым укуктуулугун жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык келүүсүн тез арада баалоо зарылдыгы келип чыгат. Мында мыйзамдын үстөмдүгүн камсыздоо жана болуп жаткан кырдаалга карабастан укукка каршы чечимдердин кабыл алынышына жол бербөө маанилүү.

Ошол себептен аталган органдарга мыйзам менен бекитилген Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын көзөмөлдөө функцияларын көңүлгө алуу керек. Алсак, “Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1, 2, 3-пункттарынынын жоболоруна ылайык, мыйзамдын үстөмдүгүн, мыйзамдуулуктун биримдүүлүгүн жана чыңдалышын, ошондой эле коомдун жана мамлекеттин мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын прокуратурасы төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырат:

- аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары тарабынан мыйзамдардын так жана бир түрдүү аткарылышына көзөмөлдү;

- изин суутпай издөө ишин, тергөөнү жүзөгө ашыруучу органдар тарабынан мыйзамдардын сакталышы үчүн көзөмөлдү;

- жазык иштери боюнча соттордун чечимдерин аткарууда, ошондой эле жарандардын жеке эркиндигин чектөөгө байланышкан мажбурлоо мүнөзүндөгү чараларды колдонууда мыйзамдардын сакталышы үчүн көзөмөлдү.

Мындан тышкары “Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин 8-бөлүгүнө ылайык Коопсуздук кеңеши кабыл алган чечимдерди ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары, тескемелери жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актылары чыгарылышы мүмкүн.

Тажрыйба көрсөткөндөй, Коопсуздук кеңешинин чечимдерин аткаруу максатында биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү актылары кабыл алынат, мында актыларды кабыл алуунун уюштуруучулук процесси (иштеп чыгуу, макулдашуу, жол-жоболоштуруу ж.б.) Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты тарабынан жүзөгө ашырылат.

Белгилей кетчү нерсе, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын 20-декабрындагы № 346 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты жөнүндө жобонун 1-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты (мындан ары - Президенттин Аппараты) Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин камсыз кылуу максатында түзүлгөн, Кыргыз Республикасынын Президентине тикелей баш ийген мамлекеттик орган болуп эсептелет. Жогоруда көрсөтүлгөн Жобонун 5-пунктуна ылайык Президенттин Аппараты Кыргыз Республикасынын Президентинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Кыргыз Республикасынын администрациялык ведомстволору, мамлекеттик башка органдары жана мекемелери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттору менен эриш-аркак иштөөсүн уюштурат:

Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты жөнүндө жобонун ошол эле 5-пунктуна ылайык Президенттин Аппараты мамлекет башчысы үчүн коргонуу жана улуттук коопсуздук, өзгөчө же согуш абалын киргизүү, өлкөнүн эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн коргоо, конституциялык түзүлүштү жана коомдук тартипти сактоо боюнча мыйзамдарда каралган башка чараларды көрүү маселелери боюнча, улуттук коопсуздукту, укуктук тартипти жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу боюнча укук коргоо жана мамлекеттик башка органдардын ишин координациялоо жана контролдоо боюнча чараларды кабыл алуусуна багытталган сунуштарды иштеп чыгат.

Ошону менен катар “Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын колдонулуп жаткан редакциясында Коопсуздук кеңешинин тар курамына Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчиси киргизилген эмес. Мында, жогоруда корсөтүлгөндөй кабыл алынган чечимдердин мыйзамдуулугун жана уюштуруу маселелерин ыкчам иштеп чыгууну камсыздоодо бул кызмат адамдарынын катышуусу өтө маанилүү.

Көрсөтүлгөндөрдү эске алуу менен, анын ичинде Коргоо кеңешинин  чечимдерин кабыл алуу тартибин өркүндөтүү максатында ушул мыйзам долбоору иштелип чыкты, мында Коопсуздук кеңешинин тар курамына Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисин киргизүү каралган.

Сунушталган Мыйзам долбоору социалдык, гендердик, экономикалык, укуктук, укук коргоо жана коррупциялык кесепеттерге алып келбейт, ошондой эле республикалык бюджеттен кошумча каржылоону талап кылбайт. 

Улуттук мыйзамдарга жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыктарына ылайык мыйзам долбоору колдонулуп жаткан ченемдик укуктук актыларга, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган күчүнө кирген эл аралык келишимдерге карама каршы келбейт.

 

 

 

 

 «Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»  

Мыйзамынын долбооруна карата

салыштырма таблица

 

Колдонуудагы  редакция

Сунушталуучу редакция

5-берене. Коопсуздук кеңешинин курамы жана аны түзүүнүн тартиби

1. Коопсуздук кеңеши Коопсуздук кеңешинин Төрагасынан жана Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнөн турат.

2. Кызмат орду боюнча төмөнкүлөр Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү болуп саналат:

1) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы;

2) Кыргыз Республикасынын Премьер-министри;

3) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын начальниги;

4) милдеттүүлүктөрүнүн чөйрөсүнө укук тартибин жана коопсуздукту камсыз кылуу маселелери кирген Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри;

5) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин парламенттик көпчүлүк коалициясынын лидери;

6) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мүчөлөрү эң көп сандагы оппозициялык фракциясынын лидери;

7) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин коргонуу жана коопсуздук маселелерин алып баруучу комитетинин төрагасы;

8) Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчиси;

9) Коопсуздук кеңешинин катчысы;

10) Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору;

11) тышкы иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

12) финансы чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

13) ички иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

14) чукул кырдаалдар чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

15) улуттук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

16) коргонуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

17) мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси.

3. Ыкчам чечимдерди же башка кечиктирилгис мүнөздөгү чечимдерди кабыл алууну талап кылган улуттук коопсуздук маселелерин талкуулоо үчүн Коопсуздук кеңешинин Төрагасы Коопсуздук кеңештин мүчөлөрү менен тар курамда жыйналыш же ыкчам кеңешме өткөрөт, бул курамга төмөнкүлөр кирет:

1) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы;

2) Кыргыз Республикасынын Премьер-министри;

3) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын начальниги;

4) Коопсуздук кеңешинин катчысы;

5) тышкы иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

6) ички иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

7) чукул кырдаалдар чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

8) улуттук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси.

 

5-берене. Коопсуздук кеңешинин курамы жана аны түзүүнүн тартиби

1. Коопсуздук кеңеши Коопсуздук кеңешинин Төрагасынан жана Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнөн турат.

2. Кызмат орду боюнча төмөнкүлөр Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү болуп саналат:

1) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы;

2) Кыргыз Республикасынын Премьер-министри;

3) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын начальниги;

4) милдеттүүлүктөрүнүн чөйрөсүнө укук тартибин жана коопсуздукту камсыз кылуу маселелери кирген Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри;

5) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин парламенттик көпчүлүк коалициясынын лидери;

6) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мүчөлөрү эң көп сандагы оппозициялык фракциясынын лидери;

7) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин коргонуу жана коопсуздук маселелерин алып баруучу комитетинин төрагасы;

8) Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчиси;

9) Коопсуздук кеңешинин катчысы;

10) Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору;

11) тышкы иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

12) финансы чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

13) ички иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

14) чукул кырдаалдар чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

15) улуттук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

16) коргонуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

17) мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси.

3. Ыкчам чечимдерди же башка кечиктирилгис мүнөздөгү чечимдерди кабыл алууну талап кылган улуттук коопсуздук маселелерин талкуулоо үчүн Коопсуздук кеңешинин Төрагасы Коопсуздук кеңештин мүчөлөрү менен тар курамда жыйналыш же ыкчам кеңешме өткөрөт, бул курамга төмөнкүлөр кирет:

1) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы;

2) Кыргыз Республикасынын Премьер-министри;

3) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын начальниги;

31) Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчиси;

4) Коопсуздук кеңешинин катчысы;

41) Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору;

5) тышкы иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

6) ички иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

7) чукул кырдаалдар чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

8) улуттук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси.

 

 Көрүүлөрдүн саны : 1037