"Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 29-июнунан тартып коомдук талкууга коюлат

29-06-2017 12:57

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты Г.Асылбаева.

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-90-79

Каттоо  № 6-15022/17      27.06.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

Долбоор

«Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

1-берене

Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы 2007-ж., №3 223-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1-статьянын 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«4) ЭЭЗ субъекти - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан катталган (кайра катталган) жана ЭЭЗ башкы дирекциясында эсептик каттоодон өткөн юридикалык жак, ошондой эле ушул Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин мурда башкы дирекциясында катталган филиалдар (өкүлчүлүктөр);».

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

Ушул «Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору мурда Кыргыз Республикасынын экономикасына инвестициялаган, өз алды менен Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жагымдуу таасир эткен, өндүрүштү оӊдоп жана калкты жумуш орундары менен камсыз кылган эркин экономикалык зоналардын субъекттерине мүмкүнчүлүктөрдү берүү максатында иштелип чыккан.

«Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2014-жылдын 11-январында күчүнө киргенден тартып ЭЭЗ бардык субъекттери алты айдын ичинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) өтүүгө милдеттүү.

ЭЭЗ субъекттери каттоодон (кайра каттоодон) өтүүдө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ЭЭЗ айрым субъекттеринен, акыркылар филиалдар (өкүлчүлүктөр) болуп саналгандыктан, алардан баш тарткан.

«Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесине ылайык ЭЭЗ субъекти болуп ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан катталган (кайра катталган) жана ЭЭЗ башкы дирекциясында эсептик каттоодон өткөн юридикалык жак таанылат.

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 90-статьясына ылайык филиалдар (өкүлчүлүктөр) юридикалык жак болуп саналбайт.

Ушуга байланыштуу жогоруда көрсөтүлгөн Мыйзам күчүнө киргенге чейин филиалдар катары катталган ЭЭЗ субъекттери азыркы учурда мамлекеттик органдар менен өз ара мамилелерде кыйынчылыктарга учурашат, анткени колдонуудагы мыйзамдарга ылайык алардын статусу юридикалык жак катары таанылбайт.

Жогоруда көрсөтүлгөндүн негизинде төмөнкүдөй өзгөртүү киргизүүнү максатка ылайык деп эсептейбиз:

1-беренеде «ЭЭЗ субъекти» деген термин төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «ЭЭЗ субъекти - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан катталган (кайра катталган) жана ЭЭЗ башкы дирекциясында эсептик каттоодон өткөн юридикалык жак, ошондой эле ушул Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин мурда башкы дирекциясында катталган филиалдар (өкүлчүлүктөр);».

Ушул Мыйзам долбооруна жөнгө салуучу таасир этүү талдоосу талап кылынбайт.

Аталган Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбейт жана эч кандай социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге алып келбейт

Ушул Мыйзамдын кабыл алынышы мамлекеттик бюджеттен кошумча чыгашаларга алып келбейт.

 

Депутат                                                                                           Г. Асылбаева

 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦАСЫ

 

Колдонуудагы редакция

Сунушталуучу редакция

1

1-берене. Ушул Мыйзамда пайдаланылган терминдер жана аныктамалар

4) ЭЭЗ субъекти - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан катталган (кайра катталган) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ЭЭЗ башкы дирекциясында эсептик каттоодон өткөн юридикалык жак;

 

1-берене. Ушул Мыйзамда пайдаланылган терминдер жана аныктамалар

4) ЭЭЗ субъекти - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан катталган (кайра катталган) жана ЭЭЗ башкы дирекциясында эсептик каттоодон өткөн юридикалык жак, ошондой эле ушул Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин мурда башкы дирекциясында катталган филиалдар (өкүлчүлүктөр);

 

 Көрүүлөрдүн саны : 1771